Yüklü Parçacık Optiği, YÜKPOP-IV Kış Okulu

25-28 Mart 2016 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenecek olan ve bu yılki özel teması “Vakum teknolojileri ve uygulamaları” olan Yüklü Parçacık Optiği, YÜKPOP-IV kış okulumuza ilgi duyan herkesin katılımını bekliyoruz.

Değerli meslektaşlarım ve sevgili bilim insanları,

25-28 Mart 2016 tarihleri arasında dördüncüsü düzenlenecek olan ve bu yılki özel teması “Vakum teknolojileri ve uygulamaları” olan Yüklü Parçacık Optiği, YÜKPOP-IV kış okulumuza ilgi duyan herkesin katılımını bekliyoruz.

Bir çok temel ve uygulamalı bilimlerde ileri teknolojik araştırmaların olmazsa olmazı olan vakum ortamlarının oluşturulması ve önemi bu yılki kış okulu kapsamındadır. Kış okulumuzun bu yılki özel teması ile farklı alanlarda çalışmalar yapan (özellikle fizik, kimya, biyoloji, tıp, malzeme bilimi, yüzey ve plazma teknolojileri gibi) birçok bilim insanın bir araya gelmesi yanında, vakum sistemlerinin uygulamaları üzerine deneyimlerin paylaşıldığı bir ortam arzu edilmektedir. Katılımcıların kendi bilgi, fikir ve deneyimlerinin paylaşılması sayesinde ileriye dönük bir sosyal ağ kurulması sayesinde disiplinler arası araştırma potansiyelini artırmak hedeflenmektedir. Kış okulumuz teorik ve deneysel türden çalışmaların her ikisini de içermektedir. Bu nedenle teknolojiye uygulanabilirlik özellikleri olması nedeni ile bu alanda çalışmalar yapan tüm araştırmacılara faydalı bilgiler sunulmuş olacaktır.
Kış okulu kapsamında vakum alanındaki son teknolojik gelişmeler ve uygulamalara geniş bir bakış açısı kazandırma yanında vakum üzerine kapsamlı teknik bilgilerin de verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca bu kış okulu kapsamında edinilen teorik bilgilerin program içerisinde doğrudan uygulanmasının yapılacak olması ve katılımcıların laboratuarda “vakum sistemlerinin” gerçek bir deneyde çalıştığını görebilmesi nedeni ile ülkemizde düzenlenen ilk geniş kapsamlı kış okulu olacaktır.
Kış okulumuz, yüklü parçacık hızlandırıcılarının daha geniş araştırmacı kitlesi tarafından tanınırlığını sağlamak niyeti ile özellikle yüklü parçacık optiğine ihtiyaç duyan temel ve uygulamalı bilimlerde araştırmalar yapan öğrenciler, araştırmacılar ve vakum cihazları kullanıcılarına yararlı bilgiler kazandırmak için düzenlenmiştir.

YÜKPOP IV, 25-28 Mart 2016 tarihleri arasında tüm vakum sistemi kullanıcılarına yönelik eğitimlerin verileceği bir kış okulu olacaktır. YÜKPOP-IV kış okulu, Afyon Kocatepe Üniversitesindeki Elektron Çarpışma (e-COL) Laboratuvarı tarafından organize edilmektedir. Katılımcıların tüm beklentilerini karşılayacak anlamlı bir eğitim yanında sosyal ve kültürel bir deneyim sunmak hedeflenmektedir.

Afyonkarahisar’da görüşmek üzere…

Prof. Dr. Mevlüt DOĞAN
Düzenleme Kurulu Başkanı

YÜKPOP hakkında
Yükpop farklı disiplinlerde yüklü parçacık optiği ve uygulamaları alanlarında çalışmalar yapan akademisyenleri/öğrencileri bir araya getiren bir kış okulur. 2013 yılından beri her yıl farklı özel temalarla düzenlenmektedir. YÜKPOP kış okulu ve geçmiş YÜKPOP’lar hakkında detaylı bilgiye menüdeki “Geçmiş etkinlikler” bölümünden ulaşabilirsiniz.

4th Yüklü Parçacık Optiği Kış Okulu (IV-YUKPOP) Afyon’da 25-28 Mart 2016 tarihlerinde “Vakum Teknolojileri ve Uygulamaları” özel teması ile yapılacaktır.

Yüklü parçacık hızlandırıcılarının daha geniş araştırmacı kitlesi tarafından tanınırlığını sağlamak ve bu alanda çalışma yapmayı düşünen Lisans ve Lisansüstü öğrencilerine destek olmak. Yüklü parçacık optiğine ihtiyaç duyan temel ve uygulamalı bilimlerde araştırma yapan/yapmayı planlayan öğrenci ve araştırmacıları bir araya getirmektir. İleri teknolojik araştırma cihazlarında bulunan yüklü parçacık optiği (yüklü parçacıkların odaklanması), yüklü parçacık analizörlerinin (elektron, proton, iyon) çalışma prensipleri ve detektör sistemleri üzerine sunuların olacağı bu kış okulu, katılımcıların kendi alanlarında ve aynı zamanda disiplinler arası araştırma potansiyelini artırmaya yönelik olacaktır. Çoğu temel ve uygulamalı bilimlerde ileri teknolojik araştırmaların olmazsa olmazı olan vakum ortamlarının oluşturulması ve önemi bu yılın özel temasıdır.

Dördüncüsü düzenlenecek olan bu kış okulunun özel teması “VAKUM Teknolojileri ve Uygulamaları” olacaktır. Bu kış okulunda katılımcılar, verilecek bir deney ortamı için gerekli hesaplamalar yaparak vakum sistemleri dizayn edebilecek ve var olan sistemlerde eksik veya teknik olarak geliştirilebilecek noktalarla ilgili tartışma ortamı bulabileceklerdir. e-COL laboratuvarında var olan ve 10^-8 Torr basınç altında çalışan sistemlerde gözlemler yapılacaktır. Vakum sistemindeki her bir parçanın uygulamalı açıklamaları yapılacak ve uzmanlarca görüş alış-verişi alma imkanı olacaktır.

Konular

Vakum bilimi ve teknolojisi
Vakum ekipmanları
Vakum elektroniği
Vakum bilimi eğitimi
Vakum çemberi tasarımı
Vakumun yüksek teknojide uygulamaları
Araştırma laboratuvarları için yüksek vakum altında deney sistemleri
Yüksek vakumda endüstriyel prosesler
Ultra yüksek vakumda endüstriyel/teknolojik uygulamalar
Ultra Yüksek Vakum altında bilimsel araştırmalar:
Nükleer/Atomik/Moleküler seviyede çarpışma deneyleri
Plazma, Yüzey Fiziği
İnce Filmler
Malzeme Bilimi
Moleküler Biyoloji
Kimyasal Spektroskopi
Biyomedikal Uygulamalar
Parçacık Hızlandırıcılar
NanoBilim/Teknoloji
Kütle Spektroskopisi
Lazer Uygulamaları, vb.

Önemli Tarihler

Duyuru 16.12.2015
Özet gönderimi kabul tarihi 04.01.2016
Özet gönderimi için son tarih 29.02.2016
Kış okulu başlangıç tarihi 25.03.2016