Ytong Stant Tasarım Yarışması

1.  Yarışmanın Konusu
Yarışmanın konusu; yapı malzemeleri alanında dünyada ve Türkiye’de önemli bir konuma ve yaygın kullanıma sahip olan Ytong’un sergileneceği Fuar Standı’nın tasarlanmasıdır.
 
2.  Yarışmanın Amacı
Ytong; teknolojisi, ürünleri ve faaliyetleri ile 48 yıldır Türk İnşaat Sektörüne, Türk halkına ve ülke ekonomisine hizmet veren bir kuruluştur. Güvenilir yapılaşma kadar çevre ve insan sağlığına da katkı sağlayan Ytong, ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu, yapılarda deprem ve yangın güvenliği, çevrenin korunması gibi çok önemli konularda çalışmalar yürüten bir firmadır.
 
Bu yarışma, 02 – 06 Mayıs 2012 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Yapı 2012 İstanbul Fuarı’na katılacak olan Ytong’un, fuar standının oluşturulmasında, Ytong Malzeme ve Elemanlarının ve kurumsal imajının en etkin ve ilgi çekici biçimde sergilendiği, fonksiyonel, özgün ve profesyonel tasarımlar elde etmek ve birinci ödüle değer bulunan tasarımın uygulanması amacı
ile düzenlenmiştir.
 
3.  Yarışmanın Türü ve Şekli
Yarışma; TMMOB Mimarlar Odası Yarışmaları Yönetmeliği uyarınca serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak düzenlenmiş ortakçıl proje yarışmasıdır. Yarışmaya kayıt ve katılım ücretsizdir.
4.  Yarışmaya Katılım Koşulları ve Esasları
Yarışma, tüm mimar, iç mimar ve endüstri ürünleri tasarımcıları ve öğrencilerine açıktır. Mezun
olmuş yarışmacıların, kendi meslek odalarına üye olmaları şartı aranmaktadır. Mimarlık
öğrencilerinin, Mimarlar Odası öğrenci üyesi olması gerekmektedir, diğer disiplinlerden olan
öğrencilerin ise okullarından alacakları onaylı öğrenci belgesi ile katılmaları beklenmektedir. 
Yarışmaya grup katılımı serbesttir. Yarışmacılar en fazla iki ayrı öneri ile yarışmaya katılabilirler. 
Yarışmaya Danışman, Seçici Kurul üyeleri, raportörler ve Ytong şirketleri yönetici ve
çalışanlarının birinci derece yakınları katılamaz. 
5.  Jüri Üyeleri ve Raportörler
 
Danışman Jüri Üyeleri: 
Tolga Öztoprak – İnş. Müh. Ürün Müdürü,  Türk Ytong
Fahri Yalçın – İnş. Müh. Proje ve Uygulama Şefi, Türk Ytong
Deniz İncedayı – Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi YK Başkanı
Feride Önal – Mimarlar Odası İstanbul BK Şubesi YK Üyesi
Nükhet Demiren – Yönetim Kur. Mur. Üye, Türk Ytong 
Asil Jüri Üyeleri: 
Haluk Hatipoğlu – Mimar İTÜ 
Rıdvan Kutlutan- Mimar MSÜ
Sadrettin Soylu- Mimar MSÜ
Eser Tezeren – End. Ürün Tasarımcısı, İç Mimar, MÜ
Lebriz Akdeniz – İnş. Müh AÜ
Yedek Juri Üyeleri:
Ersen Gömleksiz- Mimar YTÜ
F. Pınar Arabacıoğlu–Mimar MSÜ
Raportörler:
Derya Karadağ – Mimar YTÜ
Cem Engin – Mimar YTÜ
6.  Yarışmacılara Verilecek Bilgi ve Belgeler
a. Yarışma Şartnamesi
b. Alana dair bilgi ve belgeler
c. Ytong logosu
 
Yarışmaya ilişkin dokümanlar www.ytong.com.tr/yarisma adresinden temin edilecektir.
7.  Yarışmacılardan İstenenler
 
7.1 Stand Alanı:  90 m² (9 m x 10 m) + 50 m² (5 m x 10 m) iki parçadan
oluşmaktadır. Stand alanları üstten birleştirilebilir. Stand alanları arasındaki geçiş
yolunda, yalnızca halının rengi stand tasarımına uygun olarak önerilebilir.
Stand Yüksekliği : max. 7 m
Kat sayısı   : Serbest 
Sergilenecek ürünler  : Aşağıda listesi bulunan ürünlerdir:
•  Ytong duvar blokları
•  Ytong ısı yalıtım plakları
•  Ytong döşeme, duvar ve çatı donatılı elemanları
•  Ytong asmolen bloklar
•  Ytong dış ve iç cephe hazır sıvaları
•  Ytong örgü tutkalı
•  Ytong konut sistemi
 
Ürün sergileme  : Ürünler, kullanım amacına ve fonksiyonuna uygun biçimde sergilenecektir.
Kurumsal imaj  : Ytong’un kurumsal kimlik ve imajının en doğru biçimde kullanılması 
  esastır. (Kurumsal renkler: sarı (pantone 123 C – siyah)
 
