Yöresel Atasözlerinin Belirlenmesi, Modellenmesi, Karekodlu Yöresel Atasözleri Sözlüğü ve E-sözlüğü Tasarımı Etwinning Projesi

etwinning
ww
atasözleri çalışması
b26e49ff6 e1602840290104
STEM
ad88ad16a
atasözleri stem

Proje hakkında

Sanatla birlikte bireylerin yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim, öz-yönelim, iş birliği ve sorumluluk alma becerilerinin geliştiği söylenebilir. 21.yüzyıl becerileri olarak da ifade edilen bu becerilerin, gelişen teknoloji odaklı dünyada başarılı olarak hayatta kalabilmek ve mutlu bireyler olabilmek için her öğrencinin ihtiyacı olan beceriler olarak belirtilmiştir(Sousa, Pilecki, 2013). Oh ve Ark.(2013) göre bütünleştirilmiş alanlar basamağının (STEAM) ilköğretim düzeyindeki eğitimler için uygun olacağını ifade etmiştir. Bu nedenle çalışmamız unutulmaya yüz tutmuş yöresel atasözlerinin belirlenmesi, modellenmesi, modellerin karekoda entegrasyonu sağlayarak karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün oluşturulmasını amaçlanmaktadır.

HEDEFLER
Projemizin hedef kitlesi ortaokul öğrencileridir.
Bu proje için şunlar hedeflenmektedir.
1. Kültürel değerlerimizden olan atasözlerinin öğretilmesi,
2. Öğrencilerin 21.yüzyıl (işbirliği, yaratıcılık, problem çözme, eleştirel düşünme, iletişim ve sorumluluk alma) becerilerinin geliştirilmesi,
3. Öğrencilerin STEAM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Sanat-Matematik) gibi farklı disiplinleri bir arada kullanabilme becerilerinin geliştirilmesi
4. Öğrencilerin web 2.0 araçlarını etkin bir şekilde kullanabilme becerisinin geliştirilmesi,
5. Karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün geliştirilmesi hedeflenmektedir.

ÇALIŞMA SÜRECI
Projemizde 7 bölgemizden proje ortağı ile çalışılacaktır. Her bölge kendi yöresindeki atasözlerinin belirlenmesinden sorumlu olacaktır. Atasözlerinin belirlenmesinde(İnternet, Kitap, Makale, Tezler, Büyükler ile görüşme vb.) yöntemler kullanılacaktır. Belirlenen atasözleri yöresel olarak gruplandırılarak öğrenciler tarafından modellenmesi sağlanacaktır. Yapılan modellerin okul içinde belirlenen bir yerde sergisi yapılacak ve daha sonra modellerin fotoğrafları çekilerek okul sosyal medya hesapları ve okul sitesinden paylaşımları yapılacaktır.
Aşamalar
Proje ortaklarının belirlenmesi, işbirliği, tanışma, görev dağılımı, afiş, logo çalışmaları ve whatsapp grubunun kurulması(Ağustos).
Yöresel atasözlerinin belirlenmesi(Eylül).
Yöresel atasözlerinin modellenmesi, sergilenmesi ve paylaşımı(Ekim, Kasım).
Her bir model için karekod oluşturulması(Aralık).
Karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün tasarlanması(Ocak, Şubat).

BEKLENEN SONUÇLAR
Bu proje sonucunda şu sonuçlar beklenmektedir:
– Yapılan etkinlikler etwinning portalı, twinspace, okul sitesinde ve okul sosyal medya hesaplarında yayınlayarak projenin yaygın etkisinin arttırılması,
-Kültürel değerlerimizden olan ve unutulmaya yüz tutmuş yöresel atasözlerimizin hatırlatılması ve öğretimin sağlanması,
-Herkesin zorlanmadan kullanabileceği karekodlu yöresel atasözleri sözlüğü ve e-sözlüğünün tasarlanması beklenilmektedir.