Yılın Ağacı Konulu Fotoğraf Yarışması

Yılın Ağacı Konulu Fotoğraf Yarışması

Orman Genel Müdürlüğü (OGM)
“Yılın Ağacı” Konulu Fotoğraf Yarışması Şartnamesi

1. Yarışmanın Adı:
“Yılın Ağacı” Konulu Fotoğraf Yarışması’dır.

2. Konu:
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından “Yılın Ağacı” Konulu Fotoğraf Yarışması
düzenlenmesidir.

3. Amaç
Türkiye ormanlarının ve ağaçlarının güzelliklerinin tanıtılması, orman ve ağaç sevgisinin
aşılanmasıdır.

4. Yarışma Bölümleri:
Yarışma, Sayısal (Dijital) ve Renkli Fotoğraf olarak tek bölümlüdür.

5. Katılım Koşulları:

– Yarışma; Seçici Kurul Üyeleri, OGM yarışma koordinatörlüğünde görev alanlar ile birinci
derece yakınları dışında 18 yaşını doldurmuş tüm profesyonel ve amatör fotoğrafçılara açıktır.

– Yarışmaya katılım ücretsizdir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğrafların yer bilgisiyle (açık ve net şekilde yazılmış) gönderilmesi zorunludur. Birincilik alan ağacın yanında bir tören düzenlenecektir.

– Yer bilgisi olmadan gönderilen ya da eksik yer bilgisi ile gönderilen fotoğraflar geçersiz
sayılacaktır.

– Yarışmaya gönderilen eserlere, fotoğrafın gerçekliğini zedelemeyecek müdahaleler yapılabilir.
Bu konuda Seçici Kurul’un kanaati esastır.
– Fotoğrafların Türkiye’de çekilmiş olması gerekir. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme
almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör ve kadraj farklılığı içerenleri yarışmaya
katılamaz. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Fotoğraflar Gönderilen fotoğraflar ormanikesfet.gov.tr adresinden başvuru formu
doldurulacaktır. Aksine davranış kural ihlali sayılır.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve seçici kurulu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan
katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır. Fotoğraflar değerlendirilmeye alınmaz.

– Kural ihlali nedeniyle iptal edilen ödül ve/veya sergilemenin yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse
katılımcının ödülü geri vermesi gerekir. Bu durum, diğer ödül almış ve/veya alamamış
yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

– Yarışmaya fotoğraf göndererek katılan tüm yarışmacılar, şartnamede belirtilen yarışma
koşullarına uymayı kabul etmiş sayılır. Bu koşullara uymayan katılımcılar yarışma dışı bırakılır.

– Yarışmaya her katılımcı en fazla 6 adet fotoğrafla katılabilecektir.

6. Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi

– Dosyalar online (çevrimiçi) olarak http://ormanikesfet.gov.tr adresinden form ile
yüklenecektir.

– Katılımcılar, yükleme sayfasındaki yönergeye uygun biçimde gerekli formu eksiksiz
doldurarak tamamlayacaklar; sonra fotoğraflarını yükleyeceklerdir.

– Yarışmacıların fotoğrafları gönderirken fotoğraflarını ad ve soyadları ile adlandırmaları
gereklidir. Aynı katılımcının birden fazla fotoğraf göndermesi halinde 1,2,3.. şeklinde
numaralandırması gerekir.

– Elden teslim, e-posta yoluyla CD/DVD/Taşınabilir bellek içerisinde gönderim ile fotoğraf
kabul edilmeyecektir.

– Fotoğraflar, kenarında çerçeve ya da boşluk olmadan gönderilecektir. Fotoğraf üzerinde
katılımcıya ilişkin isim, logo, tarih vb işaretler bulunmamalıdır.

– Yarışmaya katılacak dijital fotoğraflar jpg/jpeg formatında olmalıdır.

– Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden
yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adını sistem otomatik olarak verecek ve form ile eşleştirme yapacaktır.
2. adım: Yüklemeler internet veri tabanına otomatik olarak kaydolacaktır.
3. adım: Ad, Soyad, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Fotoğraf İsmi ve Yeri eksiksiz
doldurulmalı ve fotoğraf başarılı bir şekilde yüklenmelidir. Bu işlemlerden herhangi
biri boş bırakıldığında yükleme başarısız olacaktır.
4. adım: Başarılı kayıt yaparak fotoğraf yüklenen kullanıcıya sistem üzerinden “başarılı”
uyarısı gelecektir.
5. adım: Sisteme yüklenen fotoğraflar, klasör halinde ve kullanıcı bilgileri ile hazır halde
tutulacaktır.

– İnternet üzerinden form doldurma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya
kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde [email protected] adresinden elektronik
posta yolu ile iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve
katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adres her türlü soru ve sorunların çözümüne yönelik
kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.

– Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için OGM sorumlu olmayacaktır.

