Yönetici Asistanlığı Kurumsal Gelişim Programı

Yönetici Asistanlığı Kurumsal Gelişim Programı
25 Haziran 2016 Cumartesi

Eğitmen: Saime Selen – CEO Assistant – AvivaSA Emeklilik
Bilgi için: 0216 321 62 50

Bir tam gün sürecek olan eğitim programı aşağıdaki konuları kapsamaktadır.

• Üst Düzey Yönetici Asistanının Temel Özellikleri ve Çeşitleri
– Yönetici Asistanı
– Kişisel Asistan
– Sanal Asistan

• Bugünün Yönetici Asistanlarının Değişen Dünyası
– Yönetici Asistanlığında Fark Yaratmak

• Uyumun Önemi
– Dönüşüm

• İletişim Becerileri
– Yazılı
– Sözlü
– Yüz Yüze İletişim

• Çözüm Becerileri
– Engellerin Ötesini Görebilmek
– Pozitif İlişki Geliştirebilmek

• Liderlik ve Yönetim Becerileri
– Takım Liderliği
– Kriz Yönetimi
– Liderlik Rolleri

• Organizasyon Becerileri
– Dosyalama Teknikleri
– Toplantı ve Seyahat Organizasyonlarında Zaman Yönetimi

• Şirketin Yüzü Olmak
– Müşteri Hizmeti ve Halkla İlişkiler
– Zor Kişilerle Başa Çıkma
– Medya İlişkileri Yönetimi

• Kişisel, Profesyonel ve Manevi Gelişim
– Manevi Gelişimin Profesyonel Yönetime Olumlu Etkileri