Yunus Ensari Resim Yarışması V

Sanata verdiği önemi bünyesinde yer alan Sanat Merkezi ile ortaya koyan Taurus AVM, Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ensari adına, 18-40 yaşları arasında tüm T.C. vatandaşlarının katılabileceği bir resim yarışması düzenliyor.

Platform A Sanat Galerisi ve Taurus Alışveriş Merkezi tarafından bu sene beşincisi gerçekleştirilen Yunus Ensari Resim Yarışması’na tüm resim aşıklarını ve sanatseverleri davet ediyoruz.Geleneksel Yunus Ensari Resim Yarışması; genç sanatçılara destek olmak amacıyla Taurus AVM Yönetimi ve Platform A Sanat Galerisi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Bu yıl beşincisi gerçekleşecek olan yarışmanın sonucunda verilecek başarı ödülleri, mansiyon ödülleri ve sergilenmeye değer eserlerden oluşacak sergi ile genç sanatçıların çalışmaları desteklenecektir.

Yapılan başvurular 5 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödül alan eserler ve
sergilenmeye değer bulunan eserler; Platform A Sanat Galerisi’nde Şubat 2020’de düzenlenecek olan
sergiyle Ankaralı sanatseverlere sunulacaktır.

Yarışmaya başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk değerlendirmenin jüri üyeleri
tarafından online başvurular üzerinden yapılacağı yarışmada, ilk elemeyi geçen eserler, eser
sahipleri tarafından, elden ya da kargo yoluyla Platform A Sanat Galerisi’ne teslim edilecektir. Teslim
edilen eserler tekrar aynı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve
sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

A – Katılım koşulları:
– Yarışma 18 – 40 yaş (Doğum tarihi 26.11.1978 – 25.11.2001 arasında olanlar) arası Türkiye ve
yurtdışında yaşayan tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.

– Konu serbesttir.

– Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yarışma
sergisinde sergilenmemiş olmalıdır.

– Her sanatçı yarışmaya en fazla 2 eser ile katılabilir.

– Yarışmaya tuval/duralit/mdf üzerine yağlıboya, akrilik veya karışık teknikle oluşturulan yapıtlar
kabul edilir. (Kağıt üzerine çalışılmış veya camlı eserler yarışmaya kabul edilmez.)

– Yarışmaya katılan eserlerin kenar uzunlukları 70 cm’den küçük 150 cm’den büyük olmamalıdır.

– İlk elemeyi geçen eserler, imzalı ve sergilenmeye hazır bir şekilde galeriye teslim edilecek veya
gönderilecektir.

– Gönderimi yapılacak eserlerin arka yüzünde, yapıtın adı, yapım yılı, boyutları, fiyatı, tekniği ve
sanatçının adı-soyadı, adres, telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda bir etiket bulunmalıdır.

– Katılımcılar Başvuru Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru Formu’nun eki olarak
başvuru sahibinin nüfus cüzdanı/ehliyet fotokopisinin internet üzerinden gönderilmesi
gerekmektedir.

Yukarıdaki katılım koşullarını sağlayamayan başvurular seçici kurula girmeden reddedilecektir.

B – Seçici Kurul:
Seçici kurul üyeleri ileri bir tarihte açıklanacaktır.

C – Başvuru Tarihi ve Eserlerin Gönderimi:
– Yarışmaya son başvuru tarihi 25 Kasım 2019 saat: 23.00’dır.
– Yarışmaya başvuru, Platform A Sanat Galerisi’nden veya
www.yunusensariresimyarismasi.com’dan edinilecek başvuru formunun eksiksiz şekilde
doldurularak, Madde D’de içeriği belirtilmiş belgelerle birlikte e-posta
(basvuru@platformarmoni.com) yoluyla yapılacaktır. (Belgelerin eksik olması durumunda
başvuru, seçici kurula girmeden reddedilecektir.) – İlk elemeyi geçen eserler Aralık 2019 ayı
içerisinde duyurulacaktır.
– Jüri tarafından yapılacak ilk elemeyi geçen eserler, ileride belirlenecek tarihlerler arasında
Taurus AVM Konya Yolu No: 190 Asma Kat Balgat/Ankara adresine elden (11.00 – 19.00 saatleri
arasında) ya da kargo ile teslim edilecektir. Bu tarihler arasında gönderilmeyen eserler elenmiş
sayılacaktır.
– Kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu sanatçılarına aittir.

