YETKİNLİK BAZLI EĞİTİM YÖNETİMİ OKULU

Programın süresi
48 saat / 6 hafta
Başlama ve bitiş tarihi
08 Aralık 2012
Son başvuru tarihi
05 Aralık 2012
Eğitim gün ve saatleri C.tesi 10:00-18:00
Programın ücreti:3000 TL+KDV Krd.kartı:3500TL+KDV(5taksit )

YETKİNLİK BAZLI EĞİTİM YÖNETİMİ OKULU ®
“ANDROGOJİK LİDERLİK TAKIMLARI ” ®

Sıradışı Bir Eğitim Kampı!
Programın Amacı:Bu program, nasıl etkin bir eğitim uzmanı, performans danışmanı, iç eğitmen ve eğitim yöneticisi olabileceğinizi ve bu önemli rolün gerektirdiği görevleri nasıl yerine getirebileceğinizi amaçlamaktadır. Bu program ayrıca, Ak Sigorta’da tüm bölümlerinde bu önemli görevin nasıl geliştirebileceği, İç eğitmen standardizasyonu, programların standardizasyonu ve eğitim, insan kaynakları bölümlerinin kendisini değerlendirdiği, gelişim sistemlerini geliştirdiği bu süreç içerisinde eğitim, performans danışmanı ve iç eğitmenlerin öğretimsel liderlik becerilerini sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir programdır.
Programa Kimler Katılabilir?
• Performans danışmanları,
• Performans yönetmenleri,
• Eğitim uzmanları.
• Eğitim destek uzmanları,
• Eğitim müdürleri,
• İç Eğitmenler
Program İçeriği
1. BÖLÜM – TEMEL KAVRAMLAR
• Eğitim, Yetiştirme ve Geliştirme
• Yetkinlik Çeşitleri
• Temel Yetkinlikler
• Yönetsel Yetkinlikler
• Teknik Yetkinlikler
• İç Eğitmen Akademik Yetkinlikleri ®
• Yetkinlik Düzeyleri & Eğitim Yönetiminde Zaman Tüneli
• Kaliteli Yetişkin Eğitimini destekleme “ Öğretimsel Koçluk ve Mentorluk” Becerileri®
• Eğitim Yönetiminde HAREKET MODELİ ®
• Eğitim Yönetiminde Yetenek Boru Hatları®
ÇALIŞTAY
2. BÖLÜM – İYİ BİR EĞİTİM DEPARTMANI MODELİ & ORGANİZASYONU
• İyi Yönetilen Bir Eğitim Bölümünün Bileşenleri
• Eğitim ve Gelişim Döngüsü
• Operasyonel Plan “Zihinsel & Biçimsel Planlama”
• Eğitim Bölümü Süreç Haritası
• Eğitim Politikaları
• Pedagojik, Androgojik ve Sinergojik yaklaşımlar
ÇALIŞTAY
3. BÖLÜM – EĞİTİM STRATEJİLERİNİN BELİRLENMESİ
• Kurumsal Stratejiler
• Eğitim Stratejilerini Belirlerken Dikkat Edilmesi Gereken Stratejiler
• Kurumsal Stratejiler ve Eğitim İlişkisi Örnekleri
ÇALIŞTAY
4. BÖLÜM – EĞİTİM DEPARTMANINDA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİNİN ENTEGRASYONU
• Eğitim Bölümlerinde ISO 9001:2008
• Eğitim Bölümlerinde EFQM
• Eğitim Bölümlerinde IIP
• Eğitim Bölümlerinin Akreditasyonu
5. BÖLÜM – EĞİTMEN (İÇ- DIŞ) SEÇİMİNDE STANDARDİZASYON®
• Kimlere Eğitim Verdiriyoruz ?
• Gerçekte Ne Arıyoruz ?
• Eğitmen( İç-Dış) Seçiminde İncelikler
• Doğru Eğitmen Kimdir ?
• Asıl Olan Her İki Tarafı’da Memnun Edebilmek
• Yetkinlik Envanteri Uygulamaları
• Eğitmen Rolünde Başarıyı Biçimlendiren En Önemli Faktör: Kişilik
• Eğitmen Seçim Sürecinde Test ve Envanter Kullanımı Mesleki Profil, Kişilik Boyutları ve Yetkinlik Bazlı Soru Sorma Teknikleri
• Görüşme Çeşitleri & STAR & GROW Tekniği
• Eğitmen Seçme Kontrol Listesi
• Örnek Ders Anlatım Değerlendirme Listesi
6. BÖLÜM – EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ®
• Eğitim ihtiyacı Analizi Adımları
• Eğitim ihtiyacı Analizinin Amaçlarının Belirlenmesi
• Problemlerin Olası Nedenleri ve Çözüm Önerileri
• Neden Analizi Sırasında Kullanılabilecek Sorular
• Yetkinlik & Hedef Bazlı Performans Çarkları
• Gerekli Verilerin Tanımlanması
• Veri Toplama Metotlarının Seçilmesi ve Tasarlanması
• Verilerin Toplanması
• Verilerin analiz Edilmesi
• Dört Alanda Sürekli yenilenme İhtiyacı
• Raporun Hazırlanması
• Birebir Görüşme Formu
• 4N Eğitim Takibi
• Örgütsel ilkim anketi
• Kurum Kültürü anketi
• Yönetimsel Sorunlar anketi
