Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi Projesi

Yıldız Kaşifleri Doğa Eğitimi Projesi

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI PROJELERİ
7 Kasım 2017yildizkasifleri
4004 Bilim ve Toplum Projeleri, bilginin toplum ile buluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını, bunu yaparken de bilginin mümkün olduğunca görselleştirilerek, etkileşimli uygulamalarla anlaşılır bir biçimde aktarılmasını amaçlar. Bu projelerde; katılımcılara olabildiğince fazla bilgi aktarılması değil, katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanır. Projelerde aşağıdaki kazanımlar sağlanacaktır.

Olay ve olguların bilimsel bakış açısıyla anlaşılmasını desteklemek,
Katılımcıları izleyici ve dinleyici konumundan çıkarıp, aktif görevler vererek onları “yapan-yaşayan” konumuna getirmek, bu yolla anlamlı öğrenmeyi sağlamak,
Farklı konularda gerçekleştirilen gözlem ve uygulamalarla disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak,
Disiplinlerarası bakış açısını kullanarak problemlere çözüm üretmek,
Etkileşimli uygulamalarla, katılımcıların bilime bakış açısının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunmak,
Bireylere bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak onların bilimsel çalışmalar konusunda özgüvenlerini geliştirmek ve pekiştirmek,
Elde edilen kazanımlara dayalı olarak katılımcılarda girişimciliğin ve bireysel yaratıcılığın gelişimine katkı sağlamaktır.

Proje Kapsamı:

Doğa, bilim, teknoloji ve mühendislik konularında farkındalık yaratmak amacıyla hedef kitlenin bilimsel konuları, kavramları ve süreçleri gözlem ve uygulamalarla anlamasına ve anlamlandırmasına imkân sağlayan ve belirli bir program dâhilinde gerçekleştirilen etkinlikler, konaklamalı veya konaklamasız eğitim programlarıdır.

Eğitim Konuları

Gözlem
Doğa Eğitim Merkezini Tanıyorum, Biyolojik Çeşitlilik Sınır Tanımaz, Zengin Biyolojik Çeşitliliğimiz, Doğal Yaşamın Sosyal Ekonomik Ve Sanatsal Yaşama Etkileri, Doğadaki Temiz Enerjileri Keşfediyorum, Mağarayı Keşfediyorum, Doğadaki Döngüler, Doğada Oryantiring, Atık Malzemeleri Sanat Eserine Dönüştürüyorum, Alabalık Tesisi Nasıl Olur ?, Görevimiz Sınıflandırma, Toprak Analizi Yapıyorum, Bu Ağaç Kaç Yaşında ?

Arazi Çalışmaları
Baraj Yapısını Öğreniyorum, Doğamızı Temiz Tutalım, Hayvanların Peşinde, Mikroorganizmaların Dünyasını Keşfediyorum, Kuş Gözlemi Yapıyorum, İğneada ve Longoz Ormanları Florasını Öğreniyorum, İğneada ve Longoz Ormanları Omurgasız Hayvanlar Faunasını Öğreniyorum,Doğadaki Matematik

Deneysel Çalışmalar
Doğadaki Döngüler, Görevimiz Sınıflandırma, Toprak Analizi Yapıyorum, Mikroorganizmaların Dünyasını Keşfediyorum, Herbaryum Oluşturuyorum, Omurgasız Hayvanlar Müze Tekniği Öğreniyorum

Oyun
Yaşatmak Bizim Elimizde, Ben Kimim ?, Fotoğraf Çek,Gülümsüyoruz, Doğada Oryantiring, Doğanın Hazinesi

Sanatsal Faaliyet
Doğanın Etüdü, Atık Malzemeleri Sanat Eserine Dönüştürüyorum

Drama Tekniklerinin Kullanımı
Haydi Tanışalım, Yaşatmak Bizim Elimizde, Doğa Sohbeti, Ben Kimim ?, Fotoğraf Çek,Gülümsüyoruz, Görevimiz Sınıflandırma

Atölye Çalışmaları
Zengin Biyolojik Çeşitliliğimiz, Yaşatmak Bizim Elimizde, Doğanın Etüdü, Doğa Günlüğüm, Doğada Hayatta Kalma, Doğadaki Temiz Enerjileri Keşfediyorum, Ben Kimim ?, Doğadaki Döngüler, Görevimiz Sınıflandırma, Herbaryum Oluşturuyorum, İğneada ve Longoz Ormanları Omurgasız Hayvanlar Faunasını Öğreniyorum, Omurgasız Hayvanlar Müze Tekniği Öğreniyorum

Değerlendirme Etkinlikleri
Yaşatmak Bizim Elimizde, Doğanın Etüdü, Doğa Günlüğüm, Doğa Sohbeti, Atık Malzemeleri Sanat Eserine Dönüştürüyorum, Görevimiz Sınıflandırma, Doğanın Hazinesi, Mini – Test ve Son Anket Çalışması, Yıldız Kaşifleri Katılım Belgesi Töreni Ve Veda Eğlencesi, Herbaryum Oluşturuyorum, Omurgasız Hayvanlar Müze Tekniği Öğreniyorum

Sanat ve Spor Çalışmaları
Doğanın Etüdü, Doğada Oryantiring, Hep Birlikte Hareket Ediyoruz, Eşini Yönlendir, Doğa Yürüyüşü (Trekking)

Grup Çalışması
Haydi Tanışalım, Yaşatmak Bizim Elimizde, Doğanın Etüdü, Doğa Sohbeti, Doğadaki Temiz Enerjileri Keşfediyorum, Ben Kimim ?, Fotoğraf Çek,Gülümsüyoruz, Doğada Oryantiring, Atık Malzemeleri Sanat Eserine Dönüştürüyorum, Görevimiz Sınıflandırma, Toprak Analizi Yapıyorum, Doğamızı Temiz Tutalım, Hayvanların Peşinde, Eşini Yönlendir, Herbaryum Oluşturuyorum, Omurgasız Hayvanlar Müze Tekniği Öğreniyorum

Online Etkileşim ve Uygulamalar
Proje özel websitesi (https://yildizkasifleri.wordpress.com/)

Diğer Yöntem ve Teknikler
Doğa Eğitim Merkezini Tanıyorum , Yıldız Dağları Çantam, Zengin Biyolojik Çeşitliliğimiz, Doğa Günlüğüm, Doğada Hayatta Kalma, Doğa Sohbeti, Göremediğimiz Ekosistemler