YÜRÜYEN TARTI

2204-B Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması
BİYOLOJİ ÖĞRENCİ PROJESİ

YÜRÜYEN TARTI

Öğrenci: ECRİN GÖKTEPE
Danışman: SAADET BAYRAK

Vücutta sağlık sorunu yaratacak düzeyde yağ birikmesi olayına obezite
denilmektedir. Günümüzde hareketsiz yaşam ve beslenme şeklinin
değişmesi sonucu obez kavramı bir sağlık sorunu olarak karşımıza
çıkmaktadır. Birçok sağlık sorununa yol açan obezite ile ilgili
uygulamalar gündeme gelmektedir. Biz projemizde obeziteye karşı bir
koruyucu önlem almak, motivasyon kazandırarak kilo kontrolüne
yardımcı olmak için her an ayağımıza giyebileceğimiz bir baskül
tasarladık. Ürün ayakkabı ve baskül özelliklerinin birleşmesi sonucu
ortaya çıkmıştır. Ürünün yapımında ağırlık sensörü, ağırlık sensörü
kuvvetlendirici, led ekran ve ayakkabı kullanılmıştır. Yürüyen tartı ismini
verdiğimiz bu ayakkabı ağırlık sensörü sayesinde kişinin kilosundaki
değişimleri kendisine her an göstermektedir. Sürekli dönüt alan kişi
değişimlere bağlı olarak yaptığı faaliyete ya devam etmekte ya da
bırakmaktadır. Bu uygulamayı etkisini incelemek için gönül bir kişiye bir
ay süre ile yürüyen tartı ürünü giydirilmiştir. Bir aylık süreç içinde
denekten veriler toplanmıştır. Elde edilen veriler tablo ve grafik şeklinde
yorumlanıp gösterilmiştir. Yürüyen tartının kilo kontrolü sağlamaya
yardımcı olduğu kişinin motivasyonunu arttırdığı görülmüştür.