Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”na çıktıklarını belirterek, “28 Eylül’e kadar başvuru yapılabilecek çağrı iki faz olarak tanımlandı. İlk fazda destek miktarı 100 bin lira olacak, başarılı bulunan her bir yüksek teknoloji iş birliği platformuna ikinci fazda 50 milyon liraya kadar hibe destek sağlanacak” dedi.

Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBİTAK’ın Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı kapsamında başlatılan “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”na ilişkin açıklamalarda bulundu. TÜBİTAK’ın, Türkiye’de kamu-üniversite-sanayi iş birliğinin öncüsü olduğuna işaret eden TÜBİTAK Başkanı, kurumun ülkenin Ar-Ge ekosistemine yaptığı katkılara bir yenisini daha eklediğini ifade etti. 2023 yılı hedefleri çerçevesinde, yüksek teknoloji odaklı ürün ve süreçlerinin geliştirilmesine yönelik, Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) bünyesinde yeni “Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı”nın başlatıldığını bildiren Prof. Dr. Hasan Mandal, bu kapsamda ilk olarak “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı”nın açıldığını dile getirdi. TÜBİTAK Başkanı, araştırmacıların ve araştırma altyapılarının en büyük destekçisi olan TÜBİTAK’ın, bu çağrıyla Ar-Ge yapan birimler arasında, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite-sanayi iş birliği yöntemiyle, teknoloji aktarımını hızlandırmayı amaçladığını söyledi.

“İlk Fazda 100 Bin Lira, İkinci Fazda 50 Milyon Lira Hibe”

Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının, özel sektör Ar-Ge, tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleriyle iş birliği yaparak geliştirdikleri ürün ve teknolojileri, özel sektöre transfer edebilecekleri yüksek teknoloji platformlarının oluşturulmasını hedeflediklerini anlatan Prof. Dr. Hasan Mandal, “İlgili paydaşlarca uzunca zamandır beklenen çağrı iki faz olarak tanımlandı. İlk fazda oluşturulacak iş birliği ağının stratejik araştırma programını hazırlaması, bu çerçevede geliştirilecek teknolojinin kullanımına yönelik kritik adımları içeren teknoloji kazanım yol haritası ve iş birliği platformunun yönetim modelinin sunulması bekleniyor. Destek miktarı 100 bin lira olarak belirlen birinci fazın süresi 12 ay olarak planlanıyor” diye konuştu. Prof. Dr. Hasan Mandal, çağrının ikinci fazına ilişkin olarak da “İkinci fazda, söz konusu teknoloji kazanım yol haritası doğrultusunda yürütülecek Ar-Ge ve yenilik projeleri desteklenecek. Başarılı bulunan her bir yüksek teknoloji iş birliği platformuna, ikinci fazda proje esaslı 50 milyon liraya kadar hibe destek sağlanacak. İkinci fazda projeler 4 yıl süreyle desteklenecek, ancak bu süre sonunda gerektiğinde platformlara ikinci bir 4 yıl daha destek aktarılacak. Çağrı kapsamında en fazla 10 yüksek teknoloji iş birliği platformu desteklenecek” ifadesini kullandı.

“Küresel Rekabette Fırsat Oluşturacak Projeler Öncelikli”

Söz konusu çağrı çerçevesinde desteklenecek projelerin, tanımlanmış çıktı odaklı hedefleri ve bunun için geliştirilecek iş birliği modelleri olması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Hasan Mandal, ülkeye küresel rekabet ortamında fırsat oluşturacak projelerin destekleneceğini vurguladı. Projelerde yapay zeka, üç boyutlu yazıcılar, insansız hava araçları, robotik, gömülü, akıllı ulaşım ve şebeke sistemleri, uydu, ileri haberleşme, yenilenebilir enerji, ileri ve akıllı imalat, yeni nesil ilaç ve biyomedikal teknolojileri gibi konuların öncelikli olacağını aktaran TÜBİTAK Başkanı, böylece milli savunma ve ekonomiye önemli katkılar sunmayı istediklerini dile getirdi. Prof. Dr. Hasan Mandal, proje önerilerinin 28 Eylül 2018 tarihine kadar TÜBİTAK ARDEB’e iletilmesi gerektiğini belirterek, “Oluşturulacak yüksek teknoloji platformlarının yöneticiliği, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri veya Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen ve yeterlik alan araştırma altyapıları tarafından yapılacak. Yüksek Teknoloji Platformlarında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yetkilendirdiği Ar-Ge, tasarım merkezleri ve diğer üniversitelerdeki araştırma altyapıları da yer alacak” dedi.

Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısıyla ilgili duyuru için tıklayınız.

Yüskek Teknoloji Platformları Çağrı Metni için tıklayınız.