Yurdum Kadını Fotoğraf Yarışması

İZMİR KONAK BELEDİYESİ-TÜRK ANNELER DERNEĞİ İZMİR ŞUBESİ

“YURDUM KADINI” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

 

          Amaç:  ”Çağlar öncesinden gelen ve ülkemizde özellikle Kurtuluş savaşı sonrası M. Kemal Atatürk’ün devrimleri kapsamında tanınan haklarla birlikte kimliği daha da öne çıkan ve değer kazanan kadınlarımızın önemi ve yaşam sürecinde çeşitli dönemlerde verdiği varoluş mücadelesini bir kez daha vurgulamak; toplumumuzda kadının ötelenmiş kimliğinin değişimine katkı sağlamak, sosyal, kültürel,ekonomik ve psikolojik boyutlarda ülkemizde ”kadın”algısını görsel vurgularla arttırmak.

Bu noktadan hareketle Kadın dostu, sanata ve sanatçıya önem veren Konak Belediyesi ile kuruluş amacı “ kadın ve çocuk yararı “ olan Türk Anneler Derneği (TAD) İzmir Şubesi ile ortaklaşa olarak yarışmalı fotoğraf sergisi düzenlemeye karar vermiştir.

 

         Konu: Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi’nin ortaklaşa  düzenlediği Fotoğraf Yarışması’nın konusu “Yurdum Kadını” olarak belirlenmiştir.

 

 

 1. Yarışma, Düzenleme Kurulu, Yarışma Sekreteryası, TFSF Temsilcisi ile Seçici Kurul üyeleri dışında tüm katılımcılara açıktır.

 

 1. Fotoğrafların daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir. Adaylar siyah beyaz veya renkli baskı olarak en çok 5 (beş) adet fotoğrafla katılabilir. Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından başkalaştırılmaya gidilmemeli, renk ve formları bozulmamalı, değiştirilmemeli, gerçekte olmayan bir unsur eklenmemeli veya çıkarılmamalıdır. Renk ayarı, keskinlik, kontras ayarlamaları gibi basit muameleler fotoğrafın genel görüntüsünü bozmayacak şekilde yapılabilir. Gerektiğinde fotoğrafın ve /veya fotoğrafların orijinal halleri istenecektir.

 

 1. ESERLERİN BOYUTLARI: Fotoğraflar kısa kenarı en az 18 cm, uzun kenarı en fazla 45 cm. olacak şekilde paspartusuz-çerçevesiz, sadece basılı olarak gönderilmelidir. Ayrıca fotoğraflar baskıları dışında en az 300 DPİ çözünürlükte (2.400 pixell), JPEG formatta, baskı kadraj ve boyutunda  dijital ortamda CD/DVD’ye kayıtlı olarak gönderilecektir.

 

 1. ESERLERİN İŞARETLENMESİ: Baskıların sağ arkalarına yapıştırılacak etiketlere, 6 rakamdan oluşan bir rumuz ve sıra numarası (Örneğin: 123456–1 gibi) yazılmalıdır. Eserin adlandırılmasında katılım formundaki sıra numarası yazılmalıdır.

 

 1. ESERLERİN ULAŞTIRILMASI: Katılımcılar katılım formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra fotoğrafların kayıtlı olduğu CD/DVD ile birlikte zarfa koyacak bu zarfın üzerine sadece rumuz yazılacaktır. Sonra eserler bu zarfla birlikte daha büyük bir zarfa konulacaktır. Zarf postada zarar görmeyecek şekilde kapatıldıktan sonra, Yarışma Sekreteryası adresine, son katılım tarihinde saat 17.00’ye kadar elden teslim edilmesi ya da posta/kargo yoluyla yapılacak teslimatlarda en son katılım tarihinde saat 17.00’ye kadar olacak biçimde teslim edilmesi gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak teslimatlar alınmayacaktır. Posta / kargo sırasında oluşacak gecikmeler ve zarar gören eserlerden Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi sorumlu tutulamaz. Zarfın üzerine “Yurdum Kadını Konulu Fotoğraf Yarışması” ibaresi yazılması tavsiye edilir.

 

 1. Yarışmada ödül alan fotoğrafların dışında kalanlardan, tarafların isteği halinde Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi 100,00 TL bedel üzerinden satınalabilecektir. Ödül kazanan ve satınalınan fotoğrafların kullanım hakları Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi tarafından hazırlanacak kitap, broşür veya benzeri yayınlarda, internet sitesinde sanatçı ismi belirtilmek kaydıyla tanıtım amaçlı kullanılabilinecektir. Bu durumda ayrı bir telif ödenmeyecektir. Eserlerin kullanım hakkı Konak Belediyesi, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi ve eser sahibine ait olacaktır. Yarışmacılar bu konudaki kabullerini katılım formundaki imzaları ile taahhüt etmiş olmaktadırlar.

 

 1. Ödül kazanan ve Seçici Kurul tarafından sergilenmeye değer görülen eserler Basmane’de bulunan Konak Belediyesi Kadın Müzesi’nde   yarışma takviminde belirtilen tarihler arasında sergilenecektir. Sergi yeri ve takviminde değişiklik olması durumunda Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi tarafından ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

 

 1. Yarışma sonrasında şartnameye uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Yarışma iptal edilemez. Yapılacak itirazlar 15 (onbeş)  gün içinde Türkiye Fotoğraf Sanatı Fedarasyonu’na (TFSF) yapılmalıdır. İtirazlar  TFSF tarafından değerlendirilecektir.