D – Yarışma Kataloğu:
Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı bir katalog
hazırlanacaktır. Bu katalog için katılımcılar, aşağıda belirtilen maddelerdeki dokümanları eksiksiz bir
şekilde tarafımıza göndereceklerdir.
a) Yarışmaya katıldığı eserlerin görselleri. (Görsellerin toplamı en fazla 5 MB olmalıdır.)
b) Portre fotoğrafı.
c) Özgeçmiş. (100 kelimeyi geçmeyecek şekilde.)
d) Sanat Anlayışı. (100 kelimeyi geçmeyecek şekilde.)
Yukarıdaki belirtilen maddelerdeki bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru seçici
kurula girmeden reddedilecektir.

E – Değerlendirme:
– Başvurular 5 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan ve
sergilenmeye değer bulunan eserler seçilecektir. Ödül alan eserler ve sergilenmeye değer
bulunan eserler; Platform A Sanat Galerisi’nde Şubat 2020’de düzenlenecek sergi ile Ankaralı
sanatseverlere sunulacaktır.

– Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödüller düzenlenecek serginin açılış
davetinde sanatçılara verilecektir.

– Yarışma sonuçları Ocak 2020 ayı içerisinde basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.

F – Ödüller:
– Jüri değerlendirmesi sonucunda;
• Birinci seçilecek olan eser, Yunus Ensari Başarı Ödülü ve 10.000 TL,
• İkinci seçilecek eser 9.000 TL,
• Üçüncü seçilecek eser 8.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.
• Seçilecek 2 esere 1.000 TL mansiyon ödülü verilecektir.
• Sergileme alan tüm eserler için katılımcılara “Yunus Ensari Resim Yarışması V-2019 Katılım
Belgesi” verilecektir.
– Sergilenmeye değer bulunan eserler, sanatçıların isteği doğrultusunda düzenlenecek sergide
satılabilecektir. (Satılan eserler, satın alanlara serginin sonunda teslim edilecektir.)

G- Telif Hakkı:
– Yarışma sonunda ödül alan eserler (mansiyon ödülü hariç), bütün telif haklarıyla satın alınmış
gibi işlem görerek Taurus AVM ve Platform A Sanat Galerisi’nin koleksiyonuna dahil edilir.
– Yarışma sonunda seçici kurul tarafından ödüllendirilen ve sergilenmeye değer görülen eserlerin
afiş, broşür, katalog, kitap gibi tanıtım amaçlı kullanımı Taurus AVM yönetimine ve Platform A
Sanat Galerisi’ne aittir.

H – Diğer Hususlar:
– Yarışma sonucunda ödüllendirilmeyen ve sergilenmeyen eserler sonuçların açıklanmasından
sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine Platform A Sanat Galerisi’nden teslim edilecek veya
galerinin anlaşmalı olduğu kargo şirketi yoluyla geri gönderilecektir. Bu eserlerin gönderilme
masraf ve sorumlulukları sahiplerine aittir.
Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan veya kargo ile
başvuru sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden Taurus AVM yönetimi ve Platform A Sanat
Galerisi sorumlu değildir.

– Ödül almayan ancak sergilenmeye değer bulunan eserler, sergileme süresinin bitiminden
sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine Platform A Sanat Galerisi teslim edilecek veya galerinin
anlaşmalı olduğu kargo şirketi yoluyla geri gönderilecektir. Bu eserlerin gönderilme masraf ve
sorumlulukları sahiplerine aittir.
Sergileme süresinin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan veya kargo ile başvuru
sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden Taurus AVM yönetimi ve Platform A Sanat Galerisi
sorumlu değildir.

*ESERLERİN KARGO İLE TAŞINMASI SIRASINDA OLUŞACAK HASARLARDAN PLATFORM A VE TAURUS
AVM SORUMLU DEĞİLDİR.