YETKINLIK BAZLI MULAKAT TEKNIKLERI

Sayın YÖNETİCİ,

SUYEM_ __SU YAŞAMBOYU EĞITIM MERKEZI_
_ __ BAŞVURU IÇIN: [email protected]_ [1]_ __WWW.SUYEM.COM_ [2]

11-12 AĞUSTOS 2012 TITANIC CITY HOTEL –TAKSİM 700 TL+KDV

YETKİNLİK BAZLI MÜLAKAT TEKNİKLERİ

EGITMEN: EDA AKKURT
EĞİTİMİN HEDEFİ

İNSAN KAYNAKLARI PROFESYONELLERI VE YÖNETICILERIN;

· Doğru aday setini nasıl oluşturacağım?

· Adaya neler sormam gerekir?

· Kilit sorular neler olmalı?

· Mülakatı nasıl yönlendirmeliyim?

· Adayın doğru kişi olduğuna nasıl karar vereceğim?

· Mülakat sırasında düşmemem gereken hatalar nelerdir?

ADAYLARIN ISE;

· Mülakata gelmeden önce nasıl hazırlık yapacağım?

· Ne giymeliyim?

· Nasıl davranmalı ve konuşmalıyım?

· Stresimi ve korkularımı nasıl yönetmeliyim?

· Mülakatta hangi yönlerimi ön plana çıkarmam gerekir?

· Pozisyonun bana uyup, uymadığını nasıl anlayacağım?

sorularına yanıt bulabilecekleri ve ceplerinde çözümlerle
ayrılacakları bir eğitimin

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI
· İnsan Kaynakları Profesyonelleri (Yöneticiler, Uzmanlar, Uzman
Yardımcıları)
· Departman Yöneticileri
· İş Arayan Adaylar

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

GENEL BİR BAKIŞ

· Mülakatın Tanımı

· Mülakatın Kritik Özellikleri Nelerdir?

· Mülakattaki Kritik Özelliklerin Yararları Nedir?

· İyi Bir Mülakatörün Profili Nasıl Olmalı?

· Başarılı Mülakatörün Sırları

· Kişilik Özellikleri

· Deneyimi

· İş Bilgisi

· “Mülakatör mü? Terminatör mü?”

· Mülakat Hataları

· Hata Tipleri ve Yansımaları

· Mülakatörlerin En Önemli Pişmanlıkları

· İşe Alım Mülakatı Yaraları

· En Çarpıcı 10 İşe Alım Mülakat Hatası

· Mülakat Etkinliği

· Aday bu işi yapabilir mi?

· Aday bu işi yapar mı?

· Aday Kuruma uyum sağlayabilir mi?

MÜLAKAT ÖNCESİ

· Aday Özgeçmişinin Değerlendirilmesi

· Etkili Eleme Süreci

· Mülakat Organizasyonu

· Mülakatların Konumlandırılması

· Mülakat Stratejisine Karar Verme

· Planlama

· Yapılması Gerekenler

· Hazırlık Süreci

· 4R Metodu

· Araştır – Research

· İlişkilendir – Relate

· Gözden geçir – Rehearse

· Rafine Et – Refine

MÜLAKAT SIRASI

· Adayı Karşılama

· Yetkinlik Temelli Soru Sorma

· Mülakatı Açma

· Dinleme

· Ahengi Sağlama

· Eliminasyon Kriterlerini Belirleme

· Adayı Değerlendirme

· Becerileri Sorgulama

· Örnek Alma

· Soru Sorma Tipleri

· Mülakat Hunisi

· Mülakatı Kontrol Etme

· Beden Dili Okuma

· Mülakatı Sonlandırma – Karar Verme

· 4C Metodu

· İlişki kur – Connect

· Doğrula – Confirm

· İkna et – Convince

· Sonlandır – Close

MÜLAKAT SONRASI

· Etkileri Kayıt Altına Alma

· Kısa liste oluşturma

· Notları Kontrol Etme

· Adayları Değerlendirme

· Kısa Liste Oluşturma

· Seçme

· Art Arda Mülakatları Gerçekleştirme

· Referans Kontrolü

· Teklif Verme Süreci

· Olumsuz Adaylarla İletişim

· Yazılı Olarak Geri Dönüş

· Telefonla Geri Dönüş

· Bilgileri Dosyalama

· Davranışsal Tutum

MÜLAKAT TİPLERİ

· Yetkinlik Bazlı, Davranış Odaklı Mülakat

· Telefonla Mülakat

· Panel Mülakat

· Durumsal Mülakat

İLETİŞİM PALETİ

HEPİMİZ AYNI ŞEYİ İSTİYORUZ!

· Adayın Beklentileri

· Yöneticinin Beklentileri

· İnsan Kaynakları Profesyonelinin Beklentileri

KRİTİK BAŞARI FAKTÖRLERİ

· Uyarılar

· “Yap!” ve “Yapma!”

MÜLAKAT EGZERSİZİ

· Örnek Görüşmeler

· Kamera Kaydıyla Uygulamalı Mülakatlar

GENEL AÇIKLAMA:
EĞİTİM SÜRESİ: 2 GÜN Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri
arasında gerçekleşmektedir.
EĞİTİM ÜCRETİ: 700 TL+KDV(%18) Ücrete çay-kahve-öglen yemegi
ikramları ve eğitim dokümanları dâhildir.
İNDİRİM POLİTİKASI: 2–3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve
üstü katılımlara ve İMED üyelerine %10 indirim uygulanır.
KATILIMCI SAYISI: 20 kişi ile sınırlıdır.

DETAYLI BİLGİ VE KATILMAK İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ TELEFON VE MAİL
ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Suyem, Tel: 0212 212 82 73 (Pbx) Faks: 0212 212 82 74 E-mail:
[email protected] [3]

*Eğitim ve sertifika programlarımız kişiye özel, açık ve firmaya
özel olarak tasarlanmaktadır.

SUYEM_ __SU YAŞAMBOYU EĞITIM MERKEZI_
_ __ BAŞVURU IÇIN: [email protected]_ [4]_ __WWW.SUYEM.COM_ [5]

11-12 AĞUSTOS 2012 TITANIC CITY HOTEL -TAKSİM 600 TL+KDV
UYGULAMALI SON DÜZENLEMELERLE İŞ HUKUKU VE SOSYAL SİGORTALAR
MEVZUATI İLE ÜCRET HESAP PUSULASI (BORDRO)
BİLGİLENDİRMESİ
EGİTMEN : HALUK DURMUŞOĞLU

· EĞİTİMİN HEDEFİ
· Şirketlerin; İnsan Kaynakları birimi, personel birimi, muhasebe
birimlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının
iş hukuku ve uygulamaları konusunda eksikliklerin tamamlanması ve
uygulamalarını yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması
için gereken bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
· Eğitimin amacı 5754, 5763, 5797,5838 ve 5910 sayılı kanunlar
ile 4857, 4447 ve 5510 sayılı kanunlarda yapılan değişiklikler
hakkında açıklamaların yapılması, YENI DÜZENLEMELERIN işverene
yüklediği sorumluluklar hakkında uygulamalı örneklerle
şirketlerin; İnsan Kaynakları Bölümü, Personel Bölümü, Muhasebe
Bölümlerinde personel konuları ile ilgilenen uzman ve elemanlarının
iş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili olarak personel
uygulamaları konusunda temel bilgilerin verilmesi ve uygulamalarını
yasal gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması
amaçlanmaktadır.
· KİMLER KATILMALI

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları
Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek,
kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman
yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve
personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ
İŞ HUKUKU
TEMEL KAVRAMLAR

· İşçi, İşveren, İşyeri, İşveren vekili,
· Alt-Üst İşveren ilişkisinin yasal dayanakları,

· İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE ÖNEMİ

· Belirli-belirsiz iş sözleşmeleri,
· Tam-Kısmı Süreli İş sözleşmeleri
· Çağrı Üzerine Çalışma sözleşmesi,

· İŞ SÖZLEŞMESİ ÖRNEKLERİ VE HAZIRLANMASI

· Belirli Süreli iş sözleşmesi,
· Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
· Tam Süreli iş sözleşmesi,
· Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
· Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,

· ÇALIŞMA DÖNEMİ UYGULAMALARI

· Personelin İşe alınması ve Personel özlük dosyası,
· Çalışma Sürelerinin düzenlenmesi,

· ÇALIŞMA DÖNEMİ BELGE ÖRNEKLERİ

· Personel özlük dosyasında bulunması gereken belge örnekleri,
· Personel Devam Kontrol Belgesi Örnekleri,
· Devamsızlık Tespit Tutanağı Örnekleri,
· İşe Geç Gelme Tespit Tutanağı Örnekleri,
· Çalışma Kurallarına Uymayan Davranışların Tespit Şekli,

· ÜCRET ŞEKİLLERİ VE ÜCRETİN ÖDENMESİ

· Ücret nedir ve Ücret şekilleri ve uygulama alanları,
· Ücretin Saklı Kısmı ve Ücret Kesme Yükümlülüğü,

· FAZLA ÇALIŞMA

· Fazla Çalışma,
· Fazla Sürelerle Çalışma,

· YILLIK İZİNLER

· Yıllık Ücretli izin hakkı, süreleri ve izin kullanma,
· Yıllık izin için çalışılmış kabul edilen günler ve iznin
uygulanması,
· Yıllık İzin Ücreti, İşten ayrılmada izin ücreti

· FAZLA ÇALIŞMA VE YILLIK İZİN UYGULAMALARI

· Fazla Çalışma Onay örnekleri,
· Fazla Çalışma Talep örnekleri,
· Yıllık İzin Talep Formu örnekleri,
· Ücretsiz İzin Talep Formu örnekleri,
· Yıllık İzin Belgesini Örnekleri,

· İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ

· İstifa, Ölüm, Emeklilik, Askerlik nedeniyle fesihler,
· Belirli-belirsiz süreli iş sözleşmesinin sona ermesi,
· İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
· İşçinin Yetersizliğinden, davranışlarından işyerinden
kaynaklanan fesihler,
· Fesih bildirimi şekilleri,

· İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI

· İşe davet ihtarname örnekleri,
· İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,

· İbraname örnekleri,

· Çalışma Belgesi Örnekleri,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

· Tanımlar,
· Sigortalılığın Başlangıcı ile ilgili uygulamalar,
· Sigortalılığın Sona Ermesi ile ilgili uygulamalar,
· İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları Sigortası ile ilgili
uygulamalar,
· Hastalık Sigortası ile uygulamalar ile ilgili uygulamalar,
· Geçici işgöremezlik ödeneği ile ilgili uygulamalar,
· Prim Oranları,
· Prime Esas Ücretler,
· Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile ilgili uygulamalar,
· Primlerin Ödenmesi ile ilgili uygulamalar,

· BORDRO HESAPLAMA
· GELİR VERGİSİ KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ MADDELERİ

· Ücretin Tanımı,

· Ücret Sayılan Ödemeler,

· Asgari Geçim indirimi,

· Gelir Vergisi Oranları,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. KANUNU’NUN ÜCRET İLE
İLGİLİ MADDELERİ

· Prime Esas Ücretler,

· İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NUN ÜCRET İLE İLGİLİ
MADDELERİ

· Prime Esas Ücretler,

· SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİG. UYGULAMASINDA YER ALAN
ORANLAR VE PARASAL BÜYÜKLÜKLER

· Sigorta Primine Esas Olan Kazançların alt ve üst sınırı,

· HESAPLAMALAR

· Hafta ve genel tatil mesailerinde ücret hesabı,

· Fazla çalışma ücret hesabı,

_GENEL AÇIKLAMA:_

EĞİTİM SÜRESİ: 2 GÜN Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri
arasında gerçekleşmektedir.
EĞİTİM ÜCRETİ:2 GÜN 600TL+KDV(%18) Ücrete çay-kahve
ikramları,öglen yemegi ve eğitim dokümanları dâhildir.
İNDİRİM POLİTİKASI: 2–3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve
üstü katılımlara ve İMED üyelerine %10 indirim uygulanır.
KATILIMCI SAYISI: 15 kişi ile sınırlıdır.
DETAYLI BİLGİ VE KATILMAK İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ TELEFON VE
MAİL ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Suyem, Tel: 0212 212 82 73 (Pbx) Faks: 0212 212 82 74 E-mail:
[email protected] [6]

SUYEM_ __SU YAŞAMBOYU EĞITIM MERKEZI_
BAŞVURU için: [email protected] www.suyem.com

10 AĞUSTOS 2012 TITANIC CITY -TAKSİM 400 TL+KDV

YARGITAY KARARLARI DOĞRULTUSUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİNİ SONA ERDİRME
UYGULAMALARI
EĞITIMCI: HALUK DURMUŞOĞLU

WORKSHOP

YARGITAY ÖZELLİKLE SON YILLARDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONLANDIRMADA
TAKİP EDİLMESİ GEREKEN USULLER HAKKINDA UYGULAMAYA YÖNELİK KARARLAR
VERMİŞTİR. BU SUNUMDA YARGI KARARLARI DOĞRULTUSUNDA UYGULAMAYA
DÖNÜK AÇIKLAMALARIN YAPILMASI VE YARGI KARARLARININ İŞVERENE
YÜKLEDİĞİ SORUMLULUKLAR HAKKINDA GEREKEN BİLGİLERİN AKTARILMASI
AMAÇLANMAKTADIR.
EĞİTİMİN HEDEFİ
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında şirketlerin; insan kaynakları
birimi, personel birimi, muhasebe birimlerinde personel konuları ile
ilgilenen uzman ve elemanlarının IŞ SÖZLEŞMELERI VE UYGULAMALARI
konusunda eksikliklerin tamamlanması ve uygulamalarını yasal
gerekliliklere göre yapmalarının sağlanması için gereken
bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.

