Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Türkçe Ödülleri Kitap Desteği Yarışması

Kitap Desteği Yarışması
Kitap Desteği Yarışması

YTB TÜRKÇE ÖDÜLLERİ

KİTAP DESTEĞİ

 

 1. DÜZENLEYEN KURUM:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 

 1. TÜR:

Kitap Desteği

 

 1. KONU:

Herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 

 1. AMACI:

Yarışma; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırmak, kendi kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak ve bu tür çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

 

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri:                        25 Şubat 2020- 17 Mayıs 2020

Teknik Değerlendirme:                17 Mayıs -31 Mayıs 2020

Seçici Kurul Değerlendirmesi:     1 Haziran – 30 Haziran 2020

Kazananların İlanı:                       13 Temmuz 2020

 

Ödül Töreni:                                Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr’de ilan edilecektir.

 

 1. KATILIM KOŞULLARI:
 2. Yurtdışında en az 7 yıldır ikamet sahibi olan tüm vatandaşlarımız yarışmaya katılabilirler.
 3. Kitap daha önce yayınlanmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız eserlerini istenilen belgelerle birlikte Başkanlık tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla ([email protected]) iletmeleri gerekmektedir. Yarışmaya ilişkin başvuru formu ve şartname https://www.ytb.gov.tr/guncel/ytb-turkce-odulleri-yarismasi adresinden indirilebilir. Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • YTB Türkçe Ödülleri Başvuru Formu
 • Ayrıntılı Özgeçmiş ( Serbest format)
 • 1 adet fotoğraf
 • Eser (Aşağıda belirtilen biçimsel özelliklere uygun olmalıdır)

Bilgisayarda Word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol    kenar boşlukları 2,5 cm’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

Eserler, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

 

 

Yazışma Adresi ve İletişim Bilgileri:

Mail: [email protected]

Adres: Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı, No: 145 Balgat-Çankaya, ANKARA

Tel: +90 312 2184000

 

 1. Başvuru formu ve eklerinin tesliminde herhangi bir eksiklik olması hâlinde yazarın, bu eksikliği, kendisine bildirilmesinden itibaren 15 gün içerisinde tamamlaması gerekmektedir. Bu süre içerisinde eksikliğin giderilmemesi durumunda başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.
 2. ‘YTB Türkçe Ödülleri’ yarışmasına katılım sağlayan herkes göndermiş olduğu eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 3. Her yarışmacı ilan edilen kategoride en fazla bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çalışanları ve bu kişilerin birinci derecedeki akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, bu yarışmada ödül kazanan ya da kazanmayan tüm eserlerin yarışma sırasında veya sonrasında YTB tarafından hazırlanacak olan tanıtım ve yayın çalışmalarında kullanma ve bu yapıtların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. ve 15.maddeleri uyarınca doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. Yarışmacılar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan telif ücreti veya başka bir isim altından hiçbir ücret talep edemeyecektir.
 1. Başkanlık ödüle layık görülen kitapların zaman ve adet sınırlaması olmaksızın yeniden basımı konusunda hak sahibidir.
 2. Başkanlık ödüle layık görülen kitapların dijital kopyalarını internet ortamında yayınlayabilir veya yayınlatma konusunda hak sahibidir.
 3. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Yarışma sonuçları Başkanlık web sitesinde ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek program ile takdim edilecektir. Program tarihi ve yeri ayrıca ilan edilecektir.
 • Kitap desteği almaya hak kazanan eser sahiplerine kitap desteği iki aşamalı olarak verilecektir. Eser sahiplerine sonuçların ilanını takip eden 2 hafta içerisinde destek bedelinin yarısı, kitap basımının ardından diğer kısmı ödenecektir. Destek almaya hak kazanan eser sahipleri; sonuçların ilanını takiben 3 ay içerisinde eseri Başkanlığın onayı ile bir yayınevinden en az 1.000 adet basmak ve yayımlanmış eserin 200 nüshasını Başkanlığa teslim etmekle yükümlüdür. Mücbir sebeplerin varlığı hâlinde eserin teslim tarihi Başkanlıkça belirlenir.
 • Destek sağlanan eser sahibinin bu şartnamede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde sözleşme ayrı bir ihtara veya işleme gerek kalmaksızın sona erer. Bu durum, Başkanlıkça eser sahibine bildirilir.
 1. Sözleşmeye aykırılığın ödemenin yapılmasından sonra tespit edilmesi halinde sözleşmenin sona erdiğinin yayımcıya bildirilmesinden itibaren otuz gün içerisinde, Başkanlık tarafından yapılan toplam ödeme, yasal faizleri ile birlikte yayımcı tarafından iade edilir. Bu süre içinde iade edilmemesi halinde, ödemesi yapılan destek tutarı ve faizi genel hükümlere göre tahsil edilir.
 • YTB Türkçe Ödülleri kapsamında Kitap Desteği kategorisinde ödül almış kişiler aynı kategoride ödül alamazlar.
 • Yarışmaya eseriyle katılım sağlayan her yarışmacı yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

 

 

 1. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLME ÖLÇÜTLERİ VE SEÇİCİ KURUL
 2. Teknik anlamda yarışmaya katılımı uygun görülen eserler Seçici Kurul Üyeleri tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak ve yarışma kriterlerini karşılayan en iyi 5 eser ödüllendirilecektir.
 3. Seçici Kurul Üyeleri esas alacağı değerlendirme kriterleri; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, özgünlük ve üslup olacaktır.
 • Başvurular, Seçici Kurul Üyeleri tarafından, yapılacak toplantılarda değerlendirilecektir. Heyet kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alacaktır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
 1. Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması ve dil ve imla kullanımı açısından uygunluk taşıması gerekmektedir.
 2. Üretilecek eserin Türk diaspora edebiyat üretimini artırması ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması beklenmektedir.
 3. Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması gerekmektedir.
 • Kitap Desteği Ödülü Seçici Kurul Üyeleri Başkanlık tarafından belirlenecektir.

 

 1. ÖDÜLLER

Yarışmada ilk 5’e giren eser sahiplerine telif ve basım desteği olarak 20.000 TL’ye kadar ödül verilecektir.

İlk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek, ayrıca YTB Yazarlık Akademisi Programına ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacaktır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin