YÜZ YILLIK DESTAN ÇANAKKALE RESİM ŞİİR YARIŞMASI

Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi tarafından şanlı tarihimizin ve binlerce yıllık köklü geçmişimizin birikimlerinden oluşan kültürel değerlerimizin doğru bir şekilde öğretilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla, Çanakkale Zaferi’nin 100. yılı vesilesiyle resim ve şiir yazma yarışması düzenlenmiştir.

TÜRK EĞİTİM-SEN RESİM YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI: YÜZ YILLIK DESTAN ÇANAKKALE

YARIŞMANIN KONUSU: 100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN HİSSETTİRDİKLERİ VE MİLLİ EGEMENLİK

YARIŞMANIN AMACI: Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimizi sağlamak, geleceğimizin mirasçıları gençlerimize Türk tarihinin tanıtılmasını sağlamak, Çanakkale şehitlerimizin fedakârlıkları hususunda farkındalık oluşturulmak, tarih bilinci ile birlikte değerlerimizi kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak veresim sanatıyla ilgilenen üyelerimizi teşvik ederek eserlerini tanıtmak, Türk resim sanatına katkıda bulunmaktır.

YARIŞMANIN ŞARTLARI:

Yarışmaya Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.
Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar
Yarışmaya, daha önce hiç sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış en fazla üç (3) eserle katılmak mümkündür.
Yarışmacılar, kendi tarzlarına uygun yağlıboya-akrilik ve benzeri tekniklerle yapacakları eserlerle yarışmaya katılacaklardır.
Yarışmaya verilecek eserlerin kısa kenarı 80 cm’den az, uzun kenarı 100 cm’den fazla olmayacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harf ve 3(üç) rakamdan oluşan bir rumuz ve eserin adı yazılacaktır.
Yarışmaya verilen eserlerin ön ve arka yüzünde kesinlikle imza, ad ve herhangi bir işaret olmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.
Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, YARIŞMACININ ADI-SOYADI, ŞUBE ADI, ÖZGEÇMİŞİ, ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
Eserler sergilenmeye hazır durumda teslim edilecektir.
· Yarışmaya katılan eserlerden uygun görülenler, ek bir telif hakkı iznine gerek kalmaksızın bir kitapta toplanacaktır.

· Yarışmada dereceye giren eserler geri verilmez ve tüm telif hakları Türk Eğitim-Sen’e ait olur.

Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.
TESLİM SÜRESİ

Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 06 Şubat 2015 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Türk Eğitim Sen Şube Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Şubelerin teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar “Talatpaşa Bulvarı 160/6 Cebeci-Çankaya/ANKARA” adresindeki Türk Eğitim-Sen Genel Merkezi Genel Eğitim ve Sosyal işler Sekreterliğine elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
SEÇİCİ KURUL

Doç. Birsen ÇEKEN- Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gültekin AKENGİN- Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mithat YILMAZ- Gazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Öğretim Üyesi
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır)
DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul 14 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, sergilenmeye ve ödüle değer eserleri belirleyecektir.
ÖDÜLLER

Birincilik ödülü altı adet Cumhuriyet altını, ikincilik ödülü dört adet Cumhuriyet altını, üçüncülük ödülü iki adet Cumhuriyet altını.
Yarışmada ödül alan eserler Türk Eğitim-Sen’de kalacaktır.
Ödüller, katılan sanatçılara ödül töreniyle verilecektir.
Ödül alan ve sergilemeye değer görülen eserler sergilenecektir. Ödül töreni ile serginin, tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır.

