“YOU AND ME ARE DIFFERENT BUT WE ARE ALL SAME” projesi başarılı bir şekilde tamamlandı

https://www.youtube.com/watch?v=y9D55R7Xvuw

Projemiz; 16 farklı ülkeden 48 ortaklı uluslararası bir projedir. Projemiz,ülkeler arası  karma takım çalışmalarının yapıldığı eleştirel ve yaratıcı düşünme,araştırma-inceleme, disiplinler arası işbirlikli öğrenme  gibi 21.Yy becerilerini geliştirmeye çalışan, kültürler arası hoşgörü, sevgi,saygı bağlarını kuvvetlendirmeyi amaçlayan bir projedir.Projemizde çocuklarımızın kendi  kültürlerini tanıyarak,araştırarak,farklı kültürlere sahip insanların yaşadığımız ülke ve şehrin kültürünü öğrenmelerini  ve kültürel çeşitliliğin farkına varmalarını sağladık.Etkinliklerimizi yaparken farklı işbirlikçi web 2 araçları kullanarak, öğrencilerimizin dijital becerilerinin gelişmesini amaçladık.Proje sonunda öğrencilerimizin kendi kültürünü tanıyan, başka kültürlere saygı duyan kültürel çeşitliliği benimsemiş birer birey haline geldiklerini gözlemledik.