Zafere Giden Yol Bir Fen Oyunu

Materyalin Amacı: Soru kartları aracılığıyla temel fen konularının eğlenceli bir ortamda daha verimli bir şekilde öğretilmesidir.
Materyalin Hedefi: Öğrenciler için zor olan bazı konuların kolay hale getirilmesi ve öğrenme sürecinin öğrenciler için daha cazip hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Materyal Hazırlanırken Gerçekleştirilen Faaliyetler: Bir mukavva ve renkli kartonlar üzerinde fizik, kimya ve biyoloji kulvarları oluşturuldu. Oyun, öğrencilerin zar vasıtasıyla biyoloji kulvarından başladıkları oyunu fizik kulvarının sonunda bitirecekleri şekilde düzenlendi. Öğrenciler için fen konularıyla çağrışım yapacak piyonlar düzenlendi.
Ulaşılan Sonuçlar ve Sonuçların Değerlendirilmesi: Öğrencilerin daha neşeli ve enerjik bir şekilde derse katılmaları sonucunda öğrenmedeki verimin arttığı sonucuna varılmıştır. Sınıf içinde özellikle oyun oynamak gibi farklı faaliyetlerin öğrencilerin derse katılımını artırdığı gözlemlenmiştir. Dersin sonuna gelindiğinde öğrencilerin tekrar oynamak istedikleri gözlemlenmiştir.
Kaynak Taraması:
1. www.gamequarium.com/science.htm
2. Dembski, W. A. (1999). Intelligence Design. İntervarsity Press: U. S. A.
Proje Bütçesi: 10 TL
Projenin Takvimi:
28.12.2009- 03. 01. 2010: Kaynak taraması
03. 01. 2010- 22-01-2010: Projenin yapılması
Destek Alınan Kişi ve Kurumlar: Şehit Basri Apaydın İ.O
Giresun/ Dereli