TÜRK EĞİTİM-SEN ŞİİR YAZMA YARIŞMASI

YARIŞMANIN ADI: YÜZ YILLIK DESTAN ÇANAKKALE

YARIŞMANIN KONUSU: 100. YILINDA ÇANAKKALE ZAFERİ’NİN HİSSETTİRDİKLERİ VE MİLLİ EGEMENLİK

YARIŞMANIN AMACI: Tarihi ve kültürel değerlerimize sahip çıkarak milli birlik ve beraberliğimize katkı sağlamak, geleceğimizin mimarı gençlerimize Türk tarihinin tanıtılmasını sağlamak, Çanakkale şehitlerimizin fedakârlıkları hususunda farkındalık oluşturmak, değerlerimizin kuşaktan kuşağa aktarılmasını sağlamak ve Türk Edebiyatı’na her zaman hizmet etmeyi ideal edinmiş üyelerimizin kalem ürünlerinin kamuya yansımasına destek olmak, yeni eserlerin kazandırılmasına katkı sağlamak, şiirin insan duygu ve düşüncelerini yansıtıp zenginleştirmedeki işlevini sergilemek adına teşvikçi olmaktır.

ŞARTLAR

Yarışmaya Türkiye Kamu Sen’e bağlı sendikaların üyeleri katılabilirler.
Yarışmaya Seçici Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
Şiirler aruz, hece ya da serbest vezinli olabilir.
Şiirler daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve herhangi bir yarışmaya katılmamış olmalıdır.
Yarışmaya en fazla üç (3) şiirle katılmak mümkündür.
Şiir metninin ön ve arka yüzünde kesinlikle imza, ad ve herhangi bir işaret bulunmayacak, sadece rumuz yazılacaktır.
Yarışmaya katılan eserlerin arka yüzünde en fazla 5 (beş) harf ve 3 (üç) rakamdan oluşan bir rumuz kullanılacaktır. Yarışmaya katılanların eserleri için kullandığı RUMUZ, ESERİN ADI, YARIŞMACININ ADI-SOYADI, ÖZGEÇMİŞİ, ŞUBE ADI, ADRES ve TELEFONLARININ ayrı bir kapalı zarfta bulunması gerekmektedir.
Yarışmaya gönderilecek şiirler 6 nüsha hazırlanacaktır.
Yarışmaya katılan bütün şiirlerin telif hakkı Türk Eğitim-Sen’e aittir.
Şartnamelerde belirtilmeyen hususlarda ve tereddüt halinde Seçici Kurul kararları geçerlidir.

TESLİM SÜRESİ

Yarışmaya katılacakların eserlerini ve kapalı zarflarını en son 06 Şubat 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar Türk Eğitim Sen Şube Başkanlıklarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Şubelerin teslim aldıkları eserleri kapalı zarflarla beraber en son 10 Şubat 2015 Salı günü saat 17:00’ye kadar “Talatpaşa Bulvarı 160/6 Cebeci-Çankaya/ANKARA” adresindeki Türk Eğitim Sen Genel Merkezi Genel Eğitim ve Sosyal işler Sekreterliği’ne elden veya kargo yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
SEÇİCİ KURUL

Doç. Dr. Fatih SAKALLI- Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi
Firdes IŞIK- Merkez Kadın Komisyonları Başkanı, Emekli Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Prof. Dr. İbrahim DİLEK- Gazi Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi
Pehlivan UZUN- Kırıkkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Görevlisi
Yahya AKENGİN- Şair ve Yazar, Türk Dünyası Yazarlar ve Sanatçılar Vakfı Başkanı
Dr. Yılmaz YEŞİL- Gazi Üniversitesi, Türk Dili Bölüm Başkanlığı, Öğretim Görevlisi
(Seçici Kurul üyelerinin isimleri alfabetik sıraya göre yazılmıştır.)

DEĞERLENDİRME

Seçici Kurul 14 Şubat 2015 Cumartesi günü saat 10:00’da Genel Merkez binamızda çalışmalarına başlayacak, ödüle değer eserleri belirleyecektir.

ÖDÜLLER

Birincilik ödülü altı adet Cumhuriyet altını, ikincilik ödülü dört adet Cumhuriyet altını, üçüncülük ödülü iki adet Cumhuriyet altınıdır.
Ödüller törenle verilecektir. Ödül töreninin tarihi ve yeri daha sonra sendikamızca duyurulacaktır.