Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji (YEFAK) Çalıştayı

Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji
Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji (YEFAK) Çalıştayı

Sevgili Arkadaşlar
Bu yıl beşincisini düzenlediğimiz Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik ve Kozmoloji (YEFAK) Çalıştayı ülkemizin seçkin fizikçileri ve genç araştırmacıların katkılarıyla 27 Mayıs 2023 Cumartesi günü ve 3 Haziran 2023 Cumartesi günü Fen Fakültesi Fizik Bölümü Feza Gürsey Amfisinde gerçekleştirilecektir.
Bilindiği gibi Yüksek Enerji Fiziği, Astrofizik, Kozmoloji alanları fiziğin önemli çalışma alanlarıdır.
Bu alanlarda bağımsız yürütülen araştırmalar ve elde edilen kuramsal ve deneysel sonuçlar içinde yaşadığımız evreni ve doğayı anlama ve kavrama noktasında çok önemli bir yer tutmaktadır.
Fakat öte yandan bu alanlar birbirleri ile bağlaşık ilişkiler içerisindedir. Bu alanlarda elde edilen sonuçların birbirlerini bütünlemesi ve doğrulaması gerekmektedir. Daha tutarlı bir kuramsal bakış açısı görece farklı bu alanların bütünleşik ve uyumlu sonuçlar vermesi ile mümkün olacağı aşikardır.

Bu bakış açısından hareketle, yine bu yıl, ülkemizde bu alanlarda önemli kuramsal ve deneysel araştırmalar yapan ve önemli bulgular elde etmiş araştırmacıları ortak bir çalıştay platformunda bir araya getirmeyi, bu alanda ülkemizin araştırma potansiyelini ve enerjisini ortaya çıkarmayı, ortak bir sinerji yaratmayı planladık.

Geçtiğimiz yıllarda 500 üzeri katılımlara ulaşan YEFAK Çalıştayları olukça verimli olmuş, genç fizikçiler bu toplantılar sayesinde ülkemizde fizik alanında en iyi araştırmacıları tanıma fırsatı bulmuşlar ve bilimsel işbirlikleri kurmuşlardır.

Çalıştaya beş yıl önceden katılan pek çok Fizik Lisans öğrencisinin şu sıralar Fizikte Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor olmalarına, Fizikte doktora yapan araştırmacıların ise uluslararası planda önemli çalışmalara imza attıklarına tanık olmak bu tür bilimsel etkinliklerin oynadığı rolün önemini daha anlaşılır bir şekilde ortaya koymaktadır.

Ümit ederiz ki bu yıl düzenleyeceğimiz çalıştayın da bu anlamda fizik öğrencileri ve genç araştırmacılar için tanışma ve etkileşme zemini sağlayacağına, aynı zamanda konusunda deneyimli araştırmacıların ise bilimsel işbirlikleri kurma ve genç araştırmacıları tanıma fırsatı verecek bir buluşma olacağına inanıyoruz.
Uzun bir ayrılık sürecinden sonra ülkemizin değerli fizikçilerini yüz-yüze bir toplantıda bir arada görmek hepimizi çok mutlu edecektir.

Çalıştayın ana konuları şunlardır:
· Parçacık Fiziği
· Nötrinolar
· Astrofizik
· Karadelikler
· Karanlık Madde
· Karanlık Enerji
· Matematiksel Fizik
· Yüksek Enerjili Astro-parçacıklar Fiziği
· Madde – Karanlık Madde – Karanlık Enerji Etkileşimleri
· Uzay-Zaman Teorileri
· Kütleçekim Teorileri
· Evrende Yaşam
· Evrenin Evrimi
· Galaksilerin oluşumu, formasyonu ve dinamiği
· Parçacık Fiziği Deneyleri
· Standart Ötesi Parçacık Fiziği Modelleri
· Sicim Teorileri
· Gözlemsel Kozmoloji

Çalıştayda konuşma verecek tüm arkadaşlarımıza, dinleyici katılımcılara ve düzenleme kurullarında yer alan tüm arkadaşlarımıza ve toplantı için sağladığı kolaylıklar için İstanbul Üniversitesine teşekkür ederiz.

Lütfen çalıştay duyurusunu bölümlerinize, öğrencilerinize duyurunuz.

Çalıştayda buluşmak üzere

Kayıt için: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9iDlQDf4x9Cpee8lWqNqPax3suag50UhJFbrgf9LjQqp8IA/viewform

Web:https://yefak.istanbul.edu.tr/tr/_

YEFAK Bilimsel Yürütme Kurulu
Tekin Dereli
Metin Arık
Ekrem Aydıner
Teoman Turgut
Ömer Faruk Dayı