Yıldırım Belediyesi ‘’Yıldırım’da Yaşam’’ 1. Ulusal Fotoğraf Yarışması

YILDIRIM BELEDİYESİ
1. Ulusal Fotoğraf Yarışması – 2015
Şartnamesi

1- Yarışmanın adı:
‘’Yıldırım’da Yaşam’’

2- Yarışmanın amacı:
Bursa’nın güzide ilçelerinden, Yıldırım’da son dönemde yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları ve tarihi mekânların, eski işlerliklerine dönüşmesine yönelik, Yıldırım Belediyesi’nce yürütülen faaliyetler büyük bir hız kazanmıştır. Yenilenen tarihi mekânlarla beraber Yıldırım’a insanların ilgisi ve bakış açısı günden güne değişmektedir. Olumlu yönde değişen, insan-mekân ilişkisini ortaya koyacak fotoğraf yarışmasının konusu, ‘’Yıldırım’da Yaşam’’dır.

3- Yarışma Sekreteryası:
Yıldırım Belediyesi –Emlak ve İstimlak müdürlüğü
Ahmet Taner Kışlalı Meydanı No: 2 Yıldırım / BURSA
İlgili : Ahmet ÇETİN
İrtibat : 0224 366 55 00 (Dahili 1200)
E-posta : ahmetcetin@yildirim.bel.tr

4- Bölümler:
Yarışma, dijital (sayısal) ve tek bölümlü olarak yapılacaktır. Renkli ve/veya Siyah-Beyaz, tüm fotoğraflar bir arada değerlendirilecektir.

5- Yarışma Koşulları:
Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Katılımcılar yukarıda belirtilen konu çerçevesi içerisinde anlatım biçiminde özgürdür.
Her katılımcı en fazla 4 (dört) adet Renkli veya Siyah-Beyaz eserle yarışmaya katılabilir.
Yarışma; Yıldırım Belediyesi çalışanları, Seçici Kurul üyeleri ve TFSF Temsilcisi ile birinci dereceden yakınları dışında, ülkemizde yerleşik amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçıların katılımına açıktır
Daha önce ya da bu yarışmayla eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz; katılıp ödül almış olsalar dahi ödül geri alınır. Fotoğrafın, fotoğraf yarışması organizasyonu dışında yayınlanmış olması ise yarışmaya katılım açısından engel teşkil etmez. Anılan fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eş zamanda yapılan herhangi bir yarışmada ödül ve sergileme almış olduğunun ortaya çıkması
durumunda, anılan ödül iptal edilir, yeri boş bırakılır ve verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi
gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz.
Yarışmaya daha önce ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan başka herhangi bir yarışmada ödül ve
sergileme alan ya da bu fotoğrafların kadraj farklılığı ve/veya bir kısmının kroplanmasıyla oluşturulan
fotoğraflar ile renk değişiklikleri yapılarak üretilmiş fotoğraflar katılamaz.
Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir
oranda fotoğrafik müdahaleler kabul edilir.

Fotoğrafın yapısı değiştirilmemiş olmalıdır. Birden fazla fotoğrafın montajıyla oluşturulan fotoğraflar,
fotoğrafın orijinalinde olmayan herhangi bir objenin eklendiği veya var olan objelerden herhangi
birisinin çıkarıldığı fotoğraflar yarışmaya kabul edilmez; katılım durumunda katılımcı hakkında kural
ihlali işlemi yapılır. Buna ek olarak HDR (High Dynamics Range) tekniği kullanılan fotoğraflar da yarışma
dışında tutulur.

Birden fazla fotoğrafın yan yana getirilip üretilmesiyle oluşturulan panoramik fotoğraflar ancak aynı
zaman zarfında çekilen gerçek görüntülerin kullanılması koşuluyla yarışmaya kabul edilir.
Katılımcı, internet sitesine yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm
izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır. Ödül alan
katılımcılardan bu beyan ve kabulleri dışında hareket ettiği anlaşılanlardan elde ettikleri ödül, unvan ve
her türlü kazanımları geri alınır.

Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin
olduğu gibi kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki
sorumluluğu katılımcıya aittir. Bu durumda katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya
gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri
kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu
katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi
göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural
ihlali sayılır.

Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl
süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması
durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince süresiz olarak kısıtlanır.
Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar bu yarışmaya
katılamazlar.

Katılım şartlarına uymayan fotoğrafların ödülleri iptal edilecek ve yerine başka bir fotoğraf
konmayacaktır.

Yıldırım Belediyesi, ödül ve sergileme kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.
Yarışma sonucu Yıldırım Belediyesi’nin http://www.yildirim.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr
ve adreslerinde duyurulacaktır.

6- Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:
Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e-posta, kargo, elden teslim vb) kabul edilmeyecektir.
Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ adresinden üyelik ve fotoğraf gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleşecektir.
İlgili sayfaya fotoğrafları yükleyebilmek için önce üye olunması gerekmektedir. Üyeliğin kesinleşmesi üye olunduktan sonra sistemden e-posta adresinize gelecek aktivasyon linkinin tıklanması ile olacaktır.
Daha önce üye olanlar eski kullanıcı adı ve şifrelerini kullanacaklardır.
Katılımda yüklenecek fotoğrafların boyutlandırma ve isimlendirme işlemleri önceden yapılarak dosyalar hazırda tutulmalı ve tek bir oturumda yüklenmelidir.
Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb bilgiler bulunmamalıdır.
Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/jpeg formatında, 8-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların boyutları 1 Mb’tan az olmamalı, 4 Mb’ı da geçmemelidir.
Her bir fotoğraf dosyasının ismi maksimum 31 karakter olmalıdır. İsimlendirmede Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir.
Ülke kodu ve bölüm tanımlaması yapan karakter dışındaki tüm harfler küçük olmalıdır.

İsimlendirme:
1. adım: Dosya adının ilk iki karakterine ülke kodu yazılmalıdır (Türkiye için “TR”).
2. adım: Sonra eser sahibinin ismi maksimum 5 karakter olacak biçimde yazılmalıdır (Örneğin Ömer Eril Yılmaz için omery veya oeril veya oeyil gibi).
3. adım: Sonraki karakter bölümün baş harfi olmalıdır (Dijital > D).
4. adım: Fotoğrafın sıra no’su rakamla yazılmalı (1’den 4’e kadar) ve bundan sonra alt çizgi eklenmelidir ( _ ).
5. adım: Alt çizgiden sonra fotoğrafın adı toplam karakter sayısını geçmeyecek şekilde yazılmalıdır. Örneğin “TRomeryD1_cinar_alti.jpg” veya “TRomeryD2_meydan.jpg” gibi…
İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde onlineyarismalar@tfsf.org.tr adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir.

Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için Yıldırım Belediyesi sorumlu olmayacaktır.

7- Telif (Kullanım) Hakkı:
Katılımcı, dereceye giren, sergilenmeye hak kazanmış olan ve satın alınan fotoğrafların Yıldırım Belediyesi ve bünyesindeki bağlı beldelerinin yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul ettiğini ve buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için Yıldırım Belediyesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Kullanım hakkı Yıldırım Belediyesi ile fotoğrafçıya aittir.

Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül ve sergileme alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan Yıldırım Belediyesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir. Bu süre içinde eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı bu şartlarla ilgili olarak sponsor firmalardan ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.

Ödül alan ve başarılı bulunan fotoğraflar (mansiyon alan ve sergilenmeye değer görülen) kurumumuz tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar bir albümde toplanacak ve bu albüm her katılımcıya birer tane gönderilecektir.

Ödül ve sergileme alan fotoğraflar http://www.yildirim.bel.tr ve TFSF’nin http://www.tfsf.org.tr ile http://www.tfsfonayliyarismalar.org/ web adreslerinde yayınlanacak ve TFSF yayını Almanak 2015’te kurumumuza ayrılan sayfalarda yer alacaktır.

Yarışmaya katılanlar tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

8- Seçici Kurul:
İsmail Hakkı EDEBALİ -Yıldırım Belediyesi Başkanı
Zehra SÖNMEZ -Mimar
Servet ABIK -Mimar
Okan KIZILKAYA -Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü
İzzet KERİBAR -Fotoğraf sanatçısı (EFIAP)
Osman ÖNDER -Fotoğraf sanatçısı (EFIAP)
Ahmet ÇETİN -Fotoğraf sanatçısı (AFIAP)
Murat KORKMAZ -Sosyolog
Rıza ERTEKİN -Gazeteci
Seçici kurul en az üç kişi ile toplanır.
TFSF Temsilcisi: Selma ÇUBUKCU
Tasnif Heyeti:
Selma ÇUBUKCU
Serkan DURAN

9- Yarışma Takvimi:
Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 02 Ocak 2015
Son Başvuru Tarihi : 07 Ekim 2015 Çarşamba saat: 23.00 (TSI)
Jüri Toplantı Tarihi : 10 Ekim 2015 Cumartesi
Sonuç Bildirim Tarihi : 12 Ekim 2015 Pazartesi
Sergi ve Ödül Töreni Tarihi : 17 Ekim 2015 Cumartesi

10- Ödüller:
Birincilik Ödülü : 4000.- TL
İkincilik Ödülü : 3000.- TL
Üçüncülük Ödülü : 2000.- TL
Yıldırım Belediye Başkanlığı Özel Ödülü :
Mansiyon (5 adet) : 500.- TL
Sergileme (En fazla 40 adet) : 100.- TL

11- Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu tarafından TFSF 2015/021 patronaj ile
onaylanmıştır.
Yarışma sürecinde TFSF temsilcisi bulunacaktır