You And Me Are Different But We Are All Same eTwinning Projesi Etkinlikleri

eTwinning Projesi

You And Me Are Different But We Are All Same adlı eTwinning projemiz öğrencilerimizde farklı bilgi ve beceriler kazandırmaya yöneliktir.Proje sayesinde öğrencilerimiz farklı kültürleri tanıyarak farklılıkların ve benzerliklerin olabileceğini ve bunun doğal olduğunu kavradılar.Ortak kültürel değerlerin var olduğunu ve bu değerlere sahip çıkmamız gerektiğini keşfettiler.Bu kazanımlar doğrultusunda karışık ülke takımı etkinlikler yaptık.Farklı ülkelerden oluşturulan takımlar evrensel değerlerle ilgili web 2.0 araçlarını da kullanarak şiirler yazdılar.En sonunda bu şiirler eKitap olarak birleştirildi.Ortaya ortak bir ürün çıktı.Çocuklar bu etkinlikle hem farklı kültürdeki akranlarıyla işbirlikli çalışmanın hem de ortaya ürün koymanın keyfine vardılar.