İhtiyaç duyulan ilave fonksiyonlar: 
•  20 kişilik oturma – görüşme alanı.
•  Servis alanı: Sıcak, soğuk içecek servisi için min. 8 m²
•  Depo: Kilitlenebilir, min. 6 m²
•  Demo: Ziyaretçilerin ilgisini çekecek, ürün deneyimi yaşamalarına olanak
sağlayacak, ürün özelliklerini basit anlatımlarla ifade edecek, etkileşimli,
deneysel alanlar, üniteler
7.2 Projeler, yarışmacılar tarafından uygun görülecek ölçekte, plan, kesit, görünüş ve
farklı açılardan yapılmış perspektifleri içeren bir adet 70 cmx100 cm yatay pafta
halinde teslim edilecektir. 
7.3 Projelerle birlikte, sağ üst köşesinde rumuz bulunan A4 kağıda, tasarım raporu
teslim edilecektir. Tasarım Raporu, mimari tasarımın kavramsal açıklamalarını
içerecek şekilde ve tek sayfa olarak hazırlanmalıdır. 
7.4 Her proje bir rumuzla tanımlanacaktır. Bu rumuz, 5 rakamdan oluşacak ve teslim
edilen her pafta, CD, kağıt ve zarfın sağ üst köşesinde yer alacaktır. Paftalarda
rumuz 1 cmx5 cm boyutunda sağ üst köşede yer alacaktır.
7.5 Projelerin ayrıca JPEG formatında (300 dpi) görsellerini içeren CD
istenmektedir. CD üzerine yalnızca rumuz yazılacaktır. Tasarım raporu da word
formatı halinde CD içerisine kaydedilmelidir.
7.6 Birden fazla öneri ile yarışmaya katılan yarışmacılar, her öneri için ayrı bir
 
8.  Yarışma Dışı Bırakılma
 
8.1 Yarışmaya katılan her projede özgünlük ve daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya
da başka bir yarışmada ödül almamış olması şartı aranmaktadır. Bunun aksi bir durumun
tespiti ve bu tespitin, jüri  üyelerinin nitelikli çoğunluğu  tarafından onaylanması halinde,
proje yarışmadan diskalifiye edilir, ödül kazandıysa ödülün tamamı yarışma
organizasyonuna iade edilir.
 
8.2 Projeye ait belgelerin (CD, kimlik zarfı, paftalar veya ambalaj) herhangi bir yerinde eserin
sahibini belirten işaret bulunması ve/veya kimlik zarfının veya içeriğinin eksik olması
durumunda; jüri kararı ile durum tutanağa geçirilmek koşuluyla proje yarışmadan çıkarılır.
 
9.  Kimlik Zarfı
 
Yarışmada teslim edilen tüm belgelerde kimlikler gizli olacaktır. Yarışmacılar; proje ile aynı rumuzu
taşıyan ve üzerine “Ytong Stand Tasarım Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı, kapalı ve içini
göstermeyen kimlik zarfının içine; 
 
•  Şartname içinde yer alan kimlik bilgilerine ait form 
•  İlgili meslek odasınca yarışma takvimi içinde düzenlenmiş, yarışmacıya ait oda üyelik
belgesi (Ekip üyelerinin her biri tarafından verilecektir.) (Mimarlık öğrencileri için odadan alınacak
öğrenci üyelik belgesi, diğer disiplinlerden öğrenciler için ise okullarından alınmış onaylı öğrenci
belgesi) konulacaktır.
 10.  Yarışma Takvimi
 
Yarışmanın İlanı: 12 Aralık 2011
Yarışmaya ilişkin soruların sorulması için son tarih: 20 Aralık 2011
Yarışmaya ilişkin soruların cevaplanması: 24 Aralık 2011
Proje Son Teslim Tarihi: 15 Şubat 2012
Seçici Kurul Değerlendirmesi: 22 Şubat 2012
Sonuçların Açıklanması: 23 Şubat 2012
Ödül Töreni: 2 Mayıs 2012, Uluslararası Yapı 2012 İstanbul Fuarı, Ytong Standı
 
11.  Soru ve Cevaplar
 
Katılımcılar; yarışma ile ilgili sorularını. 20 Aralık 2011 günü saat 18.00’e kadar e_posta ile
[email protected] adresine ileteceklerdir. Soru sormak isteyenler elektronik postalarının
konu bölümüne “Yarışma Sorusu” ifadesini yazacaklardır. 
 
Sorular ve yanıtlar 24 Aralık 2011 tarihinde www.ytong.com.tr/yarisma, www.mo.org.tr ve
www.mimarist.org.tr adreslerinde yayınlanacaktır. Süreç içindeki olası değişiklikler, ek bilgiler ve
sonuçlar aynı web sitelerinde ilan edilecektir. Telefonla yapılacak soru amaçlı başvurulara yanıt
verilmeyecektir.
 
12.  Rumuz ve Ambalaj Esasları
 
Yarışmacılardan istenenler raportörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilmelidir.
Paftaların ve ambalajın sağ üst köşesinde 1 cm x 5 cm boyutlarında beş (5) karakterli bir rumuz
olmalıdır. Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile birlikte;
      
“Ytong Stand Tasarım Yarışması”
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No:31 34425 Karaköy/İSTANBUL
 
adresi yazılacaktır. Projeler, kimlik zarfı ve CD düz olarak (kırılmamış ve katlanmamış biçimde)
ambalaj içerisinde teslim edilecektir.
 
13.  Projelerin Teslim Tarihi ve Yeri
Yarışmada istenenler 15 Şubat 2012 günü saat 17.00’ye kadar aşağıdaki adrese elden veya en geç bu
tarihte ve belirtilen saate kadar kargoya verilmek suretiyle teslim edilebilir. Kargo ile gönderilmesi
durumunda ambalaj üzerindeki teslim tarihinin okunabilir olmasına dikkat edilmelidir. Bu tarihten
sonra ulaşan projeler değerlendirmeye alınmayacaktır. Yarışmayı düzenleyen kurumlar, ilgili kişilere
veya makamlara teslim edilmeyen, kargoda kaybolan projelerden sorumlu tutulamazlar. Elden
teslimde ya da kargo ile ulaştırılması durumunda gönderim adresi şöyledir: 
 
 “Ytong Stand Tasarım Yarışması”
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Cad. No:31 34425 Karaköy/İSTANBUL
 
14.  Sonuçların Açıklanması
Sonuçlar Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan bir hafta sonra basın yoluyla ve
www.ytong.com.tr/yarisma,  www.mo.org.tr ve  www.mimarist.org.tr adreslerinden
duyurulacaktır.
 
 15.  Ödüller
Birincilik Ödülü  : 7.000 TL
İkincilik Ödülü  : 5.000 TL
Üçüncülük Ödülü  : 3.000 TL
Mansiyon    : 1.000 TL (3 adet)
16.  Projelerin Sergilenmesi ve Ödül Töreni
Dereceye giren katılımcılara ödül ve plaketleri 2 Mayıs 2012 tarihinde Uluslararası Yapı 2012
İstanbul Fuarı kapsamında Ytong Standı’nda düzenlenecek törende takdim edilecektir. 
 
Katılımcıların sunduğu projelere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup,
buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu
sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere
layık bulunulabilir.
17.  Yayın-Telif Hakkı ve Projelerin Geri Verilmesi
 
 17.1  Yarışma sonunda ödül alan projenin sahibinden, standın imalatı için ayrıca bir teklif
istenecektir. İmalat için belirlenecek bedel, ödül bedelinin dışında ayrıca belirlenecektir. Türk
Ytong Sanayi A.Ş. seçilen standın imalatını, kontrollük proje mükellefinde olmakla birlikte başka
bir firmaya yaptırma hakkına sahiptir.
 
 17.2   Ödül alan tasarımın mükellefi, uygulamayı kendisi gerçekleştirmese dahi projenin
imalat kontrollüğünü yapacaktır. 
 
 17.3   Derece alan eserlerin her türlü telif, tasarım, uygulama ve sergileme hakları
münhasıran Türk Ytong Sanayi A.Ş.’ne aittir. 
 
 17.4   Ödül alan eserler yanında yarışmaya katılan bütün tasarımlar, Türk Ytong Sanayi A.Ş.
tarafından sergilenebilir ve yayımlanabilir. Eserler Türk Ytong Sanayi A.Ş. tarafından herhangi bir
surette yayımlandığında veya sergilendiğinde ilgililerin herhangi bir talep hakkı yoktur.
 
 17.5   Türk Ytong Sanayi A.Ş., yarışmada dereceye giren eserler ile ilgili yapacağı yazılı ve
görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
 
 17.6   Türk Ytong Sanayi A.Ş.ödül alan stand tasarımının tümü veya bir bölümünü
uygulamama hakkını saklı tutar.
 
 17.7   Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler. 
 
 17.8   Projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde TMMOB Mimarlar
Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nden alınabilecektir. Bu süre içinde geri alınmayan projeler ile
ilgili sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 
YTONG Stand Tasarım Yarışması Katılım Formu:
 
RUMUZ : 
 
Proje Müellifi/Mükelleflerinin
Adı-Soyadı : ___________________________________________________________________
Adresi   : ___________________________________________________________________
Telefonu : ______________________________      Faks: ____________________________
E-posta : __________________________ @ ______________________________________
Mesleği : ___________________________________________________________________
 
Öğrenci ise
Okulu : ___________________________________________________________________
Bölümü: ___________________________________________________________________
 
Şartname hükümlerini aynen kabul ediyorum.           İmza: 
        ___________________________________
 
ƒ  Yukarıdakı formun grup üyesi sayısı için yeterli olmaması durumunda birden fazla form
doldurulacak ve tüm proje müelliflerinin bilgilerine yer verilecektir.
ƒ  Birden fazla öneri ile yarışmaya katılım durumunda bu form, her öneri için yeni bir rumuzla tekrar
doldurulacaktır.
ƒ  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri kanunu uyarınca, Ytong ile proje müellifleri arasında
oluşabilecek ihtilaflara Mimarlar Odası taraf değildir.