7. Telif Hakları:

7.1 Düzenleyici Kurumların Hak ve Sorumlulukları:
Yarışma için yüklenen fotoğraflar ve ödül alan bütün fotoğraflar üzerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat
Eserleri Kanunu’nun 21’inci maddesinde tanımlanan işleme, 22’nci maddesinde tanımlanan
çoğaltma, 23’üncü maddesinde tanımlanan yayma, 24’üncü maddesinde tanımlanan temsil ve
25’inci maddesinde tanımlanan işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim
mali hakları eser sahibi ile birlikte süresiz olarak OGM’ ye ait olacaktır.
Yarışma neticesinde ödül alan fotoğraflar istenildiği takdirde basım işleri OGM tarafından yapılarak
sergiye hazır hale getirilebilecektir.
OGM bu haklar çerçevesinde eseri, süresiz olarak, Türkiye içinde veya dışında, Türkçe veya diğer
tüm dünya dillerinde, her türlü ortam ve her türlü materyal içeriğinde eser sahibinin ismini belirterek
kullanabilecek ve kullandırabilecektir (Fotoğraf ile kolaj, afiş vb grafik düzenlemeler yapılması
durumunda ise, eser sahibinin ismi kullanılamamaktadır).

7.2 Eser Sahiplerinin Hak ve Sorumlulukları:

– Ödül alan eser sahipleri, işbu şartnamenin “Ödüller” maddesinde belirtilen ödüllerin aynı
zamanda telif ücreti yerine geçtiğini; ödül ve sergileme alan eserler için verilen ödüllerden
başka eserin kullanım ya da devrine ilişkin olarak her ne nam altında olursa olsun OGM’den
herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul eder.

– Eser Sahibi, eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir
hakları bulunmadığını; eseri üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini; üçüncü şahıslarca
aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin kendisinin hukuken sorumlu olduğunu;
beyan, kabul ve garanti etmektedir.

– Ödül alan fotoğrafların özgün hali Eser Sahipleri tarafından OGM’ ye sunulmak üzere
http://ormanikesfet.gov.tr adresine teslim edilecektir.

– Yarışmada ödül alan ve yarışmaya gönderilen eserler ormanikesfet.gov.tr sayfasından ve
Ormanı Keşfet Sosyal Medya mecralarından (Facebook, Twitter, Instagram) yayınlanacak ve
ayrıca gerekli görülürse ödül alan eserler Orman Genel Müdürlüğü tarafından basılı yayın haline
getirilebilecektir.

– “Yılın Ağacı” konulu bu yarışmada fotoğraflarda yer alan insan figürleri ile ilgili olarak üçüncü
şahıslara telif hakkı ödenmesi yapılmayacak olup üçüncü şahıslarla bu konuda çıkabilecek
anlaşmazlıklarda eser sahibi sorumlu olacaktır.

8. Diğer Hususlar:

– Katılım bilgileri ve şartnameye, OGM’ nin yarışma için web sitesi ormanikesfet.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.

– Yarışmada ödül alan fotoğraflar www.ogm.gov.tr ile ormanikesfet.gov.tr. adreslerinde ve
Ormanı Keşfet Sosyal Medya hesaplarından yayınlanacaktır.

– Ödül alan fotoğraflar istenildiği takdirde OGM tarafından sergilenecektir.

– OGM, eserlerin sergilenmesi sırasında gereken tedbirleri alır. Buna rağmen söz konusu eserlerle
ilgili olarak doğabilecek aksaklıklarda “OGM” kararı geçerlidir.

– Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, OGM yarışma
Düzenleme Kurulu kararları geçerli olacaktır.

– Değerlendirme sonunda ödül alan eserler OGM temsilcisi gözetiminde ve kontrolünde olacaktır.

– OGM sisteme yüklenen bütün fotoğrafların kullanım hakkına sahip olacaktır.

9. Ödüller:
Birincilik ödülü : 3.000 TL
İkincilik ödülü : 2.000 TL
Üçüncülük ödülü : 1.000 TL

10. Yürütme:
İşbu Şartname hükümlerini Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından yürütülecektir..
Şartnamenin 8. Maddesi’nde belirtilen ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak
sahiplerini Orman Genel Müdürlüğüne davet ederek törenle takdim edilecektir. Zaman aşımı
durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

11. Seçici Kurul (ada göre alfabetik sırayla)
OGM 3 kişi
Seçici Kurul en az 3 üye ile toplanacaktır.

12. Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlama Tarihi : 12.06.2017
Son Katılım Tarihi : 02.10.2017 saat 23.59 (TSI)
Sonuç Bildirimi : 11.10.2017
Ödül töreni ve sergi tarihleri katılımcılara daha sonra bildirilecektir.

13. Yürürlük
Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte
yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname
hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

Düzenleyici ve Yürütücü Kuruluş:
Orman Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı
E-posta: [email protected] , [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.