Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştayı

29 Kasım 2012 tarihinde Düzce Üniversitesi ve Elginkan Vakfı işbirliğiyle “Yükseköğretimde Kadın Liderliği Çalıştay”ı düzenlenecektir. Yükseköğretim alanında liderlik pozisyonlarında kadın akademisyenlerin yer almaları konusundaki engelleri irdeleyebilmek ve kadın akademisyenlerin karar alma süreçlerine daha fazla katılmasını, yöneticilik görevlerinde daha fazla yer almasını sağlayacak adımların belirlenmesini amaçlayan çalıştayın, yükseköğretim kurumlarında liderlik yapan kadın rektörler ve yöneticileri, yükseköğretimde kadın liderliği konusunda çalışmaları olan akademisyenleri ve politika düzenleyicileri bir araya getirerek sorunların ortak akılla gerçekçi bir biçimde tespit edilmesi ve bu sorunların giderilmesine dönük stratejilerin, önerilerin geliştirilmesini sağlayacağı düşünülmektedir.