• İlave Sorular
ÇALIŞTAY
7. BÖLÜM – YETİŞKİN EĞİTİMİNDE MÜFREDAT TASARIM ve GELİŞTİRME®
EĞİTİM TASARIMI AŞAMALARI
• Eğitim Bölümünde Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması
• Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Girdi
• Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Çıktı
• Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Gözden Geçirme
• Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Doğrulama
• Müfredat Tasarım ve Geliştirilmesinde Geçerli Kılma
• Eğitim Hedeflerinin Belirlenmesi ( İş hedefleri, Performans hedefleri, Davranışsal hedef ve katılımcı hedefleri)
• Eğitim İçeriği
• Eğitim Yöntemlerinin Seçimi
• Eğitim Süresi
• Eğitim Planı
• Eğitimde kullanılacak anlamlı materyal ( materyal geliştirme)
ÇALIŞTAY
8. BÖLÜM – YETİŞKİN EĞİTİMİNDE ÖĞRETİM STANDARTLARI ve MÜFREDAT YÖNETİMİ®
● Müfredat Tanımları ve Yaklaşımları
● Yetişkin Eğitiminde Öğretim Standartları
●Müfredat Gelişimi Rehberleri
● Müfredatın Organize Edilmesi
● Müfredat Gelişiminin Bileşenleri
●Müfredat İçeriğinin Belirlenmesi İçin Kullanılacak Kriterler & Müfredatı Belirlerken Denge Kurulması
● Müfredat Yönetme Teknik ve Yöntemleri,
– Planlama,
– Uygulama,
– Değerlendirme Sistemleri.
● Müfredatı Değerlendirme
MÜFREDAT HARİTALARI®
ÇALIŞTAY
9. BÖLÜM YETİŞKİN EĞİTİMİNDE “FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM” ®
• Yetişkin eğitiminde öğrenenler kimdir?
• İhtiyaçları nelerdir?
• Farklılaştırma nedir?
• Çoklu zeka nedir?
• Öğrenme stilleri ve Öğretme stilleri
• Taksonomi & Öğrenme Stilleri Entegrasyonu
• Farklılaştırmayı oluşturan öğretim stratejileri
• Kaliteli ve Nitelikli Ders Planı “içeriğin zenginliği ve dokusu”
• Farklılaştırmada WHERE TO
• Yetişkin eğitiminde neleri, nasıl farklılaştıracağız?
• Geleneksel yetişkin eğitiminden, farklılaştırılmış eğitime giden yol ama nasıl?
10. BÖLÜM – EĞİTİM BÖLÜMÜNÜN – EĞİTİMLERİN İZLENMESİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ®
ÖNEMLİ OLAN ÖLÇMEK Mİ, DOĞRU OLANI BULMAK MI?
• Gelişimsel ve Farklılaştırılmış Değerlendirme
• Veri Analizi
• Eğitim Gözlemleme
• Eğitmen Performans Değerlendirmesi
• Eğitmen Performans Değerlendirmesinin Portfolio üzerinden değerlendirilmesi
• İzleme ve Değerlendirme İçin Kullanılabilecek Farklı Stratejiler
– denetim planının yapılması
– ön görüşme
– gözlem- inceleme
• İzleme ve Değerlendirme Süreçlerinin Organize Edilmesi
• Tüm Organizasyonun İzleme ve Değerlendirme Süreçlerine Karşı Yaklaşımı
• Elde Edilen Verilerin Değerlendirilmesi
– Gözlem Sonrası Görüşme
– Değerlendirme Uygulaması
– Düzeltme
• Eğitmen Performans Geliştirme
ÇALIŞTAY
11. BÖLÜM – EĞİTİMİN DEĞERLENDİRİLMESİ
• Eğitimin Ölçümü nedir?
• Yöneticilerin İnsan kaynakları ile işbirliği
• Eğitimde Hedef Belirleme
EĞİTİM DEĞERLENDİRME AŞAMALARI
• Aşama 1: Tepki Değerlendirme / Ölçme
• Aşama 2: Öğrenmenin Değerlendirilmesi / Ölçümü
• Aşama 3: Davranış Değişikliğinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
• Aşama 4: İş Sonuçlarına Etkinin Değerlendirilmesi / Ölçümü
• Aşama 5: Yatırımın Geri Dönüş Oranının Hesaplanması
ÇALIŞTAY
GENEL DEĞERLENDİRME

Programın Başlangıç Tarihi ve Bilgileri: 08 Aralık 2012 Cumartesi (10:00-18:00) /48 Saat/ 8 Hafta

Not: Eğitim tasarımının kullanılma hakkı, İstanbul Kültür Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yöneticisi Öğr. Gör. Zafer Erkoç ‘a aittir. Yazılı izin alınmadan kısmen veya tamamen alıntı yapılamaz, hiçbir şekilde kopya edilemez, çoğaltılamaz ve yayımlanamaz.
ZAFER ERKOÇ- ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin