Yunus Emre’nin Diliyle Yazmak Öğrenci Öykü Yarışması

Türk edebiyatının eşsiz ve ölümsüz siması olan Yunus Emre’nin edebî kişiliğinin en önemli ve başarılı yönünü kullandığı dil oluşturur. Yunus Emre, XIII. yüzyıldan itibaren Anadolu’da gelişmeye başlayan yazı dilinin, ilk devresini oluşturan ve Eski Anadolu Türkçesi diye adlandırılan safhanın en büyük temsilcisidir. Sanat yönü ve kullandığı dil bakımından çağdaşlarından daha üstün bir seviyede olup öncü durumundadır. Dilimizin millî sesini, millî dehasını kendi döneminde en iyi aksettiren sanatçı Yunus Emre’dir. Dili son derece güzel kullanıp işlediği ve geliştirdiği için bu devrenin oluşmasında ve Türkçenin bir yazı dili halinde teşekkül etmesinde en büyük rolü oynamıştır.

“Eski Anadolu Türkçesi denilen bu devrenin en büyük temsilcilerinden olan şairimiz, dilimizi son derece güzel kullanıp işleyen, geliştiren büyük bir sanatkârdır. Dili eşsiz bir kudret ve hünerle kullanan Yunus’un şiirlerinde Türkçe en güzel şeklini almıştır. Onun dili en güzel, en hâlis Türkçedir. Yunus halkın dilini en canlı, en ışıklı ve en sıcak şekilde kullanmıştır. Türkçenin bir edebiyat ve kültür dili olmasında Yunus’un hizmeti son derece büyüktür. Bu dil, İslâmi Türk medeniyetinin o devirde taşıdığı bütün zenginliği içine alan ve aksettiren milli bir dildir. Türk halkının bütün duygu, heyecan ve düşüncelerini, bütün iç zenginliğini en iyi şekilde verebildiği için de son derece samimi ve bizdendir. Yunus sâde bir dil kullandığından halk, O’nu yüzyıllar boyunca severek okumuştur, bugün de severek okumaktadır. Türk milleti Yunus’ta kendi öz dilini ve kendi iç dünyasını bulmaktadır” (Timurtaş, 1989: III).

Bu nedenle gençlerimize Yunus’u tanıtmak, onun açtığı yolda Türkçe için milli bilinci oluşturmak ve onun yolundan ilerleyecek genç dehaları, kalemleri bulup edebiyatımıza kazandırabilmek için Çanakkale’deki tüm ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencilerimizi dahil ettiğimiz bir öykü yarışması düzenlenmesi planlanmaktadır.

Yarışmanın Konusu:

Kendi devrinden bugüne Türkçenin milli sesi, milli çehresi ve dehası olan Yunus Emre’nin bugünün çocukları ve gençleri tarafından daha iyi anlaşılmasını, tanınmasını ve yaşatılmasını sağlamak; dilini seven, benimseyen, koruyan, doğru kullanan ve milletinin diliyle üretmekten onur duyan milli bilince sahip nesiller yeşertmek.

Yarışmanın Amacı:

Yunus Emre’nin benimsediği birleştirici, insancıl sağduyulu düşünce ve değerlerin (sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük, teslimiyet ve sağduyu) vurgulandığı; Türkçenin zenginliklerinden yararlanılarak oluşturulmuş nitelikli öykülerin ve yeni genç yazarların edebiyatımıza kazandırılması. Bu amaçla, Çanakkale Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçelerde okuyan ortaokul, lise öğrencileri ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde eğitim gören lisans, yüksek lisans, doktora öğrencileri ve yine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde Türkçe öğrenip dil sertifikasına sahip uluslararası öğrenciler olmak üzere dört (4) farklı kategoride öykü gönderebileceklerdir.

Adaylar öykülerini yalnızca kendi kategorilerine gönderebilirler. Bu kategoriler aşağıda yer almaktadır:

Ortaokul Kategorisi
Lise Kategorisi
Yükseköğrenim Kategorisi
Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci Kategorisi

Yarışmanın Türü: Öykü Yarışması

Metinlerin Teması:Sevgi, hoşgörü, adalet, dürüstlük, iyilik, yardımseverlik, alçakgönüllülük.

Ödüller:

Ortaokul Öğrencileri Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Tablet
İkincilik Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Lise Öğrencileri Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Yükseköğretim Öğrencileri (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci (Lisans / Yüksek Lisans / Doktora) Kategorisi:

Birincilik Ödülü: Dizüstü Bilgisayar
İkincilik Ödülü: Tablet
Üçüncülük Ödülü: E-Kitap Okuyucu
Ayırca yarışma sonunda dereceye giren öykülerden oluşturalacak kitap her kategoriden başarı sırasına göre 10 kişiye hediye edilecektir.

Yarışma Takvimi

Öykülerin Son Gönderim Tarihi: 14 Ocak 2022 Saat: 23:59

Sonuçların Açıklanması: 15 Şubat 2022

Öykülerin Basılı Kitap Olarak Raflarda Yer Alması ve Ödüllerin Dağıtılması: 01 Mart 2022

KATILIM ŞARTLARI

1. Öykü dalında yarışmaya Çanakkale ilindeki resmî / özel / örgün tüm ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi öğrencileri katılabilecektir.

2. Yarışmaya gönderilecek öykülerin daha önce yayınlanmamış ve başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.

3.Yarışma için her aday en fazla bir (1) öykü ile katılabilir.

4.Yarışmaya gönderilecek öykülerin kapak sayfasında sadece rumuz (takma ad) bulunacaktır. Yarışma için hazırlanan öykünün kapak sayfasında aday kendi ismini kullanmayacak bunun yerine kendisi için bir takma ad (rumuz) yazacaktır.

5. Başvurular ücretsiz olup, 14 Ocak 2022 Saat: 23:59’a kadar yalnızca internet sitesi olan https://okuyorum.global üzerinden, belirtilen formu eksiksiz olarak doldurarak yapılacaktır. Yanlış bilgi ve beyanın sorumluluğu kayıt sahibine aittir.

6. Yarışmacılar tarafından katılacakları kategori (Ortaokul / Lise / Yükseköğretim / Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci) online kayıt sırasında belirtilecektir.

7. Yarışmanın yazım formatı:

öyküler;

A4 boyutunda,
12 punto,
1,5 satır aralığında,
Times New Roman yazı sitili ile yazılacaktır.
Metinlerde sayfa sınırlaması bulunmaktadır.
Ortaokul grubu için sayfa aralığı : En az (2), en fazla (10) sayfa,
Lise grubu için sayfa aralığı : En az (3), en fazla (10) sayfa,
Yükseköğretim grubu için sayfa aralığı: En az (3), en fazla (10) sayfa,
Yükseköğrenim Uluslararası Öğrenci grubu için sayfa aralığı: En az (3), en fazla (10) sayfa olacaktır.
(Kapak sayfası sayfa numarasına dahil değildir.)
8. Yarışmada ödül kazanan öykülerin telif hakkı öykü sahibine aittir. Ancak Çanakkale Valiliği, öykü sahibinden izin almak şartıyla eserleri yayınlayabilir. Yarışmada dereceye giren ve yayımlanmaya değer görülen öyküler kitap haline getirilecektir. Yayımlanacak öyküler için ayrıca telif ücreti ödenmeyecektir.

9. Yarışma sonuçları 15 Şubat 2022 tarihinde açıklanacaktır. Ödül töreninin 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre alınacak tedbirler çerçevesinde ve pandemi şartlarına uygun şekilde yapılması 1 Mart 2022 tarihinde planlanmaktadır.

10. Yarışma sonuçlarına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

11. Engelli katılımcılar için başvuru kolaylığı sağlanacaktır.

12. “Yunusun Diliyle Yazmak” adlı Yarışmada ticari kazanç hedeflenmemektedir.

13. Yarışmaya katılan öyküler Doç. Dr. Sevim İNAL, Dr. Öğr. Üyesi Melek KALIN SALI, Dr. Öğr. Üyesi Özlem AKBULAK ve Öğr. Gör. Mesout KALIN SALI’nın oluşturduğu 3 ayrı değerlendirme komisyonu tarafından aşağıdaki ölçütlere göre değerlendirilecektir.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin