YÖK’ten İlk Üç Tercihine Yerleşenlere Başarı Bursu

Ülkemizin bilgi temelli gelişimi açısından yükseköğretim sistemimizin bilimsel yapısının zemininin oluşturulması ve ülkemizin öncelikli alanlarında stratejik öneme sahip lisans programlarını tercih edecek öğrencilerimiz için “Yeni YÖK” olarak başlattığımız “YÖK Başarı Bursu” 2018-2019 eğitim öğretim yılında da devam edecektir.

Yükseköğretim Kurulu olarak, ülkemizin kalkınmasının ancak “nitelikli bilgi” ve “nitelikli insan kaynağı” ile mümkün olacağı inancındayız.

Bu kapsamda 2016 yılında başlatılan “YÖK Başarı Bursları”nı;

Temel Bilimler Programlarında; Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji programlarına,

Ziraat Programlarında; Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Biyosistem Mühendisliği, Gıda Teknolojisi, Hayvansal Üretim ve Teknolojileri, Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği, Organik Tarım İşletmeciliği, Süt Teknolojisi, Tarım Ekonomisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Genetik Mühendisliği, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tohum Bilimi ve Teknolojisi, Ziraat Mühendisliği Programları, Zootekni programlarına,

Orman Programlarında; Orman Endüstrisi Mühendisliği, Orman Mühendisliği, Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi programlarına,

Su Ürünleri Programlarında; Balıkçılık Teknolojisi, Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği, Su Ürünleri Mühendisliği, Su Bilimleri ve Mühendisliği programlarına,

Yer Bilimleri Programlarında; Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Yer Bilimleri Mühendisliği Programlarına,

Veteriner Fakültelerine,

Astronomi ve Uzay Bilimleri, Astronomi ve Astrofizik ile Uzay Bilimleri ve Teknolojileri Programlarına

ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrencilerimize bu yıl da vermeye devam ediyoruz.

2018-2019 eğitim öğretim yılında şartları sağlayan ve 47 lisans programında öğrenim görecek öğrencilerimize 12 ay boyunca aylık 700 TL burs desteği sağlanacaktır.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından Verilecek Burslar

Devlet yükseköğretim kurumlarının aşağıda belirtilen programlarına “YÖK Destek Bursu” verilecektir.

Astronomi ve Uzay Bilimleri
Matematik
Astronomi ve Astrofizik
Matematik (İngilizce)
Bahçe Bitkileri
Organik Tarım İşletmeciliği
Balıkçılık Teknolojisi
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Balıkçılık Teknolojisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Bitki Koruma
Su Bilimleri ve Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Su Ürünleri Mühendisliği
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce)
Su Ürünleri Mühendisliği (İngilizce)
Biyoloji
Süt Teknolojisi
Biyoloji (İngilizce)
Tarım Ekonomisi
Biyosistem Mühendisliği
Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği
Fizik
Tarımsal Biyoteknoloji
Fizik (İngilizce)
Tarımsal Genetik Mühendisliği (İngilizce)
Gıda Teknolojisi
Tarımsal Yapılar ve Sulama
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri
Tarla Bitkileri
Hidrojeoloji Mühendisliği
Tohum Bilimi ve Teknolojisi
Jeofizik Mühendisliği
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Jeoloji Mühendisliği
Uzay Bilimleri ve Teknolojileri
Jeoloji Mühendisliği (İngilizce)
Veteriner
Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği
Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi
Kimya
Yer Bilimleri Mühendisliği
Kimya (İngilizce)
Ziraat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Zootekni
Maden Mühendisliği (İngilizce)

Şartlar:

a) T.C. vatandaşı olmak.
b) ÖSYM Başkanlığı’nca yapılan 2018-YKS sonucunda, Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenecek Devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşmiş olmak.
c) Öğrencinin yerleştiği lisans programı, tercihlerinin arasında ilk 15 tercihinin içinde yer almış olmak.
ç) Önceden, yurtiçinde veya yurtdışında, herhangi bir lisans derecesine sahip olmamak.
d) Sınavın yapıldığı yıl, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlardan birine ÖSYM tarafından yapılan ilk yerleştirmede yerleşmiş ve kesin kayıt yaptırmış olmak.

Yukarıda yer alan şartları sağlayan öğrencilere zorunlu hazırlık sınıfı ve lisans öğrenim süresi (4 yıl, çift anadal programında kayıtlı öğrencilere ise en fazla 5 yıl) boyunca ağırlıklı genel not ortalamasının yıllık olarak 4 üzerinden 2,5 veya 100 üzerinden 65’in altına düşmemesi şartıyla 2018 yılı için aylık 700 TL (12 ay boyunca)
“YÖK Destek Bursu” verilecektir.

2019 yılı için verilecek “YÖK Destek Burslarının” yıllık artış oranı Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir.

“YÖK Destek Burslarını” almaya hak kazanan öğrencilerin öğrenim gördükleri süre içerisinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDAKİ LİSANS PROGRAMLARINA KAYITLI ÖĞRENCİLERE VERİLECEK BURSLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR için ayrıntılı bilgi için tıklayınız