Yunus Ensari Resim Yarışması II – 2015

Yunus Ensari Resim Yarışması II – 2015 Şartnamesi

Geleneksel Yunus Ensari Resim Yarışması; genç sanatçılara destek olmak amacıyla Taurus AVM
Yönetimi ve Platform A Sanat Galerisi işbirliğiyle düzenlenmektedir. Bu yıl ikincisi gerçekleşecek ve
geleneksel olarak her yıl devam edecek yarışmanın sonucunda verilecek başarı ödülleri, mansiyon
ödülleri ve sergilenmeye değer eserlerden oluşacak sergi ile genç sanatçıların çalışmaları
desteklenecektir.

Yapılan başvurular 6 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir. Ödül alan eserler ve
sergilenmeye değer bulunan eserler; Platform A Sanat Galerisi’nde Ocak 2016’da düzenlenecek olan
sergiyle Ankaralı sanatseverlere sunulacaktır.

Bu sene yarışmaya başvurular internet üzerinden gerçekleştirilecektir. İlk değerlendirmenin jüri
üyeleri tarafından online başvurular üzerinden yapılacağı yarışmada, ilk elemeyi geçen eserler, eser
sahipleri tarafından, elden yada kargo yoluyla Platform A Sanat Galerisi’ne teslim edilecektir. Teslim
edilen eserler tekrar aynı jüri üyeleri tarafından değerlendirilerek ödül kazanan eserler ve
sergilenmeye değer bulunan eserler belirlenecektir.

A – Katılım koşulları:
– Yarışma 18 – 40 yaş (Doğumtarihi 21.11.1974 – 20.11.1997 arasında olanlar) arası Türkiye ve
yurtdışında yaşayan tüm T.C. vatandaşlarının katılımına açıktır.
– Konu serbesttir.
– Yarışmaya katılan eserler daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış veya yarışma
sergisinde sergilenmemiş olmalıdır.
– Her sanatçı yarışmaya en fazla 2 eser ile katılabilir.
– Yarışmaya tuval üzerine yağlıboya, akrilik ve karışık teknikle oluşturulan yapıtlar kabul edilir.
(Kağıt üzerine çalışılmış veya cam ile çerçevelenmiş eserler yarışmaya kabul edilmez.)
– Yarışmaya katılan eserlerin kenar uzunlukları 70 cm’den küçük 180 cm’den büyük olmamalıdır.
– İlk elemeyi geçen eserler, imzalı ve sergilenmeye hazır bir şekilde galeriye teslim edilecek veya
gönderilecektir.
– Gönderimi yapılacak eserlerin arka yüzünde, yapıtın adı, yapım yılı, boyutları, fiyatı, tekniği ve
sanatçının adı-soyadı, adres, telefon bilgilerini belirten A4 boyutunda bir etiket bulunmalıdır.
– Katılımcılar Başvuru Formu’nu eksiksiz bir şekilde doldurmalıdır. Başvuru Formu’nun eki olarak
başvuru sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisinin internet üzerinden gönderilmesi
gerekmektedir.

Yukarıdaki katılım koşullarını sağlayamayan başvurular seçici kurula girmeden reddedilecektir.

B – Seçici Kurul:
Yarışma jürisi 6 kişiden oluşmaktadır.
– Prof.Dr.Hüseyin Elmas
– Prof.Dr.Şeniz Aksoy
– Yard.Doç.Dr.Umur Türker
– Hakan Esmer
– Kaya Özsezgin
– Yalçın Gökçebağ

C – Başvuru Tarihi ve Eserlerin Gönderimi:
– Yarışmaya son başvuru tarihi 20 Kasım 2015 saat: 22.00’dır.
– Yarışmaya başvuru için gönderilecek eser görseli 300 dpi çözünürlükte olacaktır.
– Yarışmaya başvuru, Platform A Sanat Galerisi’nden veya
www.yunusensariresimyarismasi.com’dan edinilecek başvuru formunun eksiksiz şekilde
doldurularak, Madde D’de içeriği belirtilmiş belgelerle birlikte yarışmanın internet sitesinden
veya e-posta (basvuru@yunusensariresimyarismasi.com) yoluyla yapılacaktır. (Belgelerin
eksik olması durumunda başvuru, seçici kurula girmeden reddedilecektir.)
– İlk elemeyi geçen eserler 7 Aralık 2015 tarihinde duyurulacaktır.
– Jüri tarafından yapılacak ilk elemeyi geçen eserler, 8 Aralık 2015 – 16 Aralık 2015 tarihleri
arasında Taurus AVM Konya Yolu No: 190 1. Kat Balgat/Ankara adresine elden ya da kargo ile
teslim edilecektir. Bu tarihler arasında gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır.
– Kargo ile gönderilen eserlerin tüm masraf ve sorumluluğu sanatçılarına aittir.

D – Yarışma Kataloğu:
Yarışma sonunda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen eserlerin yer aldığı bir katalog
hazırlanacaktır. Bu katalog için katılımcılar, aşağıda belirtilen maddelerdeki dokümanları eksiksiz bir
şekilde tarafımıza göndereceklerdir.
a) Yarışmaya katıldığı eserlerin görselleri. (Görseller 300 dpi çözünürlükte ve görsellerin toplamı
en fazla 5 MB olmalıdır.)
b) Portre fotoğrafı.
c) Özgeçmiş. (250 sözcüğü geçmeyecek şekilde.)
d) Sanat anlayışı. (250 sözcüğü geçmeyecek şekilde.)
Yukarıdaki belirtilen maddelerdeki bilgilerin ve belgelerin eksik olması durumunda başvuru seçici
kurula girmeden reddedilecektir.

E – Değerlendirme:
– Başvurular 5 kişiden oluşan jüri tarafından değerlendirilecek ve ödül almaya hak kazanan ve
sergilenmeye değer bulunan eserler seçilecektir. Ödül alan eserler ve sergilenmeye değer
bulunan eserler; Platform A Sanat Galerisi’nde Ocak 2016’da düzenlenecek sergi ile Ankaralı
sanatseverlere sunulacaktır.
– Sergide yer alan eserler, sergi kataloğu ile belgelenecektir. Ödüller düzenlenecek serginin açılış
davetinde sanatçılara verilecektir.
– Yarışma sonuçları 29 Aralık 2015 tarihinde basın ve internet yoluyla duyurulacaktır.

F – Ödüller:
Jüri değerlendirmesi sonucunda;
– Birinci seçilecek olan eser, Yunus Ensari Başarı Ödülü ve 7.000 TL,
– İkinci seçilecek eser 6.000 TL,
– Üçüncü seçilecek eser 5.000 TL para ödülüne hak kazanacaktır.
– Seçilecek 2 esere 1.000 TL mansiyon ödülü verilecektir.
– Sergileme alan tüm eserler için katılımcılara “Yunus Ensari Resim Yarışması II-2015
Katılım Belgesi” verilecektir.
– Sergilenmeye değer bulunan eserler, sanatçıların isteği doğrultusunda düzenlenecek sergide
satılabilecektir. (Satılan eserler, satın alanlara serginin sonunda teslim edilecektir.)

G- Telif Hakkı:
– Yarışma sonunda ödül alan eserler(mansiyon ödülleri hariç), bütün telif haklarıyla satın alınmış
gibi işlem görerek Taurus AVM ve Platform A Sanat Galerisi’nin koleksiyonuna dahil edilir.
– Yarışma sonunda seçici kurul tarafından ödüllendirilen ve sergilenmeye değer görülen
eserlerin afiş, broşür, katalog, kitap gibi tanıtım amaçlı kullanımı Taurus AVM yönetimine ve
Platform A Sanat Galerisi’ne aittir.

H – Yarışma Takvimi:
– Son Başvuru Tarihi: 20 Kasım 2015 (saat 22.00’ye kadar).
– İlk elemeyi geçen eserlerin açıklanması: 7 Aralık 2015
– İlk elemeyi geçen eserlerin gönderim tarihi: 8 Aralık – 16 Aralık 2015 (saat 22.00’ye kadar).
– Kazanan eserlerin ve sergilenmeye değer görülen eserlerin açıklanması: 29 Aralık 2015
– Ödül Töreni: Ödül töreni, düzenlenecek serginin açılış kokteylinde gerçekleştirilecektir.
– Sergi Tarihi: Sergi Ocak 2016 ayı içerisinde düzenlenecektir. Kesin sergi tarihi ilerleyen
günlerde duyurulacaktır.

I – Diğer Hususlar:
– Yarışma sonucunda ödüllendirilmeyen ve sergilenmeyen eserler sonuçların açıklanmasından
sonraki 30 güniçerisinde sahiplerine Platform A Sanat Galerisi’nden teslim edilecek veya kargo
yoluyla geri gönderilecektir. Bu eserlerin gönderilme masraf ve sorumlulukları sahiplerine
aittir.
Yarışma sonuçlarının açıklanmasından sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan veya kargo ile
başvuru sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden Taurus AVM yönetimi ve Platform A Sanat
Galerisi sorumlu değildir.
– Ödül almayan ancak sergilenmeye değer bulunan eserler, sergileme süresinin bitiminden
sonraki 30 gün içerisinde sahiplerine Platform A Sanat Galerisi teslim edilecek veya kargo
yoluyla geri gönderilecektir. Bu eserlerin gönderilme masraf ve sorumlulukları sahiplerine
aittir.
Sergileme süresinin bitiminden sonraki 30 gün içerisinde teslim alınmayan veya kargo ile başvuru
sahiplerine ulaştırılamayan eserlerden Taurus AVM yönetimi ve Platform A Sanat Galerisi
sorumlu değildir.
Yarışmanın başvuru formunu dolduran ve yarışmaya katılan adaylar, yarışma ile ilgili koşulları kabul
etmiş sayılırlar.