 

 1. Yarışmaya, geçmiş senelerde Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi’nin düzenlediği yarışmalarda ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile daha önce herhangi bir yarışmada ödül almış ya da eserin kadraj farklılığı ile başkalaştırılmış bölümleri ile yarışmaya katılma durumunun anlaşılması diskalifiye nedenidir. Kural ihlali sonradan anlaşılan eserin derecesi geri alınır, ödül iptal edilir. Bu durum diğer katılımcılar için bir hak anlamına gelmez.

 

 1. Katılımcı yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu, tüm izinlerin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettikleri anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanımları geri alınır ve katılımcı TFSF onaylı yarışmalardan bir yıl süreyle men edilir. İkinci kez kural ihlali yapan yarışmacı TFSF onaylı yarışmalardan ömür boyu men edilir.

 

 1. TFSF yarışma ilkeleri gereğince haklarında kısıtlılık kararı bulunan yarışmacılar bu yarışmaya katılamazlar.

 

 1. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar dışında kalan eserler CD/DVD’leri ile birlikte en geç Mayıs 2014 sonuna kadar kendi ambalajları ile teslim edildikleri biçimde iade edilecektir. Geri alınmayan, adresten geri dönen eserler 30 Eylül 2014 tarihi itibari ile TFSF temsilcisi gözetiminde imha edilecektir.

 

 1. Ödül alan eserler, TFSF yayını olan Almanak 2014 yılı kitabında Kurumumuza ayrılan sayfalarda basılı olarak yer alacaktır.

 

 1. Yarışmaya fotoğraf gönderen ve formda imzası bulunan katılımcılar yukarıdaki tüm koşulları aynen kabul etmiş sayılırlar.

 

 1. YARIŞMA SONUCUNUN DUYURUSU: Konak Belediyesi, Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi ve TFSF’nin web sayfası üzerinden (www.tfsf.org.tr)  ayrıca basın aracılığıyla açıklanacaktır.

16-  SEÇİCİ KURUL ÜYELERİ: (Ada göre alfabetik sırayla)

A.Beyhan ÖZDEMİR (Yrd. Doç. Dr., DEÜ GSF Fotoğraf Bölümü Başkanı ve İFOD

Başkanı)

Banu ŞEN-Gazeteci

Saba UĞURTAN-Ressam

Tayfun KOCAMAN (TFSF Denetim Kurulu ve İFOD Üyesi)

Zühal ÖZEL  (Doç. Dr., EÜ İletişim Fakültesi Fotoğraf Bölümü Başkanı)

Seçici Kurul en az 3 (üç) üye ile toplanacaktır.

 

       17-  DÜZENLEME KURULU

Dr. Hakan TARTAN- Konak Belediye Başkanı

Ayşegül MARAL- Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi Başkanı

Ayla SERT- Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü

 

18- YARIŞMA TAKVİMİ

Son Katılım Tarihi: 24 Şubat 2014 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar

Seçici Kurul Toplantı: 3 Mart 2014

Sonuç Bildirim Tarihi: 4 Mart 2014

Sergi Açılışı ve Ödül Töreni: 7 Mart 2014

 

         19- ÖDÜLLER

Birincilik Ödülü:              1.500,00 TL (Net)

İkincilik Ödülü:                1.000,00 TL(Net)

Üçüncülük Ödülü:            500,00 TL(Net)

2 Adet Mansiyon Ödülü:  250,00 TL(Net)

Sergileme: En fazla 40 adet

 

20- TFSF Temsilcisi: Zafer Gazi Tunalı

 

         21-  YARIŞMA SEKRETARYASI

    Yarışma Sorumluları: Emel KÜLAHÇIOĞLU- 0 532 516 07 68

Sevgi REGAY- 0 505 260 63 81

Hüsniye EROL- 0 535 945 09 93

Dernek: 0 232 441 88 94

   Adres: Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi

Sezer Doğan Caddesi (1374 Sokak) Süsler Apt. No:26/8 D Blok Alsancak-İZMİR

( Behçet Uz Çocuk Hastanesi Acil Girişi Karşısı)

Elektronik Posta: www. İzmirturkannelerdernegi.org

t.a.d.izmir@hotmail.com

 

22- Yarışmamız, TFSF tarafından 2013/92 no ile onaylanmıştır.

 

23- Yarışma süresince TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

 

 

İzmir Konak Belediyesi – Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi

“Yurdum Kadını” Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması

Katılım Formu

Katılımcının                

Rumuzu              : 

Adı Soyadı          :  

TC Kimlik No     :

Adresi                  :

 

Ev Telefonu                 :

İş Telefonu                   :

Cep Telefonu               :

E-posta adresi              :

Fotoğrafım satın alınabilir.                              

Fotoğrafım satın alınmasın.                             

Eserimin geri gönderilmesini istiyorum.           

Eserimin geri gönderilmesini istemiyorum.      

 

Rumuz

Fotoğraf No

Fotoğrafın Adı

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

Konak Belediyesi ve Türk Anneler Derneği İzmir Şubesi tarafından düzenlenen “Yurdum Kadını” konulu Fotoğraf Yarışması ile ilgili olarak belirlenen katılım koşullarını tüm maddeleri ile aynen kabul ediyor, katılım formunu imzalıyorum.

 

Tarih                                                                              /     / 201   

Katılımcı Adı Soyadı                                                                    

       İmzası