YÖÇAD-ODTÜ İşbirliğinde Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

YÖÇAD-ODTÜ İşbirliğinde Sosyal Bilimlerde Nicel Araştırma Çalıştayı

Amaç
Bu çalıştay, sosyal bilimlerde nicel araştırmalar konusunda kendini geliştirmek isteyen kişiler için tasarlanmıştır. Bu kapsamda araştırmacıların en çok kullanmak durumunda kaldıkları analiz türleri belirlenerek çalıştay içeriğine dahil edilmiştir. Bu istatistiksel programlar arasında ileri düzey istatistiksel paket programı olan R kullanımına da özel bir yer verilmiştir. Son yıllarda oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaya başlayan ve ücretsiz istatistiksel yazılım paketi olan R ile araştırmacıların veri analizine bakış açılarını geliştirmelerine ve zenginleştirmelerine katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Kapsam
Çalıştay boyunca sosyal bilimler alanındaki herhangi bir araştırmacının çalıştaya konu olan istatistiki yöntemlerden herhangi birini kullanmaya ihtiyacı olduğunda izlenmesi gereken işlem ve süreçlere ve en iyi uygulamalara odaklanılacaktır. Nicel Araştırma çalıştayında, her bir konu kendi içinde öncelikle temel konuların işlenmesi ile başlayıp sonrasında daha ileri konu ve uygulamalar ile tamamlanacaktır. Bir analiz için değişken türlerini anlama, değişkenler oluşturma, yeniden kodlama, tek değişkenli ve çok değişkenli veri analizleri, betimleyici istatistikler, verilerden grafik oluşturma ve görselleştirme, analiz çıktılarını düzenleme ve okuma gibi her bir araştırmada karşılaşılan analiz süreçlerine çalıştay kapsamında yer verilecektir.

İçerik
R ile Temel İstatistik
Basit ve Çoklu Regresyon Analizi Uygulamaları
Ölçek Geliştirme ve Faktör Analizi
Meta Analiz
Yapısal Eşitlik Modellemesi
Hiyerarşik Doğrusal Modelleme

Tarih
5-6 Mayıs 2018 Cumartesi-Pazar

Katılımcı Grubu
Sosyal Bilimlerde nicel araştırma öğretimi ve uygulaması ile ilgilenen araştırmacılar, öğretim elemanları ve yüksek lisans ve doktora öğrencileri

http://yocad.org.tr/yocad-odtu-isbirliginde-sosyal-bilimlerde-nicel-arastirma-calistayi-5-6-mayis-2018/