Yozgat Bilim ve Doğa Kampı

Yozgat Bilim ve Doğa Kampı

Bu projenin temel amacı, çağrı programının amaçlarıyla örtüşen bir şekilde, hedef kitlede bilim kültürü oluşturmak, başta gelecek kuşaklar olmak üzere her kesimde bilime olan ilgiyi arttırmak, çocukları ve gençleri tüm bilim ve mühendislik alanlarında kariyer yapmaya özendirmek, bilim insanlarıyla farklı kesimleri kaynaştırmak ve bilimsel bilgiyi toplumla eğlenceli bir ortamda paylaşmak ve aktarmaktır. Bireylerin okul dışında, eğlenerek öğrenme gerçekleştirecekleri ortamlardan bir tanesi de bilim kamplarıdır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi toplumda ve özellikle çocuk ve gençler üzerinde çok olumlu etkiler yaratmaktadır.

Bu projenin hedef kitlesi, Yozgat merkez ve ilçelerinde yaşayan 6-7 ve 8. Sınıf öğrencilerdir. 10 – 17 Eylül 2018 tarihleri arasında konaklamalı olarak gerçekleştirilecek faaliyetler; Çamlık milli parkında, Aydıncık Kazankaya kanyonunda, Sorgun Kerkenez harabelerinde, Sarıkaya Roma Hamamında ve Fatma Temel Turhan Bilim Sanat merkezinde atölyelerde gerçekleştirilecektir. Atölyelerde; Robotik ve kodlama eğitimleri, görsel sanatlar atölyesinde 3 boyut ve gerçeklik, astronomi eğitimleri, akıl oyunları etkinlikleri, ekoloji ve çevre problemlerine çözüm üretme noktasında eğitimler verilecek ve etkinlikler düzenlenecektir.

Atölyeler çocukların bilime dokunabildikleri, uygulamalı olarak düzenek ve içerik geliştirebildikleri etkinliklerdir. Atölye programları, öğrencilerin okul derslerine ilgilerini arttırmakta, interaktif etkinlikler aracılığı ile kendilerini ve takım bilincini geliştirmelerini sağlamakta, merak ve keşfetme duygularını uyandırmaktadır.

Öğrenciler bilime dokunarak bilimsel süreç becerilerini ve yeteneklerini geliştirirken, farklı alanlarda uzmanlaşmış Akademisyen ve öğretmenler ile bir araya gelerek onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanacaklardır.

Görüşmek üzere.

Ahmet ŞAHAN
Proje Yürütücüsü

Proje Takvimi
Katılımcı başvurularının alınması; 20 Mayıs- 15 Haziran 2018
Başvuruların değerlendirilmesi; 15-30 Haziran 2018
Kesin katılımcı öğrencilerin belirlenmesi ve ilan edilmesi; 15-20 Temmuz 2018
Proje alan uygulamasının yapılması ; 10-17 Eylül 2018