YTÜ “Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları” IV. Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

Öğrenci Karikatür Yarışması
Öğrenci Karikatür Yarışması

Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması, geleceğin meslek insanlarının “sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları” konusundaki farkındalığını ortaya koymak, konuya eleştirel ve kapsayıcı bir bakış açısıyla yaklaşmak niyetiyle düzenlenmiştir.

Ulusal Öğrenci Karikatür Yarışması

 • Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmeyi,
 • Üniversite öğrencilerinde Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Küresel Kalkınma Amaçları (SKA- 11) https://turkiye.un.org/tr/sdgs duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmeyi,

Yaşam alanlarının doğal afetler ya da insan eliyle tahrip edilmesi gibi sorunlara karikatürler aracılığıyla farklı bir bakış sunabilmeyi hedeflemektedir.

Üniversite öğrenci yarışmaları için sayfamızı ziyaret ediniz.

Yarışmanın Türü ve Şekli

Yarışma; serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş̧ öğrenci yarışmasıdır.  Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Yarışmaya Katılım Koşulları

 • Yarışmaya, Yüksek Öğretim Kurumu’na bağlı, Türkiye ve KKTC’deki üniversitelerin ön-lisans ve lisans programlarına kayıtlı öğrenciler katılabilir. Yarışmacı e-devlet üzerinden ya da resmi olarak kurumundan aldığı belgeyi ileterek öğrenci olduğunu kanıtlamakla yükümlüdür.
 • Yarışmaya katılacak aday, 25 yaşını doldurmamış olmak şartını sağlamalı ve doğum tarihini gösterir bir belge ile bu durumu kanıtlamakla yükümlüdür.
 • Yarışmaya, danışman, seçici kurul asil ve yedekleri üyeleri ile yarışmayı açan kurum birimi yöneticilerinin birinci derecede yakınları katılamaz.
 • Yarışmaya en çok 5 adet karikatürle katılım sağlanabilir.
 • Karikatürler, JPEG formatında (300 dpi çözünürlük) ve A4 ebatlarında yatay/dikey olarak hazırlanarak e-posta yoluyla ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Ayrıca fiziksel bir gönderim yapılmayacaktır.
 • Eserlerin, 30 Nisan 2024 Salı günü saat 23.59’a kadar, ilgili e-posta adresi yoluyla, yarışma raportörlüğüne ulaşmış olması beklenmektedir. Teslim saatinden sonra yapılan gönderimler kabul edilmeyecektir.
 • Teslimler ytukarikatur@gmail.com adresine gönderilmelidir. Başka mail adresleri aracılığıyla gönderilen eserler jüri değerlendirilmesine alınmayacaktır. Bu adrese gönderilen maillerin hatalı veya hasarlı olmasından eser sahibi sorumludur. Uzantı adresleri aracılığıyla yapılan gönderiler kabul edilmeyecektir.
 • Altı rakamdan oluşan rumuz verilmesi ve eser adının bildirilmesi zorunludur. Eser adının belirlenmesinde herhangi bir kısıtlama yoktur, katılımcıya bırakılmıştır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürlerin her türlü telif hakkı sahibinde kalmakla birlikte, gösterim ve sergileme hakları Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu’na aittir.
 • Karikatür üzerinde katılımcı hakkında ipucu oluşturabilecek isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
 • Yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışma veya organizasyonda ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış karikatürler ile ya da bu karikatürün ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Yarışmaya gönderilen karikatürler üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde, kendisininmiş gibi göstermeye çalışan ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya başkasının karikatürünü gönderen, gönderdiği karikatür üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait karikatürü bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.

Yarışmaya eser gönderen katılımcılar, yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

Ödüller

Birincilik Ödülü                           : 5.000 TL

İkincilik Ödülü                             : 3.000 TL

Üçüncülük Ödülü                       : 2.000 TL

Mansiyon                                     : 1.000 TL

Jüri Teşvik Ödülü                       : Sertifika

 

Yarışma Takvimi

 • Yarışmanın İlanı: 26 Aralık 2023
 • Son Katılım (eser gönderme) Tarihi: 30 Nisan 2024 (Saat: 23.59’a kadar)
 • Seçici Kurul Değerlendirmesi: Mayıs 2024
 • Ödül Töreni:                                          05 Haziran 2024 Dünya Çevre Günü

Ödül töreni, sergi yeri ve açılışına ilişkin bilgilendirme kesin sonuçlar açıklandıktan yapılacaktır.

Yarışmanın sonuçları adresinden duyurulacaktır.

 

Yarışma İletişim Bilgileri

Yarışmayı Açan                          : Yıldız Teknik Üniversitesi Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu

Telefon                                          : (0212) 383 70 70 / 2610

Faks                                                : (0212) 383 40 11

Web                                               :

E-posta                                          : ytukarikatur@gmail.com

Sosyal medya                             : ytu.karikatur (instagram)