YİBO’lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor Projesi

Bu çalışmanın amacı, yenilenen ilköğretim ders programının hedeflerini de dikkate alarak, disiplinlerarası öğrenme ortamında,  

drama etkinliklerine de yer vererek:

öğrencilerin doğa ile ve doğada yer alan çevre sorunlarıyla bire bir etkileşimini sağlamak; 
 bilime olan bakış açılarını değiştirmek ve geliştirmek, 
bilimsel, problem çözme ve yaratıcı düşünme becerilerini ve 
sosyal becerilerini geliştirebilmektir. 
Ayrıca, doğa ile ve doğada yer alan çevre sorunları ve biyolojik çeşitlilik le ilgili bilgi ve kavrayışlarını geliştirmek ve 

çevre sorunları, insan sağlığı üzerine etkisi ve biyolojik çeşitlilik konularında farkındalık sağlamaktır.

HEDEF KİTLE   
Aydın Haydere Yatılı İlköğretim bölge okulu nda 6. Sınıftan 7. Sınıfa geçen öğrenciler oluşturmaktadır.
YİBO'lar Doğal Ortamda Bilimsel Düşünüyor Projesi