YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN DUYURU

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklerin beslenme ve barınma yardımından yararlanmaları için başvurular 28 Ağustos 2018 saat 17.00’ye kadar vakıf/derneklerin genel merkezlerinin bulunduğu ildeki KYK İl Müdürlüklerine yapılacaktır.

Vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere 2018-2019 öğretim yılında, Kurum bütçesine konulacak ödenekler ve Maliye Bakanlığınca belirlenen bütçe ile sınırlı olmak ve Kurum yurtlarında barınan öğrencilere verilen beslenme ve barınma yardımını geçmemek üzere beslenme ve barınma yardımı yapılacaktır.

Bu hususta vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklerin, söz konusu beslenme ve barınma yardımından yararlanabilmeleri için Kurumumuza başvurmaları gerekmektedir. 2017-2018 öğretim döneminde Kurumumuzdan beslenme yardımı almaya hak kazanan vakıf ve dernekler sadece yeni hizmete açtıkları yurtların beslenme ve barınma yardımı talebine ilişkin evrakları ile başvuru yapacak olup, 2017-2018 öğretim döneminde beslenme yardımından yararlanan yurtları için yalnızca barınma yardımından yararlanmak isteyen öğrenci dilekçeleri (her yurt için ayrı ayrı olmak üzere) ve müracaat dilekçeleri ile başvuru yapacaklardır.

Başvuruya ilişkin ayrıntılı bilgi 06-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında kyk.gsb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır. Başvurular 06-28 Ağustos 2018 tarihleri arasında aynı adreste bildirilen il müdürlüklerine yapılacaktır.

Vergi Muafiyeti Tanınan Vakıf ve Kamu Yararına Çalışan Derneklere ait
Yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere beslenme ve barınma yardımı yapılmasına
ilişkin başvurular 06.08.2018-28.08.2018 tarihleri arasında Kurumumuza yapılacaktır.
Başvuruda dikkat edilmesi gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir.
* Başvurular vakıf veya derneğin genel merkezinin bulunduğu ildeki KYK il
müdürlüklerine yapılacaktır.
* Başvuruya ilişkin müracaat evrakları kurum web sitesinde yayınlanacak,
Vakıf/dernek tarafından talep edilmesi halinde müracaat evrakları İl Müdürlüklerinden de
temin edilebilecektir.
* Kurum Açma İzni ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı noter onaylı veya belgenin
düzenlendiği kurum tarafından (İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) onaylı olacaktır.
* Yetkili kişi/ temsilci imza sirküsünün noter onaylı örneği olacaktır.
*Vakıflar için vergi muafiyeti tanındığına ilişkin, dernekler için kamu yararına
çalıştığına ilişkin belgenin noter onaylı örneği olacaktır.
* Başvuruda bulunan vakıf veya derneğin ülke genelindeki yurt sayısı, yurt adresleri ve
kapasite bilgilerini içeren matbu belge Yetkili Kişi/Temsilci tarafından kaşelenip
imzalanacaktır.
* Beslenme ve/veya barınma yardımından yararlanmak amacıyla ıslak imzalı öğrenci
dilekçesi müracaat evraklarına konulacaktır.

Beslenme ve Barınma Yardımına Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Başvuru evrakları için tıklayınız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.