Yürüyen Enerji Dönüşüm Masaları

Samanyolu Eğitim Kurumları’nın bu sene ikincisini düzenlediği Eğitim Metotları Proje Yarışması’nda (EMEPYA)  okulumuz öğretmenlerinin hazırladığı “Yürüyen Enerji Dönüşüm Masaları” projesiyle İlköğretim Fen Alanında Türkiye birincisi olmuşlardır.

Proje Adı : Yürüyen Enerji Dönüşüm Masaları

Amaç: Masalarımızda oluşan enerji çeşitlerini birbirine dönüştürerek, toplam enerjinin daima korunduğunu göstermek.

Böylece öğrencilerimiz :

a)      Madde ve enerji arasındaki ilişkiyi,

b)      Maddenin enerjinin yoğunlaşmış bir şekli olduğunu,

c)       Enerjinin bir iş yapabilme yeteneği olduğunu,

d)      Enerjinin işe, işin enerjiye dönüştüğünü,

e)      Enerji olmadan hiçbir işin yapılamayacağını anlayarak, enerji kaynaklarının önemini, israf edilmemesi ve korunması gerektiğini anlar.

 
 Madde, ısı, elektrik, ışık ve ses; İÖO’nun 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okutulan ortak konulardır. Bu sınıflarda ısı, elektrik, ışık ve sesin bir enerji çeşidi olduğu ve maddeye etki ettiği, enerjinin çeşitliliği, dönüşümü, korunumu sıkça dile getirilmektedir.

Enerji ve enerji tasarrufunun günümüzün en önemli konularından biri olduğunu biliyoruz. Bu nedenle öğrencilerimizin konuya dikkatlerini çekmek için tüm enerji çeşitlerini bir araya getirip birbirine dönüştürmeyi düşündük.

 Düzeneğimiz 2 adet, 2 katlı, tekerlekli 120 ve 80 cm yüksekliğinde iki masadan oluşuyor. Dönüşüm araçlarımız masalara bağlanmış durumda.1. masamızda 120 cm yükseklikten ipe bağlı yük bırakıldığında güçlü bir elektrik motoru yardımıyla elektrik üretiliyor. Bu sırada PE – KE – EE dönüşümü gerçekleştiğini görüyoruz. Oluşan bu enerji ile masa üzerindeki zil çalıyor, lamba yanıyor, pervane dönüyor, voltmetre ve ampermetre sapıyor. Böylece üretilen elektrik enerjisi, ses E’ne, ışık E’ne, ısı E’ne ve kinetik E’ye dönüşüyor.

1.Masaya ek olarak; bisiklet pompası yardımıyla atomik pot.E’ni artırdığımız bir pet şişeyi fırlatarak PE ‘nin depolanabileceğini ve kinetik E’ye dönüştüğünü gösteriyoruz.

2.Masamızda 14 ayrı etkinlik düzenleyerek Elektrik E, Isı E, ışık E, kim.E – ses E, pot E ve kinetik E’ lerin birbirine dönüşümlerini gerçekleştiriyoruz.

Bu dönüşümleri gerçekleştirmek için yedekleri ile beraber 2 güç kaynağı, 2 piknik tüpü, ilgili araçlar ve gereçler kullanıyoruz. İyi örnek teşkil etmek için emniyet gözlüğü ve eldiven de kullanmayı ihmal etmiyoruz. Her şey normal gittiğinde 30 dk da gösterimiz tamamlanıyor.  

Son olarak seyredenlere çok ilginç gelen enerji dönüşümünde ; 1 m -3m hacmindeki balonumuzun ocağını tutuşturarak (kapalı alanda) uçuruyoruz. Kapalı alanın tavanına kadar yükseliyor. Ocak sönünce yere iniyor. Bu sırada ısı EpE _ kE dönüşümünü gerçekleşiyor.

Sonuçlar :
·         Gösterimizin süresi 30 dk civarında,

·         İstenildiği kadar tekrar edebiliyoruz.

·         Sadece istenilen kısmını kullanabiliyoruz.

·         Tekerlekli olduğundan sınıf sınıf gezdirebiliyoruz.

·         Lab’ın bir köşesinde 1m2 kadar yer kaplıyor.

·         Bilim şenliklerimizin gözdesi,

·         Bölge zümre çalışmalarında ve seminerler de kullanıyoruz.

·         Parçalar eklenip çıkarılabiliyor.

 Öneriler :
·         Projemiz ders araçları yapım merkezleri tarafından pratikleştirilip daha kullanışlı hale getirilebilir ve değiştirilip geliştirilebilir.

·         İkinci masamız üzerine 60 cm çaplı dönerli bir dairesel levha koymayı düşünüyoruz.

·         Meslektaşlarımızın örnek almalarını ve onların daha iyilerini yapmasını diliyoruz.

·         Öğrencilerimizin de enerji ile ilgili yeni projeler yapmalarına vesile olursa seviniriz.