Ana SayfaÜniversite Öğrenci YarışmalarıYüksek Lisans/Doktora Öğrencileri Yarışması

Yüksek Lisans/Doktora Öğrencileri Yarışması

Yüksek Lisans/Doktora Öğrencilerine Yönelik Yarışma

Görsel kültür ve bilincin gelişiminde kentlerin modernleşme pratiklerinin büyük etkisi vardır. Benjamin’in Paris pasajlarında, Tati’nin oyunlaşan mekanlarında, Toulouse-Lautrec’in revülerinde görülen imgelem dünyası, hızla modernleşen kentsel mekânı ve yaşamı daha iyi kavrayabilmemizi sağlamıştır. Fotoğraf, sinema, afiş gibi farklı görselleştirme biçimleri birer sanat ürünü olmanın ötesinde geçtiğimiz yüzyıla damgasını vuran önemli iletişim araçlarıdır. 150 yıllık bir geçmişi bulunan kartpostal ise fotoğraf, resim, metin, adres, damga pulu gibi farklı temsil biçimlerini bir arada barındırarak bu araçlar içinde özgün bir yer edinmiştir.

Kartpostal, günümüz dijital çağında artık kitlesel bir iletişim aracı olma özelliğini yitirmiş; çoğunlukla koleksiyoncuların tozlu arşivlerinde yer alan bir nostalji objesi, iki boyutlu bir bellek ortamı haline gelmiştir. Ön yüzündeki fotoğraf ya da görsel, arka yüzündeki tebrik ve dileklerle görsel bir temsilden fazlasını sunar; kartı gönderen ve alanın zihin dünyasını bazen buluşturan bazen de çatıştıran bir nitelik kazanır. Kartpostalın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde de önemli bir yeri vardır. Özellikle farklı kentlerin popüler mekanlarını gösteren kartpostallar, artık turist büfelerinde ucuz hediyelik olarak satıldığı 80’li yıllara kadar bir kentin kimliğinin ve belleğinin nasıl inşa edildiğine dair ipuçları da sunar.

Bu yarışmada katılımcılardan son 100 yılda üretilmiş bir İzmir kartpostalı üzerine kentin belleğini yaratıcı bir yaklaşımla yorumlayan en fazla 750 kelimelik Türkçe bir metin yazmaları beklenmektedir. Kartpostal siyah beyaz ya da renkli olabileceği gibi ilgili kentin yapılı ya da doğal çevresinden bir dış ya da iç mekânı gösterebilir; birine gönderilmiş ya da gönderilmemiş olabilir. Kartpostal seçimi ve metin içeriğinde şu ölçütlere uyulması beklenmektedir:

  • Kartpostalın kentin kolektif belleğinde yer etmiş bir mekânı gösteriyor olması
  • Kartpostalın kullanımına dair iznin ilgili bireysel/kurumsal arşivden alınmış olması
  • Metnin açıklayıcı ve betimleyici olmaktan çok kartpostalı yaratıcı ve eleştirel bir tavırla aktarması
  • Gerekli olduğunda metnin döneme dair kuramsal, mekânsal, ideolojik, vs. söylemlere referans vermesi
  • Kartpostal ve metinde etnik köken, sınıf, dini inanç, cinsiyete, vb. dair ayrımcı bir görsel ya da yazılı ifade olmaması

 

Kimler Katılabilir?

Bu yarışmaya üniversitelerin yüksek lisans ya da doktora programına kayıtlı her öğrenci katılabilir. Katılımcıların bu programlardan birine kayıtlı olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

 

Ödüller

Birincilik Ödülü: Yakın Kitabevi’nden 3000 TL’lik Hediye Çeki

İki Adet Eşdeğer Mansiyon Ödülü: Yakın Kitabevi’nden İzmir Kitapları Seti

 

Yarışma Takvimi

Çağrı                                      24 Temmuz 2023

Soru-Cevap                            11 Ağustos 2023

Teslim                                     2 Ekim 2023

Sonuçların Açıklanması         13 Ekim 2023

Ödül Töreni                            20 Ekim 2023

Sonuçlar 13 Ekim 2023 tarihinde ilgili web sitesinde https://farch.yasar.edu.tr/100-yil/ duyurulacaktır. Ayrıca, yarışmaya kabul edilen tüm metinler aynı sitede dijital olarak sergilenecektir. Yarışmaya dair her tür soru ve görüşlerinizi yuzuncuyil.mimarlik@yasar.edu.tr eposta adresine iletebilirsiniz.

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.