Yunus Emre’de Bahar Konulu Fotoğraf Yarışması

YUNUSEMRE’DE BAHAR KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMA ADI:
“YUNUSEMRE’DE BAHAR” konulu Fotoğraf Yarışması


YARIŞMANIN KONUSU:

“YUNUSEMRE’DE BAHAR” konulu Fotoğraf Yarışması Yunus emre ilçe sınırları içerisindeki doğal güzellikleri , sosyal ve kültürel değerleri bahar temasıyla işlememizi amaçlamaktadır.
“Bahar geldi işte yeniden; cemreler düştü, nevruz geçti ve baharın en güzel ayı nisan da geldi. Güneş bulutlarla kavga etse de artık yüzünü daha çok gösteriyor; sıcacık ışıkları kıyıdan kenardan ısıtıyor ruhumuzu. Umut çiçekleri baş veriyor dallarda…”
Yaşam kalitesinin artması, doğanın günlük hayatımızda ne kadar var olduğuyla ilgili.
Günlük hayattan uzak gibi gözükse bile aslında doğa, hayatımızın her karesinde var. İşte bu kareleri
deklanşörünüzle kaydetmeye çağırıyoruz sizleri.

YARIŞMANIN AMACI:
Yarışmanın amacı, amatör veya profesyonel fotoğrafçıların; kendi objektiflerinden hayata ve
dünyaya bakışlarını yansıtan eserlerini toplumla paylaşmaya aracı olmak, onların motive olmasına
katkıda bulunmaktır.
Bu sebeple,Manisa da yaşayan halkımızın fotoğrafa olan ilgisini artırmak, İlimizde yaşayan
fotoğrafçıların çalışmalarını desteklemek, toplumda fotoğraf sanatının önemini yaygınlaştırılmasını
sağlamak ve fotoğrafçılık bilincinin oluşmasına katkıda bulunmak amacıyla ” YUNUSEMRE’DE BAHAR ”
konulu fotoğraf yarışması düzenlenmiştir.

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURULUŞ:
YUNUSEMRE BELEDİYESİDİR.


KATILIM KOŞULLARI VE ŞARTLARI:

1. Fotoğraf yarışması, Seçici Kurul Üyeleri ile birinci derece yakınlıkları olanlar, dışında, herkese açıktır.

2. Fotoğrafların, fotoğraf makinesiyle ve yarışmacı tarafından çekilmiş olması gerekmektedir. Size ait
olmayan fotoğraflarla başvurmanız halinde, telif haklarıyla ilgili hukuksal sorumluluk şahsınıza ait
olacaktır. Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş
sayılacaklardır.

3. Yarışmaya gönderilecek eserler daha önce başka bir yarışmada derece ve ödül almamış olmalıdır. Yarışmaya
katılmak üzere gönderilen çalışmaların geri verilmesi söz konusu değildir.

4. Her yarışmacı yarışmaya 3 (üç) fotoğraf ile katılabilir. Yarışmaya katılacak eserler hem basılı hem de dijital
ortamda (CD’de) teslim edilmelidir.

5. Katılım Formu ve şartlar, www.yunusemre.bel.tr adresinden edinilebilecek başvuru formunda yarışmacının kimlik ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak yer alacak ve katılımcı tarafından imzalanacaktır.

6. Yarışmacılar başvuru formunda rumuzlarını yazmalıdırlar. Eser aynı zarf içine koyulabilir. Başvuru
formu üzerinde rumuz yazılı kapalı bir zarf içinde, eserlerin basılı kopyaları ve dijital kopyaların yer aldığı
CD ile aynı zarf içine yerleştirilerek. YUNUSEMRE BELEDİYESİ Akmescit Mh.İzmir Cd. No:311
Yunusemre/MANİSA adresine posta veya elden teslim edilebilir.

7. Yarışmaya son katılım tarihi 29 Nisan 2016 saat 17:00 dir. Bu tarihten sonra elimize ulaşacak olan hiçbir
eser değerlendirilmeyecektir.

8- Gönderilecek eserler, T.C. kanunlarına ve genel ahlak kurallarına aykırı olmayacaktır. Bu tür eserler, doğrudan
ve haber verilmeksizin değerlendirme dışı bırakılacak ve gereği görüldüğünde yasal takip gerçekleştirilecektir.
Yunusemre Belediyesi yarışmaya gönderilen eserlerin içeriği ile ilgili hiçbir hukuki sorumluluk kabul
etmemektedir.

9- Fotoğraflarda bulunan canlı ya da cansız obje ile ilgili her türlü telif, izin vb taleplerden sorumluluk fotoğrafı çeken ve /veya fotoğrafı yarışmaya gönderene aittir. Bu konuda oluşabilecek ihtilaflarda Yunusemre Belediyesi sorumluluk kabul etmemektedir.

10-Seçici kurul, ödüle ya da ödüllere değer fotoğraf bulunamaması durumunda serbesttir. Katılım koşullarında belirtilmeyen konularda ve tereddüt halinde seçici kurul kararları geçerli olacaktır. Yarışma sonrasında katılım koşullarına uymayan eserin tespiti halinde derecesi ve ödülü geri alınır, katılımcı
hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. İptal edilen eserin yerine başka bir eserin seçilmesi zorunluluğu yoktur. Bu durumda yarışma iptal edilemez.

11- Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılırlar.

ESERLERDE ARANACAK TEKNİK ÖZELLİKLER :
1. Basılı kopya kısa kenarı 20cm az uzun kenarı 40cm den fazla olmamalıdır.Fotoğraf kağıdına basılmalı,
herhangi bir başka yüzeye yapıştırılmamalı, kenarlarında paspartu ya da boşluk bırakacak bir çerçeve
bulunmamalıdır. Basılı kopyanın arka yüzeyinde sağ alt köşeye, rumuz ve esere verilen ad ya da sıra numarası
yazılmalıdır. Yarışmacıya ilişkin herhangi bir kimlik bilgisi veya adres, eserin herhangi bir yerine veya dijital
kopyasına kesinlikle yazılmamalıdır.

2. Dijital kopya büyük boy baskıya uygun çözünürlükte ya da çekilen makinenin orijinal çözünürlüğünde JPEG
formatında CD’ye kaydedilmeli ve eserin rumuzu dosya adı olarak kaydedilmelidir.

3. Fotoğrafların orijinal görüntüleri değiştirilmeden yapılan müdahaleler kabul edilir. Fotoğrafın aslı
değiştirilmemelidir. Jüri gerektiği takdirde fotoğrafın aslını isteyebilir.

KULLANIM HAKLARI:
Yarışmaya gönderilen tüm çalışmalar Yunusemre Belediyesi arşivine alınacak olup, ayrıca bir
telif ödenmeyecektir. Bu eserlerin kullanım hakları süresiz olarak Yunusemre Belediyesine ait olacaktır.
Yunusemre Belediyesi bu çalışmaları basılı ve görsel yayınlarında, web sitesinde duyuru ve tanıtım amaçlı
olarak, çalışma sahibinin adını belirterek kullanabilecektir. Ödüle layık görülmeyen fotoğraf,
Yunusemre Belediyesi tarafından yayımlanabilir.
Çalışma sahibi yukarıda belirtilen kullanım hakları için Yunusemre Belediyesi izin/muvaffakatname
verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan çalışmalar için çalışma sahibi sonradan verdiği izni, kesinlikle geri
almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvaffakatname için
herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve
taahhüt eder.

SEÇİM/ÖDÜL:
Yarışma, konuya ilgi duyan tüm Manisalılara açıktır. Yunusemre Belediyesi tarafından belirlenen
jüri tarafından, gelen çalışmalar arasından ilk üç dereceye giren eserler belirlenecektir. Yarışma
sonucunda sergilenmeye değer görülen fotoğraflar ve dereceye giren eserler sergilenecek ve ödül töreni
yapılacaktır.Ödül töreni ve sergi zamanı yarışmadan sonra duyurulacaktır.
Derecelerine göre ödüllendirme aşağıdaki şekilde yapılacaktır.

1. Yarışmacıya; NİKON 5200
2. Yarışmacıya; NİKON V1
3. Yarışmacıya; NİKON L 340
Mansiyon ;3 Adet kompakt makine


TESLİM:

Eserlerin Belediye Başkanlığımıza gönderimi için son gün 29Nisan 2016 günü saat: 17:00’dir. Teslimler;
adresine “Fotoğraf Yarışması” başlığı belirtilmiş hali ile elden teslim edilebileceği gibi posta ve kargo ile de
yapılabilir. (Eserlerin dijital kopyası CD kayıtlı halde zarf içinde.Fotoğraf kağıdına basılmamış eserler
değerlendirilmeyecektir. )
Fotoğraf çalışmalarının konulduğu zarfa katılan Yarışmacının;
• Adı, Soyadı (Açık adres, telefon numarası.mail adresi)

SEÇİCİ KURUL (JÜRİ) :
Yunusemre Belediyesinin görevlendireceği 5 kişiden oluşmaktadır.


DEĞERLENDİRME/ SERGİLEME:

Seçici kurulun değerlendirme toplantısı yarışma bitiminden sonra yapılıp ,Yunusemre Belediyesi
sitesinden ve sosyal medyadan gerekli duyurular yapılacaktır.

YARIŞMA SEKRETERYASI:
Sekretarya iletişim bilgileri şöyledir:
ZEHRA YAVUZ
Tel : 0- 236-2292023 dahili-2204
Adres : YUNUSEMRE BELEDİYESİ Akmescit
Mh.İzmir Cd. No:311 Yunusemre/MANİSA
web sayfası : www.yunusemre.bel.tr

KATILIM FORMU
KATILIMCI
RUMUZU :
KATILIMCI
SIRASI :
ADI :
SOYADI
GSM :
E MAİL :
ADRES :
ESER ADLARI
1)…………………….
2)……………………..
3)…………………….
“YUNUSEMRE’DE BAHAR” Konulu Fotoğraf
Yarışmasının katılım koşullarını , şartlarını okudum
anladım ve kabul ediyorum.

İMZA