Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 35. Ulusal Kongresi

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, 9-11 Eylül 2015 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecektir.

Kongrenin ana teması “Doğal Kaynakların Yönetiminde Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği” olarak belirlenmiştir. Bu tema ile yaşamın devamlılığı ve sistemlerin işlerliği için esas olan ancak hızla tüketilen kısıtlı doğal kaynakların etkili yönetiminde YAEM’in rolüne dikkat çekmek ve kullanımını teşvik etmek amaçlanmaktadır.

Kongrede, genelde sosyo-teknik sistemlerin, özel olarak da doğal kaynakların etkili bir şekilde planlanması, yönetimi ve işletimi ile ilgili konularda kısa dersler, paneller ve davetli oturumlara yer verilecektir. Ayrıca YAEM alanlarında ve ilgili diğer alanlarda çalışan öğrencilerin, araştırmacıların ve uygulayıcıların araştırmalarını ve deneyimlerini paylaştığı çok sayıda oturum düzenlenecek, ödüller verilecektir.

Özet gönderme süresi bittiğinde, Kongremize geçmiş yılların çok üstünde bir ilgi olduğunu memnuniyetle gördük. Ülkemizde YAEM’in hızla gelişmekte olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirdiğimiz bu ilginin çok değerli olduğunu düşünüyoruz.

Kongremize gösterdiğiniz yoğun ilgi için teşekkür eder, saygılar sunarım.

Prof. Dr. Murat Köksalan
Kongre Başkanı