You And Me Are Different But We Are All Same eTwinning Projemiz

eTwinning Proje
eTwinning Projemiz

You And Me Are Different But We Are All Same adlı eTwinning projemiz öğrencilerimizde farklı bilgi ve beceriler kazandırmaya yöneliktir. Proje sayesinde öğrencilerim yaşadıkları şehrin ve ülkesinin kültürünü daha yakından tanıdılar. Aynı zamanda farklı kültürleri tanıyarak farklılıkların ve benzerliklerin olabileceğini ve bunun doğal olduğunu kavradılar. Ortak kültürel değerlerin var olduğunu ve bu değerlere sahip çıkmamız gerektiğini keşfettiler. Yabancı dil öğrenme ve konuşma istekleri artarak İngilizce dersinde motivasyonları yükseldi. Evrensel değerlerin varlığını keşfettiler,farklı kültürlere saygı duymayı öğrendiler.Birarada yaşama kültürleri gelişti ve böylece Dünya barışına katkı sağladılar.