Yukarı Konak Yankı Dergisi Öğretmenler Arası Anı Yarışması

Öğretmen Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak öğretmenler arasında “YUKARI KONAK YANKI DERGİSİ ÖĞRETMENLER ARASI ANI YARIŞMASI” başlıklı anı yarışması tertip edilerek ülke çapında öğretmenlerimizden anlatılmaya değer anlarının paylaşılmasını sağlamak ve öğretmenlerimizi eğitim yolunda ışık olacak nitelikte mesleki yaşanmışlıklarla, anılarla, buluşturmak amacıyla yarışma düzenlenmiştir.

YUKARI KONAK YANKI DERGİSİ
ÖĞRETMENLER ARASI ANI YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
“KİMİ ZAMAN BİR AN OLUR, TÜM MESLEĞİMİZ ONUN ÜZERİNE İNŞA EDİLİR”

Anılarınız paylaşıldıkça anlam kazanır

YARIŞMANIN ADI:
• YUKARI KONAK YANKI DERGİSİ ÖĞRETMENLER ARASI ANI YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:
• Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel ve amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğretmenlerin paylaşımlarını ve yaşanmışlıklarını öğretmenlerin meslek yaşamlarındaki önemini belirtmek ve bu yolla oluşan eserleri Yukarı Konak Yankı okul dergisinin içerik zenginleştirmesinde kullanmak
• Hoşgörü, başkalarına saygı,bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, Türkçeyi kullanma becerisini geliştirme, üretilen eserlerin gelecek nesillere ve diğer meslektaşlara aktarılması gibi kazanmaları sağlamak

YARIŞMANIN KONUSU:
• Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak öğretmenler arasında “YUKARI KONAK YANKI DERGİSİ ÖĞRETMENLER ARASI ANI YARIŞMASI” başlıklı anı yarışması teıtip edilerek ülke çapında öğretmenlerimizden anlatılmaya değer anlarının paylaşılmasını sağlamak ve öğretmenlerimizi eğitim yolunda ışık olacak nitelikte mesleki yaşanmışlıklarla, anılarla, buluşturmak.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
• Yukarı Konak Yankı Dergisi Öğretmenler Arası Anı Yarışmasını kapsamına ülke çapında resmi ve özel okulda görev yapan tüm öğretmenlere hitaben aşağıdaki teknik şartnameye uygun olacak şekilde yarışmanın kapsamı belirlenmiştir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

A)GENEL ŞARTLAR:

• Yarışma ,Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel okul öğretmenlerine açıktır.

• Yarışmaya katılan özel okul öğretmenleri başvuru tarihleri arasında okul öğretmeni olduğuna dair belgeyi istenildiğinde sunmaları gerekmektedir.

• Katılımcılar daha önce herhangi bir yarışmada
derece(birinci,ikinci,ücüncü,mansiyon,özel ödül ve yayımlanma)almış ,herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar.Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu,gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla kabul,beyan ve taahhüt edecektir.

• Milli Eğitim Temel Kanunuma ve genel ahlak ilkelerine uymayan,şiddet ve korku içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.

• Yarışmaya katılımcılar sadece bir eserle başvuracaktır.
Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde “Değerlendirme Kurulu”kararları geçerli olacaktır.
Yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri eserlerin telif hakkıyla ilgili olarak eser telif ücreti talep etmeyeceği,yazının içeriği ile ilgili sorumluluğun kendisine ait olduğunu ve anı yazısıyla ilgili tüm tasarruf haklarını Yukarı Konak Ortaokulu Müdürlüğüne devrettiğini kabul ve taahhüt eder. (Kişinin kendi rızası olmak kaydıyla)

B)TEKNİK ŞARTLAR:
Öğretmenlerden Gelecek Eserler İçin :
• Eserlerin metin uzunluğu 1-4 sayfaya ile sınırlandırılmış olup A4 kağıdına 12 punto Times New Roman karekteri ile yazılacaktır.

• Eserlerin arka tarafına (her sayfaya teker teker) aşağıdaki künye doldurulup çıktı alınacak:

DEĞERLENDİRME KURULU:
Eserler ,Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup dereceler komisyon tarafından tutanakla kayıt altına alınacaktır. Yarışma sonuçları kesin olduğu için itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarışma dereceye giren eserler http://yukarikonak.meb.k12.tr adresinde ilan edilecektir.
Yarışma aşağıdaki takvime göre düzenlenmiş olup yarışmada dereceye girmeye hak kazanan eser sahipleri ödül töreninden bir gün önce Mardin’de misafir edilecektir. Bir günlük Mardin gezisi ve konaklama masrafları kurumumuz tarafından karşılanacaktır.

• Yarışmanın Başlangıç Tarihi 15/01/2019
• Son Başvuru Tarihi 22/02/2019
• Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması 01/03/2019
Ödül Töreni 07/04/2019
*Ödül töreni tarihi ve programı ile ilgili yapılacak değişikler eser sahiplerine bildirilecektir.

VERİLECEK ÖDÜLLER:
l.Olan Esere: Tam Altın, Plaket, Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi
2.Olan Esere: Yarım Altın, Plaket,Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi
3.Olan Esere: Çeyrek Altın, Plaket, Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ:
Yarışmaya gönderilecek eserler hem elden veya posta yoluyla hem de dijital oltamdan gönderilecektir.
1- Elden veya posta yoluyla gönderilecek eserler için adres: Yukarı Konak Ortaokulu Yukarı Konak Mahallesi 47700 Mazıdağı/MARDİN
2- Dijital ortamda gönderilecek eserler için adres: http://yukarikonak.meb.ls. 12.tr sitesine girilip iletişim sekmesinde e-posta olarak ;ayı*ıca kurumsal e posta adresimiz olan [email protected] 2.tr ‘ye de doğrudan gönderilebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin