Yunus Emre Anı Heykelciği Yarışması 2016

Yunus Emre Anı Heykelciği Yarışması şartnamesi

AMAÇ
Eskişehir Valiliği tarafından, Yunus Emre Kültür Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan “Yunus Emre
Anı Heykelciği Yarışması, eserleri ve fikriyatıyla Anadolu Türk Kültürünün en önemli figürlerinden biri olan
Yunus Emre’nin anısını somutlaştırmak, Yunus Emre’nin evrensel fikirlerini heykel sanatının diliyle yorumlamak
ve Türk heykeltıraşlarının Yunus Emre üzerine sanat dünyamıza yeni eserler kazandırmalarını sağlayarak
desteklenmeleri amacını taşımaktadır.

KONU
Yunus Emre.

KATILIM
• Her katılımcı yarışmaya, daha önce sergilenmemiş üç (3 adet) eseriyle katılabilir.
• Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese açıktır.
• Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi
kullanmakta serbesttir. Ancak eserlerin dayanıklı malzemeden üretilmesi ve çoğaltılmaya uygun olması önerilir.
• Yarışmaya verilecek eserlerin uzun kenarı 50 cm’ den uzun olamaz.
• Eserler, sergilenmeye hazır olarak elden, kargo veya posta yoluyla “Eskişehir Valiliği (İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü) Arifiye Mh. Müftülük Sk. Valilik Binası. Kat:1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR” adresine 26
Nisan 2016 tarihi saat 17.00’ye kadar teslim edilmelidir.
• Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulup; eser görsellerinin yer aldığı bir CD ile birlikte üzerinde “Yunus Emre
Anı Heykelciği Yarışması 2016
”, sanatçının adı ve soyadının yazılı olduğu bir zarfa konulacaktır.

SEÇİCİ KURUL
Güngör Azim TUNA ( EskiĢehir Valisi )
Prof. Dr. Naci GÜNDOĞAN ( Anadolu Üniversitesi Rektörü )
Prof. Dr. Hasan GÖNEN ( EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü )
Prof. Neslihan PALA ( Mimar Sinan Üniversitesi )
Doç. Dr. Aysun Altunöz YONUK ( Gazi Üniversitesi )
Doç. Dr. Mutluhan TAİ ( Selçuk Üniversitesi )
Doç. Dr. Rahmi ATALAY ( Anadolu Üniversitesi )
Doç. Dr. Ahmet H. YILMAZ ( Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi )
Yrd. Doç. Nurettin BEKTAİ ( Marmara Üniversitesi )

YARIŞMA DÜZENLEME KURULU
Veysel ŞİMŞEK İl Planlama Uzmanı Eskişehir Valiliği
Doç. Dr. Ahmet H. YILMAZ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Betül Serbest YILMAZ Anadolu Üniversitesi
Dr. Emine Nur Y. ARIKAN Selçuk Üniversitesi

İLETİŞİM
İrtibat Kişisi : Doç. Dr. Ahmet H. YILMAZ
Gsm : 0 506 489 87 07
E-Posta : manasmeram@hotmail.com
İrtibat Kişisi 2 : Yunus Emre TUZCU
Gsm : 0 222 221 90 00 / 3115
E-Posta : ynstzc@gmail.com

TESLİMAT ADRESİ
Adres : Eskişehir Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
Arifiye Mh. Müftülük Sk. Valilik Binası. Kat:1 Odunpazarı / ESKİŞEHİR
Tel : 0 222 221 90 00 / 3113 – 3115
E-Posta : ipkm026@gmail.com

DEĞERLENDİRME
Seçici Kurul 27-30 Nisan 2016 tarihlerinde toplanarak ödüle ve sergilemeye layık görülen çalışmaları belirler.

 

ÖDÜLLER
“Yunus Emre Anı Heykelciği Yarışması” Seçici Kurul değerlendirmesi sonucu verilecek ödüller su şekildedir:
• Bir Esere Başarı Ödülü : 5000 TL
• Beş esere Mansiyon : 1000 TL
• Seçici kurul, ödüllerin tümünü ya da bir kısmını dağıtıp dağıtmamakta serbesttir.
• Ödüller birden fazla katılımcı arasında paylaştırılabilir.

TELİF HAKKI
Eskişehir Valiliği ödül ya da sergilemeye değer bulunan eserleri etkinliklerinde ve eğitim faaliyetlerinde afiş,
katalog, broşür vb. her türlü tanıtım malzemelerinde 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununun ilgili
maddelerinde belirtilen şekillerde işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses veya görüntü nakline yarayan
araçlarla umuma iletim ve sergileme hakkına sahiptir.

SERGİLEME
Yunus Emre Anı Heykelciği Yarışması Sergisi 2 Mayıs 2016 tarihinde Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi’nde
açılacaktır.

ESERLERİN İADESİ
• Sergiye giremeyen eserlerin iadeleri Seçici Kurul toplantısından bir gün sonra toplama merkezinden yapılacaktır.
• Sergilenmeye ve ödüle değer bulunan eserlerin iadeleri ise, sergi bitiminde yapılacaktır. İade işlemlerinin başlama
tarihi www.eskisehir.gov.tr web adresinden duyurulacaktır.
• Yarışmaya katılan tüm katılımcılar iade işlemlerinin başladığı tarihten itibaren, eserlerini on beş (15) gün içinde
şahsen teslim alacaklardır. Bu süre içinde geri alınmayan eserlerin kaybından veya uğrayabileceği hasardan
Eskişehir Valiliği sorumlu tutulamayacaktır.

DİĞER
• Katılım formları ve İartnameler Eskişehir Valiliği’nden ve www.eskisehir.gov.tr, www.eskisehirplanlama.gov.tr
web adreslerinden temin edilebilir.
• Eskişehir Valiliği, yarışmaya teslim edilen eserlerin taşınma ve sergilenme sırasında gereken tedbirleri alır. Buna
rağmen söz konusu eserlerle ilgili olarak doğabilecek her türlü zarara ilişkin değer tespiti yapmak üzere Eskişehir
Valiliği’nce oluşturulacak komisyonun kararı geçerlidir.
• Yarışmaya katılan tüm katılımcılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır.
• İartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Eskişehir Valiliği’nin kararları geçerlidir.

TÜM KATILIMCILARA BAİARILAR DİLERİZ.
DÜZENLEME KURULU

 

 

T.C.

ESKİŞEHİR VALİLİĞİ

YUNUS EMRE ANI HEYKELCİĞİ VE “YUNUS GİBİ” RESİM YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

 

KATILIMCININ

RUMUZ                                 :

ADI SOYADI                        :

T.C. KİMLİK NO                  :

İKAMETGAH ADRESİ        :

E-POSTA ADRESİ                :

DOĞUM YERİ                      :

DOĞUM TARİHİ                  :

MESLEĞİ                               :

TELEFON (İŞ-EV)                :

CEP TELEFONU                   :

YARIŞMA KATEGORİSİ     :        ANI HEYKELCİĞİ (  )     RESİM  (  )

 

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu,Yarışma Şartnamesi’ndeki bütün koşulları okuduğumu ve bu koşulları kabul ettiğimi taahhüt ederim.

 

 

AD SOYAD

…. / …. / 2016

İMZA