4857 sayılı İş Kanunu, işçi-işveren dengesini yeni ve modern bir
çizgide kurmaya çalışırken, işçi haklarını Avrupa Birliği
Mevzuatı ile uyumunu korumaya özen göstermiş “İş Güvencesi”
kavramı ile yeni bir çığır açmış ve işverenden birçok konuda
daha fazla dikkat göstermesini beklemiştir.

Yargıtay özellikle son yıllarda iş sözleşmeleri sonlandırmada
takip edilmesi gereken usuller hakkında uygulamaya yönelik kararlar
vermiştir. bu sunumda yargı kararları doğrultusunda uygulamaya
dönük açıklamaların yapılması ve yargı kararlarının işverene
yüklediği sorumluluklar hakkında gereken bilgilerin aktarılması
amaçlanmaktadır.

KİMLER KATILMALI

AVUKATLAR, MALI MÜŞAVIRLER,

Üniversitelerin ilgili bölümlerinde mezun olup İnsan Kaynakları
Yönetimi konusunda kariyer yapmak isteyenler,
İnsan Kaynakları konusunda bilgi ve becerilerini geliştirerek,
kariyer yapmak isteyen; İnsan Kaynakları uzmanları, uzman
yardımcıları ve elemanları,
Mali Müşavirler bünyesinde çalışan ve firmaların bordro ve
personel işlerini yürüten muhasebe yetkilileri ve elemanları,

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

İŞ SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE HAZIRLANMASI

· Belirli Süreli iş sözleşmesi,
· Belirsiz Süreli iş sözleşmesi,
· Kısmi Süreli iş sözleşmesi,
· Çağrı Üzerine Çalışma İş Sözleşmesi,
· Takım Sözleşmesi
· İş Sözleşmelerinin hazırlanması ve imzalanması,
· Tebligat adreslerinin belirlenmesi ve önemi,
· Yetkili mahkemenin belirlenmesi,

İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERME ŞEKİLLERİ

· İş güvencesinin kapsamı,
· İstifa, ölüm, emeklilik, askerlik nedeniyle fesihler,
· İşçinin ve işverenin haklı nedenle sözleşmenin feshi,
· İşçinin yetersizliğinden, davranışlarından ve işyerinden
kaynaklanan geçerli nedenle fesihler,
· Haklı nedenle ve geçerli nedenle fesih bildirimi şekilleri,
· Kötü niyet tazminatı,

İşe iade davası ve sonuçları,

İŞ SÖZLEŞMEŞMELERİNİN SONA ERDİRME UYGULAMALARI

· İşe davet ihtarname örnekleri,
· İş akdini sonlandırma ihtarname örnekleri,
· Kıdem tazminatı hesabı,
· Kıdem tazminatı bordrosu örnekleri,
· İhbar tazminatı hesabı,
· İhbar tazminatı bordro örnekleri,
· İbraname örnekleri,
· Çalışma belgesi örnekleri,

GENEL AÇIKLAMA:
EĞİTİM SÜRESİ: 1 GÜN Eğitimlerimiz 09:30-17:00 saatleri
arasında gerçekleşmektedir.
EĞİTİM ÜCRETİ: 400 TL+KDV(%18) Ücrete öglen yemegi, çay-kahve
ikramları ve eğitim dokümanları dâhildir.
İNDİRİM POLİTİKASI: 2–3-4 kişilik katılımlara %5, 5 ve
üstü katılımlara ve İMED üyelerine %10 indirim uygulanır.
KATILIMCI SAYISI: 20 kişi ile sınırlıdır.
DETAYLI BİLGİ VE KATILMAK İÇİN BİZE AŞAĞIDAKİ TELEFON VE
MAİL ADRESİNDEN ULAŞABİLİRSİNİZ.
Suyem, Tel: 0212 212 82 73 (Pbx) Faks: 0212 212 82 74 E-mail:
[email protected]

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin