YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ 3. BİLİM ŞENLİĞİ

Sevgili Öğrenciler,

Üniversitemizin “3. Bilim Şenliği” bu yıl tüm fakülte ve yüksek okul öğrencilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

Her öğrenciden tek başına ya da gruplar halinde sözlü sunum/poster bildirisi hazırlaması beklenmektedir. Tıp Fakültesi Dönem 1 ve 2 öğrencileri, KDT uygulamasında hazırladıkları çalışmaları poster ya da sözlü sunu olarak sunacaklardır. Bunun dışında tüm öğrencilerimiz herhangi bir öğretim üyesi ya da görevlisinin danışmanlığında, grup ya da bireysel olarak ilgi duydukları konuda sunu hazırlayabilirler. Ayrıca, meslek ilgi alanı dışında herhangi bir sosyal uğraşı da Bilim Şenliğinde sunulup sergilenebilir (fotoğraf, müzik, gösteri gibi).

Şenlik günü sözlü sunular sabah oturumlarında sunulacak, posterler ise gün boyunca sergilenecektir. Her iki dalda da dereceye giren ilk üç sunuya ödül verilecektir.

Seçtiğiniz konuyu 22.02.2019 tarihine kadar web sitesine yüklenen başvuru formunu doldurarak Tıp Fakültesi Dekanlık Sekreteri Ebru Yıldız’a elden ya da e-posta (tipfakultesi@yiu.edu.tr) ile ulaştırmanız gerekmektedir.

3. Bilim Şenliği 13 Mart 2019
Bilim Şenliği Düzenleme Kurulu