Yunus Emre ve Hoşgörü konulu Şiir Yarışması

Yunus Emre ve Hoşgörü konulu Şiir Yarışması
SANDIKLI YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ SEVGİYE DAVET PROJESİ ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

Konu: Yunus Emre ve Hoşgörü

Katılım şartları:
1. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

2. Türkiye genelindeki ortaokul öğrencileri bu yarışmaya katılabileceklerdir.

3. Her katılımcı en fazla bir adet eserle katılabilir.

4. Şiirler A4 boyutundaki düz beyaz kağıda yazım kurallarına uygun, bilgisayarda Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde ve 2(iki) sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmış olacaktır. Eser, serbest ölçü ya da hece ölçüsüyle ve nazım birimi dörtlük ya da bent olacak şekilde yazılabilir. Bunların haricindeki ölçü ve yazım kuralları ile yapılacak olan şiirler değerlendirmeye alınmayacaktır.

5. Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül almış şiirler yarışmaya katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Şiirin yarışma organizasyonu dışında yayınlanmış olması katılım açısından engel değildir.

6. Yarışmaya gönderdiği şiir üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

7. Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır.

8. Belirtilen kurallar dışındaki eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Yarışmaya katılan eser sahipleri eserlerinin arka sayfasına okunaklı bir şekilde el yazısıyla adını, soyadını, sınıfını, danışman öğretmeninin adını, soyadını, telefonunu ve eposta adresini (kişinin açık rızasıyla) okul adını, adresini ve telefonunu yazacaklardır.

10. Şiirin çıktısı zarar görmeyecek şekilde zarfa konularak elden, posta veya kargoyla ilgili adrese gönderilecektir, (e-mail vb yollardan ulaşan eserler kabul edilmeyecektir.)

11. Katılımcı, yarışmaya gönderdiği şiirin kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu
beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazananları geri alınır.

DEĞERLENDİRME VE SEÇİCİ KURUL
Şiirler 15.05.2019 tarihi mesai bitimine kadar Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürlüğüne gönderilecektir. Bu tarihten sonra gelecek çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Değerlendirme Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürlüğü tarafından oluşturulacak seçici kurul tarafından yapılarak birinci, ikinci ve üçüncü eserler seçilecektir.

ÖDÜLLER
Ödül töreni Mayıs ayının son haftası yapılacak olan Yunus Emre’yi anma programında yapılacaktır.
Birincilik ödülü: Sandıklı Thermal Park Otelde 3 gün konaklama
İkincilik ve üçüncülük ödülü: Plaket

YARIŞMA TAKVİMİ
Son katılım tarihi: 15.05.2019 Çarşamba
Seçici kurulun değerlendirmesi: 16.05.2019-17.05.2019
Sonuç bildirim tarihi:20.05.2019
Ödül töreni: Mayıs ayının son haftası
Sonuçlar http://syeal.meb.k12.tr sitesinden ve Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.

TELİF HAKKI:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen şiirlerin telif hakkı sahibine aittir. Ancak Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürlüğü eser sahibinden izin almak şartıyla basım ve yayım hakkına sahip olabilecektir.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği şiirlerin kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerini aldığını kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Eseri ödül alan veya sergilemeye değer bulunan katılımcılardan, bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan bu yarışma ile elde ettikleri ödül, unvan ve her türlü kazanından geri alınır.

ŞİİRLERİN İADESİ:
Yarışmada ödül alan ve sergileme amacıyla seçilen şiirlerin dışındaki dereceye giremeyenlerin iadesi; istek halinde tarihinden itibaren 15 gün içinde, Sandıklı Yunus Emre Anadolu Lisesi Müdürlüğü’nden geri alınabilir, teslim alınmayanlar hakkında mesuliyet kabul edilmeyecektir.
Tel: 0 272 512 50 37

ADRES:
Çakır Mah. İstasyon Cad. Nol 12 Sandıklı/AFYONKARAHİSAR Tel: 0 (272) 512 50 37 Faks: 0(272)5126426