Yükseköğretim kabul sistemleri ve sonuçları

Avrupa Komisyonu “Yüksek öğretim sonuçları üzerinde kabul sistemlerinin etkileri alanında çalışma” ihale çağrısını (EAC/20/2015) yayınladı.

Bu çalışmanın katkı sağlayacağı genel amaç, Avrupa’da Lisans düzeyinde seçici, açık veya karma kabul sitemlerinin uygulanmasında ülke politika ve stratejilerini haritalandırmak ve kabul sistemleri ve farklı yükseköğretim sonuçları arasında bir ilişki olup olmadığını analiz etmek ve sistem içinde farklı kabul modellerini uygulayarak iyi uygulamaları ayrıntılandırmaktır. Çalışma, yükseköğretim alanında AB üye ülkeleri arasında süregelen işbirliğine katkı sağlayacak ve genel olarak yüksek öğretim sisteminin etkinliğini desteklemenin yanısıra özelde yüksek öğretim kurumlarına kabul ile ilgili politikaların gelişmesini desteklemek için kanıt, sonuç ve öneriler üretecektir.

Son başvuru tarihi: 15 Ekim 2015, 16:00 (CET/CEST, Brüksel saati)

Tüm detaylara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz: