ZAHİDE KAYNAK DİNÇER ORTAOKULU 2. ULUSAL RESİM YARIŞMASI

ETKİNLİĞİN KONUSU: Çevre kirliliğinin ormanda yaşayan canlılara etkilerini resimle anlatması ve yaptıkları resimleri Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu ‘na ulaştırmaları

AMAÇ: Çevre kirliliğine dikkat çekmek ve öğrencide çevre bilinci oluşturmak

ETKİNLİĞİN KAPSAMI: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ortaokul öğrencilerini kapsamaktadır.

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI:

Yarışmaya gönderilecek eserlerde aranacak şartlar:

Her okul en fazla 1 (bir) resim çalışmasıyla yarışmaya katılabilir. Okul müdürlükleri hangi
resimlerin değerlendirilmek üzere gönderileceğini belirler.

Yarışmaya katılım ücretsiz ve gönüllülük esasına göredir.

Resimler 35 cm x 50 cm ölçülerinde, resim kâğıdına yapılmış olmalıdır.

Her türlü resim ve boya malzemesini kullanmak serbesttir. (Sulu boya, pastel boya, kuru
boya, yağlı boya vb.)

Resimlerin yapıldığı kâğıtların arka yüzünün sağ alt köşesinde öğrencinin;
Adı ve Soyadı
Doğum tarihi
Okulun adı
Sınıfı ve numarası yer alacaktır.

Eserle birlikte ekte yer alan Veli izin Belgesi Ek-1), Başvuru Formu ve Muvaffakatname
(Ek-2) ve Aydınlatma Metni ve Açık Rıza Onayı Belgesi (Ek-3), Öğrenci Sosyal Medya
Veli İzin Belgesi ( Ek -4 ) eksiksiz doldurularak aynı zarf içinde gönderilecektir.

Yarışmaya katılan eserin özgün olması, daha önce düzenlenen benzer yarışmalarda
dereceye girmemiş, ödül almamış ve yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Her öğrenci yarışmaya bir eserle katılabilecektir. Kazanılan ödül devredilemez.

Yarışmamızda hiçbir ticari kaygı güdülmemektedir.

Yarışma koşullarından herhangi birini sağlamayan eserler değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Başvuruların en geç 17 Şubat 2023 tarihine kadar Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulunda
olması gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelecek başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır. Değerlendirme sonucu dereceye giren ilk 3 (üç) eser ödüllendirilecekti;
Yapılacak etkinliklere ait ödül giderleri Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu Okul-Aile bir iği
tarafından karşılanacaktır. Posta ve kargo ücreti göndericiye aittir. Mail ile gönderi en
eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eserlerin değerlendirilmesi Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulu değerlendirme kurulu
öğretmenleri tarafından yapılacaktır.

İtirazlar 20-24 Şubat 2023 tarihleri arasında zahidekavnakdincerortaokulu@gmail.com
adresine yapılacaktır. 3 gün içerisinde itirazlara cevap verilecektir.

Dereceye giren eserler açıklandığı günden itibaren beş iş günü içerisinde yazılı olarak itiraz
hakkı kullanılabilir. Takvimde belirtilen beş iş günü içerisinde yapılmayan itirazlar
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya katılan öğrenci, öğrenci velileri ve öğretmenleri bu şartnamede belirtilen tüm
hususları kabul etmiş sayılacaktır. Eserler iade edilmeyecektir.

Yarışmaya katılmak isteyen engelli bireyler, özel gereksinimlerine uygun olarak
geliştirilmiş özel araç ve cihazları kullanarak yarışmaya katılabilirler. Bu bağlamda fırsat
eşitliğini sağlamak ve yarışma sürecini verimli bir şekilde geçirmek için engelli öğrencinin
yarışmayla ilgili süre, mekân, materyal, engelin doğasından kaynaklanan farklılıklara göre
alınması gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak üzere bir öğretmeninden
danışmanlık almasında herhangi bir sakınca yoktur.

Başvurular 13.02.2023 de başlayacaktır.
Resimlerin Zahide Kaynak Dinçer Ortaokulunda olması gereken son tarih : 17.02.2023
Yarışma Sonucunun Açıklanma Tarihi: 20.02. 2023
İtiraz Hakkının Kullanılması: 20.02.2023-24.02.2023
İtirazlardan Sonra Kesin Sonuçların Açıklanması: 27.02.2023

Sonuçların Duyurulacağı Ortam: zahidekaynakdincerortaokulu.meb.k12.tr