Yıldız Teknik Üniversitesi Burs

Üniversite Burs
Yıldız Teknik Üniversite Burs

2023-2024 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU
Başvurular, Burs Başvuru Formu online doldurularak yapılır. Online başvuru sonrasında Burs Bürosu başvuru sisteminde adı açıklanan öğrenciler gerekli belgeleri belirtilen tarihlerde Burs Başvuru sistemine online yüklemeleri gerekmektedir. Gereksinimden dolayı burs başvurusu yapan öğrencilerin aile durumları değerlendirilir. Değerlendirme sonucu burs için uygun bulunan öğrenciler burslara yönlendirilir.

Görüşmeler Burs Komisyonu Üyeleri tarafından ya da Komisyon Üyeleri gözetiminde Fakülte / Yüksekokullar tarafından kurulan geçici komisyonlar tarafından yürütülür. Görüşme sonuçları Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir ve sonuca bağlanır. Bir öğrenciye ihtiyacına göre birden fazla burs bağlanabilir (Gereksinim ve Yemek Bursu gibi). Ancak bir öğrenciye birden fazla nakdi burs verilemez (KYK Öğrenim Kredisi hariç). Engelli öğrenciler birden fazla nakdi burs alabilirler.

BURS ÇEŞİTLERİ VE ŞARTLARI

İhtiyaç Bursu

(1) İhtiyacı olduğu tespit edilen öğrencilere YTÜ Vakfı ile diğer vakıf, kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından nakdi olarak verilen burslardır.

(2) İhtiyaç bursu verilecek öğrenciler, burs veren kurum ve kuruluşun belirlediği kriterlere göre Koordinatörlük ve Komisyon tarafından belirlenir.

(3) İhtiyaç bursu verilecek öğrenciler tespit edilirken aday öğrencilerden ek bilgi ve belgeler talep edilebilir. Burs verilecek öğrencilere ilişkin bilgi ve belgeler tamamlandığında öğrenci dosyaları burs verecek kurum veya kuruluşlarla paylaşılır.

(4) İhtiyaç bursu verilecek öğrencilerin kesinleşmesi, kurum veya kuruluşların onayına bağlıdır.

(5) İhtiyaç bursunda, burs alma önceliği hazırlık sınıfı ve ilk dört (4) yarıyıl öğrencilerinindir.

(6) Hazırlık sınıfını bir yılda bitiremeyen öğrencilere, lisans eğitimine başlayıncaya kadar burs verilmez. Bu durumdaki öğrencilerin tekrar burs alabilmeleri için lisans eğitimine başlamaları ve yeniden burs başvurusu yapmaları gerekir.

(7) İhtiyaç bursuna başvurabilmek için öğrencinin normal öğrenim sürelerini aşmamış olması ve AGNO’larının en az 2.00/4.00 olması gerekir. İhtiyaç bursu alan öğrencilerin Eğitim-Öğretim yılı sonunda, AGNO’sunun 2.00’nin altında olması durumunda ihtiyaç bursu kesilir.

Yemek Bursu

(1) Gereksinimi olduğu tespit edilen öğrencilere Üniversite yemekhanesinde günde bir öğün ücretsiz yemek verilmesine ilişkin burstur.

(2) Yemek bursu Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanır ve bir akademik yıl için geçerlidir. Her takvim yılı için yeniden başvurulması gerekir.

(3) Yemek bursundan yararlanabilmek için ihtiyaç bursu için aranan şartların sağlanması gerekir.

(4) Yemek bursu verilecek öğrencilerin kesinleşmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığın onayına bağlıdır.

2023-2024 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BURS BAŞVURU TAKVİMİ

1 Eylül 2023 – 8 Ekim 2023

Çevrimiçi burs başvuruları

09 Ekim 2023 – 22 Ekim 2023

Başvuruların değerlendirilmesi

23 Ekim 2023

Başvuru sonuçlarının ilanı

YTÜ Burs Koordinatörlüğü İletişim Bilgileri:

Ofis: YTÜ Davutpaşa Kampüsü, Taş Bina A-1024

Tel : 0 212 383 31 85

E-mail : bursburosu@yildiz.edu.tr