Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi

Türkiye’de ilk kez düzenlenecek Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 16-17 Ekim tarihlerinde yapılacak. Kongre’de bilişim sistemleri yönetimi, iş zekası ve bilgi teknolojileri gibi güncel konular, uzmanlar tarafından tartışılacak.

Günümüz önemli gelişmelerinden biri olarak değerlendirilen Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) alanında ülkemizde düzenlenen ilk ulusal kongre olan Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi (YBS.2014) 16-17 Ekim 2014 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde düzenlenecektir.

Yönetim Bilişim Sistemleri disiplininin ulusal kimliğini pekiştirmek ve ilgili paydaşlar (akademisyenler, öğrenciler, sanayi kuruluşları, kamu destek sağlayıcıları, vb.) arasında bilgi paylaşımı sağlayarak ileriye dönük gündem oluşturmaya katkı sunmak amacıyla bildirilerinizi bekliyoruz.

Organizasyon Komitesi
ybs2014@boun.edu.tr

ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt dönemi: 27.9.2014 – 16.10.2014
Bildiri özet çağrısı: 15.4.2014
Özet gönderim son tarih: 15.6.2014
Özet kabul bildirim son tarih: 30.6.2014
Tam metin bildiri gönderim son tarih: 4.8.2014
Tam metin bildiri gönderim son tarih (Özet göndermiş olanlar için): 11.8.2014
Sonuç bildirim son tarih: 15.9.2014
Düzeltme son tarih: 22.9.2014
İndirimli kayıt dönemi: 17.6.2014 – 26.9.2014

ODAK KONULARI
Bilişim Sistemleri Yönetimi: Küresel BT/BS Yönetimi, BT/BS Proje Yönetimi, Web ve İnternet Yönetimi, Organizasyonlarda BT/BS, BT Yönetişimi, Toplam Kalite Yönetimi, v.b.
İş Zekası: Büyük Veri, Veri Madenciliği, Veri Ambarı, Karar Destek Sistemleri, Yapay Zeka, Web Zekası, Uzman Sistemler, v.b.
Bilgi Teknolojileri: Bulut Bilişim, Mobil BS, BS Güvenliği, Siber Davranış, v.b.
Toplum ve Bilişim: Sosyal Medya, Sosyal Ağlar, E-Devlet, Küreselleşme, E-Politika, Sayısal Uçurum, v.b.
Bilişim Sistemleri ve Uygulamaları: E-İşletme, E-Öğrenme, Afet Yönetimi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yeşil BT, Sağlıkta Bilişim, İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Kurumsal Bilgi Sistemleri, BT’nin Yayılımı ve Benimsenmesi, v.b.
Operasyonel Yönetim ve Bilişim: İş Süreç Yönetimi, Simülasyon, Tedarik Zinciri Yönetimi, Kurumsal Kaynak Planlama, Küresel Tedarik, Çağrı Merkezi Yönetimi, v.b.
Diğer YBS Konuları: Kalite, İnovasyon, Girişimcilik, Müşteri İlişkileri Yönetimi, BT Etiği, Yasal Konular, YBS Müfredatı, v.b.

İLETİŞİM
Konferans Yeri:
Boğaziçi Üniversitesi
Güney Kampüs, Albert Long Hall (Saatli Bina)

Pakize Şeker
Tel: 212 – 359 6994
Fax: 212 – 287 32 97
E-posta: ybs2014@boun.edu.tr