Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Türkçe Ödülleri Deneme Yarışması

Deneme Yarışması
Deneme Yarışması

YTB TÜRKÇE ÖDÜLLERİ

DENEME YARIŞMASI

 

 1. DÜZENLEYEN KURUM:

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

 

 1. TÜR:

Deneme

 1. KONU:

Herhangi bir konu sınırlaması bulunmamaktadır.

 1. AMACI:

Yarışma; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın anadil konusundaki yetkinliklerini ve ifade kabiliyetlerini artırmak, kendi kültürel birikimlerini ortaya çıkarmak ve bu tür çalışmaların yapılmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenmektedir.

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Başvuru Tarihleri:                        25 Şubat 2020 – 17 Mayıs 2020

Teknik Değerlendirme:                17 Mayıs -31 Mayıs 2020

Seçici Kurul Değerlendirmesi:     1 Haziran – 30 Haziran 2020

Kazananların İlanı:                       13 Temmuz 2020

Ödül Töreni:                                Tarih ve yer bilgisi www.ytb.gov.tr’de ilan edilecektir.

KATILIM KOŞULLARI:

 1. Yurtdışında en az 7 yıldır ikamet sahibi olan 15-40 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımız yarışmaya katılabilirler.
 2. Denemeler daha önce yayınlanmamış, basılmamış ve ödül almamış olmalıdır.
 • Yarışmaya gönderilecek eser 3.000 kelimeyi geçmemelidir.
 1. Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız eserlerini istenilen belgelerle birlikte Başkanlık tarafından ilan edilen başvuru süreleri içerisinde elektronik posta yoluyla (turkceodulleri@ytb.gov.tr) iletmeleri gerekmektedir. Yarışmaya ilişkin başvuru formu ve şartname

adresinden indirilebilir. Başvuru süreci içerisinde gönderilmeyen eserler yarışmaya kabul edilmeyecektir.

Başvuru için gerekli belgeler aşağıdaki gibidir:

 • YTB Türkçe Ödülleri Başvuru Formu
 • Ayrıntılı Özgeçmiş ( Serbest format)
 • 1 adet fotoğraf
 • Eser (Aşağıda belirtilen biçimsel özelliklere uygun olmalıdır)

Bilgisayarda Word belgesi olarak A4 boyutunda, üst, alt, sağ ve sol    kenar boşlukları 2,5 cm’yi geçmeyecek şekilde hazırlanacaktır.

Eserler, Arial ya da Times New Roman yazı fontu, 12 (on iki) punto, 1,5 satır aralığı ile yazılacaktır.

 

Yazışma Adresi ve İletişim Bilgileri:

Adres: Oğuzlar Mah. Mevlana Bulvarı, No: 145 Balgat-Çankaya, ANKARA

Mail: turkceodulleri@ytb.gov.tr

Tel: +90 312 2184000

 

 1. ‘YTB Türkçe Ödülleri’ yarışmasına katılım sağlayan herkes göndermiş olduğu eserin tümüyle kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Yarışmaya gönderilen eserlerin hukuki ve bilimsel sorumluluğu yazarına aittir. Üçüncü kişilerin telif hakkı konusunda iddia ve talepleri olması durumunda eser sahibi, uğrayacağı zarara karşı sorumlu olduğunu kabul eder.
 2. Her yarışmacı ilan edilen kategoride en fazla bir eserle yarışmaya katılım sağlayabilir.
 • Seçici Kurul Üyeleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı çalışanları ve çalışanların birinci derecedeki akrabaları yarışmaya katılamazlar.
 • Seçici Kurul Üyelerinin yayınlamaya değer bulduğu denemeler kitap haline getirilecektir.
 1. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı bu yarışmada ödül kazanan ya da kazanmayan tüm eserlerin yarışma sırasında veya sonrasında YTB tarafından hazırlanacak olan tanıtım ve yayın çalışmalarında kullanma ve bu yapıtların 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 14. ve 15.maddeleri uyarınca doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır. Yarışmacılar Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’ndan telif ücreti veya başka bir isim altından hiçbir ücret talep edemeyecektir.
 2. Yarışma şartnamesine uygun olmayan eserler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yarışma sonuçları Başkanlık web sitesinde ilan edilecek, ayrıca kazanan adaylara elektronik posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır. Sonuçların açıklanmasının ardından kazanan yarışmacılara ödülleri düzenlenecek program ile takdim edilecektir. Program tarihi ve yeri ayrıca ilan edilecektir.
 • YTB Türkçe Ödülleri kapsamında Deneme kategorisinde ödül almış kişiler aynı kategoride ödül alamazlar.
 • Yarışmaya eseriyle katılım sağlayan her yarışmacı yukardaki şartları kabul etmiş sayılır.

 

 1. ESERLERİN DEĞERLENDİRİLME ÖLÇÜTLERİ VE SEÇİCİ KURUL
 2. Teknik anlamda yarışmaya katılımı uygun görülen eserler jüri heyeti tarafından değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 3. Seçici Kurul Üyelerinin esas alacağı değerlendirme kriterleri; Türkçenin doğru ve etkili kullanımı, özgünlük ve üslup olacaktır.
 • Başvurular, Seçici Kurul Üyeleri tarafından, yapılacak toplantılarda değerlendirilecektir. Heyet kararlarını toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğu ile alacaktır. Oyların eşitliği durumunda, Başkanın oyu yönünde karar alınmış sayılır.
 1. Üretilecek eserin dilinin Türkçe olması ve dil ve imla kullanımı açısından uygunluk taşıması gerekmektedir.
 2. Üretilecek eserin Türk diaspora edebiyat üretimini artırması ve bu türe yönelik yeni açılımlar kazandırması beklenmektedir.
 3. Eserin, başvuru öncesinde veya proje uygulama süresince herhangi bir fondan destek almamış olması gerekmektedir.
 • Deneme Ödülü, Seçici Kurul Üyeleri Başkanlık tarafından belirlenecektir.

 

 1. ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:                    15.000,00 TL

İkincilik Ödülü:                     10.000,00 TL

Üçüncülük Ödülü:                 7.500,00 TL

Jüri Özel Ödülü:                    7.500,00 TL

İlk 10’a giren yarışmacılara YTB Türk Edebiyatı Kitap Seti hediye edilecek, ayrıca YTB Yazarlık Akademisi Programına ücretsiz olarak katılma imkânı sunulacaktır.