“Yunus Gibi” Resim Yarışması

“Yunus Gibi” Resim Yarışması Şartnamesi

AMAÇ
Eskişehir Valiliği tarafından, Yunus Emre Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan “Yunus Gibi”
temalı Resim Yarışması, eserleri ve fikriyatıyla Anadolu Türk Kültürünün en önemli figürlerinden biri olan Yunus
Emre’nin anısını somutlaştırmak, Yunus Emre’nin evrensel fikirlerini resim sanatının diliyle yorumlamak ve Türk
sanatçılarının Yunus Emre üzerine sanat dünyamıza yeni eserler kazandırmalarını sağlayarak desteklenmeleri amacını
taşımaktadır.

KONU
Yunus Emre.

KATILIM
• Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş üç (3 adet) eseriyle
katılabilir.
• Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.
• Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta
serbesttir.
• Yarışmaya verilecek eserlerin boyutları uzun kenarı 200 cm den fazla olamaz.
• Eserler, sergilenmeye hazır olarak elden, kargo veya posta yoluyla “Eskişehir Valiliği (Ġl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü) Arifiye Mh. Müftülük Sk. Valilik Binası. Kat:1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine 26 Nisan 2016 tarihi
saat 17.00’ye kadar teslim edilmelidir.
• Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulup; eser görsellerinin yer aldığı bir CD ile birlikte üzerinde “Yunus Gibi”
Resim Yarışması 2016”, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konulacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Güngör Azim TUNA ( Eskişehir Valisi )
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN ( Anadolu Üniversitesi Rektörü )
Prof. Dr. Hasan GÖNEN ( EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü )
Prof. Dr. Aydın AYAN ( Mimar Sinan Üniversitesi )
Prof. Dr. Bedri KARAYAĞMURLAR ( Ressam – Akademisyen )
Prof. Dr. Hasan PEKMEZCİ ( Ressam – Akademisyen )
Prof. Dr. Hüseyin ELMAS ( Selçuk Üniversitesi )
Prof. Dr. Leyla Varlık ŞENTÜRK ( Anadolu Üniversitesi )
Prof. Dr. Hasan Hüseyin ERKARA ( EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi )
Prof. Dr. Meliha YILMAZ ( Gazi Üniversitesi )
Doç. Dr. Düriye Kozlu İSMAİLOĞLU ( EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi )
Ressam Ekrem KAHRAMAN ( Ressam )

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU
Veysel ŞİMŞEK İl Planlama Uzmanı Eskişehir Valiliği
Doç. Dr. Ahmet H. YILMAZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Betül Serbest YILMAZ Anadolu Üniversitesi
Dr. Emine Nur Y. ARIKAN Selçuk Üniversitesi

İLETİŞİM
İrtibat Kişisi 1 : Doç. Dr. Ahmet H. YILMAZ
Telefon : 0 506 489 87 07
E-Posta : manasmeram@hotmail.com

İrtibat Kişisi : Gürkan KAYI
Telefon : 0 222 221 90 00 / 3115
E-Posta : gurkank26@gmail.com

TESLİMAT ADRESİ
Adres : Eskişehir Valiliği İl planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Arifiye Mh. Müftülük Sk. Valilik Binası. Kat:1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 221 90 00 / 3113 – 3115
E-Posta : ipkm026@gmail.com

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul 27-30 Nisan 2016 tarihlerinde toplanarak ödüle ve sergilemeye layık görülen çalışmaları belirler.

ÖDÜLLER
“Yunus Gibi” temalı Resim YarıĢması Seçici Kurul değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller su Ģekildedir:
• Bir Esere Başarı Ödülü: 5000 TL
• Beş esere Mansiyon: 1000 TL
• Seçici kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
• Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

TELİF HAKKI
Eskişehir Valiliği ödül ya da sergilemeye değer bulunan eserleri etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş, katalog,
broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun ilgili maddelerinde belirtilen
şekillerde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim ve
sergileme hakkına sahiptir.

SERGİLEME
“Yunus Gibi” Temalı Resim Yarışması Sergisi 2 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi’nde açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ
• Sergiye giremeyen eserlerin iadeleri Seçici Kurul toplantısından bir gün sonra toplama merkezinden yapılacaktır.
• Sergilenmeye ve ödüle değer bulunan eserlerin iadeleri ise, sergi bitiminde yapılacaktır. şade işlemlerinin başlama
tarihi www.eskisehir.gov.tr web adresinden duyurulacaktır.
• Yarışmaya katılan tüm katılımcılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on beş (15) gün içinde
teslim alacaklardır. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan Eskişehir Valiliği
sorumlu tutulamayacaktır.

DIĞER
• Katılım formları ve şartnameler Eskişehir Valiliği’nden ve www.eskisehir.gov.tr, www.eskisehirplanlama.gov.tr
web adreslerinden temin edilebilir.
• Eskişehir Valiliği, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenme sırasında gereken tedbirleri alır. Buna
rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Eskişehir
Valiliği’nce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
• Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.
• şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Eskişehir Valiliği’nin kararları geçerlidir.

TÜM KATILIMCILARA BAŞARILAR DİLERİZ.
DÜZENLEME KURULU

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

YUNUS EMRE ANI HEYKELCİĞİ VE “YUNUS GİBİ” RESİM YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

KATILIMCININ

RUMUZ                                 :

ADI SOYADI                        :

T.C. KİMLİK NO                  :

İKAMETGAH ADRESİ        :

E-POSTA ADRESİ                :

DOĞUM YERİ                      :

DOĞUM TARİHİ                  :

MESLEĞİ                               :

TELEFON (İŞ-EV)                :

CEP TELEFONU                   :

YARIŞMA KATEGORİSİ     :        ANI HEYKELCİĞİ (  )     RESİM  (  )

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu,Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okuduğumu ve bu koşulları kabul ettiğimi taahhüt ederim.

AD SOYAD

…. / …. / 2016

İMZA