Yok Olan Meslekler ve Geleceğin Meslekleri

Mesleklerin dönüşümü
Dünya Ekonomik Forumu

Tarihe Karışan Meslekler
Veri Girişi Elemanları
Muhasebe, Ön Muhasebe ve Maaş Bordro Elemanları
İdari ve Yönetici Sekreterler
Montaj ve Fabrika İşçileri
Müşteri Hizmetleri Çalışanları
Ticari Hizmetler ve İdari Yöneticiler
Muhasebeciler ve Denetçiler
Evrak & Malzeme Kaydı ve Stok tutma Elemanları
Genel Müdürler ve Operasyon Müdürleri
Posta Hizmetleri Çalışanları
Mali Analistler
Yazar Kasa ve Fişten Sorumlu Personeller
Mekanik ve Makine Tamircileri
Tele Pazarlamacılar
Elektronik ve Teleiletişim Kurulumcuları
Banka Memurları
Otomobil, Kamyonet ve Motosiklet Sürücüleri
Alım & Satım Ajansı ve Acentaları
Kapıdan Kapıya Satış Çalışanları, Gazete Satıcıları ve Sokak Satıcıları
İstatistiksel Araştırma, Maliyet ve Sigorta Çalışanları
Avukatlar

Kalıcılığını Koruyan Meslekler
Yönetim Müdürleri ve Baş Yöneticiler
Genel Müdürler ve Operasyon Müdürleri
Yazılım ve Uygulama Geliştiricileri ve Analistleri
Veri Analistleri ve Veri Bilimcileri
Satış ve Pazarlama Uzmanlan
Satış Temsilcileri, Toptan Satış ve Üretim, Teknik ve Bilimsel Ürünler
İnsan Kaynakları Uzmanları
Finans ve Yatırım Danışmanları
Veri Tabanı ve Network Uzmanları
Tedarik Zinciri ve Lojistik Uzmanları
Risk Yönetimi Uzmanları
Bilgi Güvenliği Analistleri
İdare ve Organizasyon Analistleri
Elektroteknoloji Mühendisleri
Organizasyonel Gelişim Uzmanları
Kimyasal Proses Tasarımı İşletmecileri
Üniversite ve Yüksek Öğretim Üyeleri
Uyum Görevlileri
Enerji ve Petrol Mühendisleri
Robotik Uzmanları ve Mühendisleri
Petrol ve Doğal Gaz Arıtma Tesisi İşletmecileri

Geleceğin Meslekleri
Veri Analistleri ve Veri Bilimcileri
Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi Uzmanları
Genel Müdürler ve Operasyon Müdürleri
Büyük Veri Uzmanları
Dijital Dönüşüm Uzmanları
Satış ve Pazarlama Profesyonelleri
Yeni Teknoloji Uzmanları
Bilgi Teknolojileri Servisleri
Proses Denetim Uzmanları
İnovasyon Profesyonelleri
Bilgi Güvenlik Analistleri
E-Ticaret ve Sosyal Medya Uzmanları
Kullanıcı Deneyimi ve İnsan- Makine Etkileşimi Tasarımcıları
Eğitim ve Gelişim Uzmanları
Robotik Uzmanları ve Mühendisleri
İnsan ve Kültür Uzmanları
Müşteri Bilgi ve Müşteri Hizmetleri Çalışanları
Servis ve Çözüm Tasarımcıları
Dijital Pazarlama ve Strateji Uzmanları