Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik Günleri

Yıldız Teknik Üniversitesi  Biyomühendislik Bölümü tarafından 24 Mayıs 2012 tarihinde düzenlenecek olan Yıldız Büyomühendislik Günleri etkinliği sağlık, ilaç, tarım, medikal, çevre ve enerji alanlarında faaliyet gösteren seçkin firmaların katılımı ile gerçekleştirilecektir.

Yıldız Büyomühendislik Günleri’nde üniversite-sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi, büyomühendisliğin endüstrideki yeri ve öneminin vurgulanması ve öğrencilerle ilgili firmaların buluşturulması hedeflenmektedir.