YUNUS EMRE ŞİİRLERİ RESİM BASKI RESİM GRAFİK SANATLAR YARIŞMASI

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
YUNUS EMRE ŞİİRLERİ KONULU RESİM -BASKI RESİM -GRAFİK SANATLAR
YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

Düzenleyen Kurumlar
Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir İl Milli Eğitim
Müdürlüğü, Balıkesir Kent Konseyi
Yürütücü/Koordinatör Kurum
Balıkesir Üniversitesi

Yarışmanın Konusu
Yarışma ana konusu Yunus Emre’nin şiirleridir. Katılımcılar, Yunus Emre’nin
şiirlerindeki temalardan, tasvirlerden, mesajlardan, düşüncelerden hareketle çeşitli tekniklerle
üretecekleri RESİM, BASKIRESİM, GRAFİK SANATLAR türlerindeki eserleri ile
çalışmalarıyla yarışmaya katılabilirler.

Yarışmanın Amacı
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ilan edilen 2021 Yunus Emre Yılı’nda
Milletimizin akıl, gönül ve ruh zenginliğinin temel kaynaklarından olan, Türkçenin ses ve
mecaz yeteneğini zirveye taşıyan büyük şair Yunus Emre’yi anmak, Onun şiirlerinde işlediği
değerleri canlı tutmak ve bu çerçevede üretilecek sanat çalışmalarını takdir etmektir.

Genel Başvuru Koşulları
1.Yarışmaya, 18 yaşını doldurmuş, Türkiye ve Türkiye dışındaki üniversitelerde Ön
Lisans/Lisans/Lisansüstü öğrencisi olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes
katılabilir.
2.Yarışmacıların eserleri ile birlikte, öğrenci olduklarına dair son bir ay içerisinde
alınmış öğrenci belgelerini de göndermeleri gerekmektedir. Aksi halde eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.
3. Yarışmaya e-posta (baunresim@balikesir.edu.tr) ile son başvuru tarihi 20 Ağustos
2021 Cuma günü saat:23.59’a kadardır.
4. Ön elemeyi geçen eserler 27 Ağustos 2021 Cuma günü Üniversitemizin ve
Fakültemizin web sayfalarında duyurulacaktır. Ön elemeyi geçen eser sahiplerine de e-posta
ile bilgi verilecektir.
5- Seçici Kurul tarafından yapılacak ön elemeyi geçen eserler, sergilemeye hazır bir
şekilde 20 Eylül 2021 Pazartesi günü mesai bitimine (17.00) kadar Balıkesir Üniversitesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı’na elden ya da kargo yoluyla teslim edilecektir. Bu tarihe
kadar gönderilmeyen eserler elenmiş sayılacaktır. Postada oluşabilecek gecikmeler dikkate
alınmayacaktır.
6- Eserler elden veya masrafı yarışmacı tarafından karşılanmak üzere kargo ile
gönderilecektir.
7.Yarışma resim (tuval üzerine yağlıboya/ akrilik), baskı resim (mono baskı kabul
edilmez) ve grafik sanatlar (geleneksel/dijital illüstrasyon) alanındaki üretimlere açıktır.
8. Yarışmaya gönderilecek eserlerin boyutları:

-Resim dalında kısa kenarları 70 cm’den küçük, uzun kenarları 150 cm’den büyük
olmamalıdır.
-Baskıresim dalında (kağıt boyutu) kısa kenarları 35 cm’den küçük uzun kenarları 100
cm’den büyük olmamalıdır.
-Grafik dalında (kağıt boyutu) kısa kenarları 35 cm’den küçük, uzun kenarları 100
cm’den büyük olmamalıdır.
9.Her katılımcı en fazla 2 (iki) eserle yarışmaya katılabilir.
10.Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce yayımlanmamış, sergilenmemiş ve
herhangi bir yarışmada derece almamış olması gerekir.
11.Yarışmacılar, eser sahibi bilgi formunu (Form-1) doldurarak bir zarf içerisinde
eserle birlikte göndereceklerdir.
12. Gönderilen her eserin arkasına ayrı ayrı olmak üzere; yarışmacının adı soyadı,
eserin tekniği ve boyutlarını belirten eser etiketi (Form-2) yapıştırılacaktır.
13. Yarışma formları eksiksiz doldurulacaktır.
14.Yarışmaya, düzenleyici kuruluşlarda çalışanlar ve birinci derece yakınları ile Seçici
Kurul üyeleri ve birinci derece yakınları katılamazlar.
15.Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın
organına/sergiye gönderilmiş olduğu, derece aldığı tespit edilen eserler, yarışmada
değerlendirilmezler; değerlendirilip ödül kazanmış olsalar dahi ödülleri iptal edilir ve
yarışmacı bu konuda hiçbir hak iddia edemez.
16.Yarışmaya katılanlar, e-posta, telefon, adres gibi iletişim bilgilerindeki
değişiklikleri bildirmek zorundadırlar. Bu konuda oluşabilecek aksaklıkların sorumlusu
yarışmaya katılanlardır.
17.Yarışmayı yürüten Balıkesir Üniversitesi yarışma şartlarında düzenleme,
ekleme/çıkarma ve iptal etme hakkını saklı tutar. Bu konuda katılımcıların itiraz etme hakkı
bulunmamaktadır.
18.Tüm yarışmacılar, yarışma koşullarını ve Seçici Kurul kararlarını kabul etmiş
sayılır.
İlk Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenecek Görseller ve Belgeler
1.Yarışmacılar, eser görsellerini 300 dpi çözünürlükte ve maksimum 12
MB(Megabayte) boyutunu aşmayacak şekilde JPEG formatında, eserler ad soyad_eser
adı_teknik_yapım yılı şeklinde adlandırılarak baunresim@balikesir.edu.tr adresine
yükleyeceklerdir.
2.Form-1 (Eser sahibi bilgi formu) sisteme yüklenmelidir.
3.Form-2 (Eser bilgi etiketi) sisteme yüklenmelidir.
4.Son 1 (bir) ay içerisinde alınmış Öğrenci Belgesi.
5.Gönderilecek eser görsellerinin düz bir fonda ve temiz bir zeminde olmasına özen
gösterilmelidir.
6. Yarışmaya katılan eserlerin özgün olması temel koşuldur. Seçici Kurul,
değerlendirme aşamasında, başvuruları temaya uygunluğun yanı sıra anlam, yaratıcılık,
farklılık, sanatsal kaygı ve estetik bütünlük çerçevesinde ele alacaktır.

Ödüller
Seçici Kurul, yarışmaya katılan eserler arasından resim, baskıresim ve grafik sanatlar olmak
üzere üç alandan birer başarı ödüllerini ve sergilenmeye değer eserleri belirler.
Resim Başarı Ödülü: 3000 TL ve Başarı belgesi
Baskıresim Başarı Ödülü: 3000 TL ve Başarı belgesi
Grafik Sanatlar Başarı Ödülü: 3000 TL ve Başarı belgesi
Sergilenmeye Değer her eser için Başarı belgesi

Değerlendirme
1.Seçici Kurul 27-28 Eylül 2021 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi’nde toplanarak yarışmaya gönderilen eserlerin değerlendirilmesini yapacaktır.
2.Seçici Kurul, ödüllerin bir kısmını ya da tamamını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
3. Yarışmada ödül kazanan eserler, her türlü telif hakları ile Balıkesir Üniversitesi
tarafından satın alınmış kabul edilecek ve Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Koleksiyonu’na dahil edilecektir.

İletişim ve Bilgi İçin
Eserlerin Gönderileceği E-posta: baunresim@balikesir.edu.tr
Eserlerin Gönderileceği Posta/Kargo Adresi: Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı, Çağış Kampüsü/Altıeylül/ Balıkesir

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.