YETENEKLERİMİ KEŞFEDİYORUM

“YETENEKLERİMİ KEŞFEDİYORUM” Atölye Kayıtları Başlıyor
“YETENEKLERİMİ KEŞFEDİYORUM”

ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Yetenekli çocuklar bilişsel uyarılmaya, yeni bilgiler öğrenmeye, ele aldıkları konuları araştırmaya, sorgulamaya ihtiyaç duyarlar; bağımsız çalışmak ve daha büyük yaştakilerle ilişki kurmak isterler.

“Yeteneklerimi Keşfediyorum” projesi ile çocukların bu istekleri karşılanacak; ilgi alanları ve yetenekleri testle değil, atölye çalışmaları ve diğer aktiviteler ile ortaya çıkarılacaktır. Atölye modeliyle de özgürce hareket etmeleri sağlanacaktır. Aileler, çocuklarının yetenekleri, onlara nasıl davranmak, yaklaşmak gerektiği ve nasıl rehberlik edilebileceği hakkında bilgilendirilecektir.

Rehberlik ve Araştırma Merkezince yapılan bireysel zeka testleri üzerinden üstünlük 130 ve yukarısı kriterine dayalıdır. Bu kritere dayalı uygulama, yetenekli çocukların keşfedilmesinde engel teşkil edip, tahmin düzeyleri, çocukların IQ ve yaratıcılık puanlarıyla ilişki göstermemektedir. Bu olgudan hareketle atölyelerimize sadece rapor ile tanılanmış çocuklar değil aynı zamanda derneğimiz uzmanlarının değerlendirmeleri sonucunda da çocuk kabul edilecektir.

EĞİTİM: Hafta sonu Cumartesi ve Pazar günleri, her atölye için 3 saat olarak verilecektir. Her öğrenci eğitim sürecinde bir atölyeye katılabilecektir.

YER: ÇODAM (Çocuk Danışma Merkezi) Atölyeleri/Keçiören

EĞİTİM BAŞLANGICI: 2-3 Kasım 2012

YAŞ GRUPLARI: 6-14 Yaş

PROGRAMA KATILIM: Programa ülkemizde standardizasyonu yapılmış olan zeka testlerine göre üstün zeka grubuna giren çocuklar kabul edilecektir. Aileler çocuklarının durumunu belge ya da raporla belirtmeleri gerekmektedir. Belge ya da rapor olmaması halinde derneğimiz tarafından yapılacak ön atölye çalışmasındaki gözlemler ve değerlendirmeler ile öğrencinin programa katılıp katılamayacağına karar verilecektir. Atölyelere katılım ÜCRETSİZDİR.

PROGRAM SÜRESİ: Program süresi toplam 6 ay olacaktır. İlk dönem Kasım-Aralık – Ocak, ikinci dönem Mart-Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirilecektir. Atölyelerimizde devam zorunluluğu vardır. Bir dönem içinde üç defadan fazla devamsızlık yapan öğrencilerin kaydı silinecektir.

BAŞVURU TARİHİ: 16 Eylül -27 Eylül 2013. Başvurular www.uzyecde.org.tr adresinden yapılacaktır.

İSTENEN BELGELERİN TESLİMİ : 4 Ekim 2013

BAŞVURUSU ALINAN ÇOCUKLARLA ÖN GÖRÜŞME: 5-11 Ekim 2013

ÇOCUKLARLA YAPILACAK ÖN ATÖLYE ÇALIŞMASI: 26-27 Ekim 2013

KESİN KAYITLARIN AÇIKLANMASI: İnternet sayfamızdan 30-31 Ekim 2013 tarihinde yapılacaktır.

ÇODAM’da gerçekleştirilecek olan Atölye Modeli’nde derslerin modülleri hazırlanmış olup dersler şu şekildedir:

AKIL OYUNLARI ATÖLYESİ

Yaş Grubu: 12-14

Atölyede , başlangıç düzeyinde, oyunların kurallarını, temel bilgi ve becerileri kazanmayı, orta düzeyde uygulama yapma ve problem çözmeyi, ileri düzeyde ise yaratıcı düşünme, analiz etme, özgün fikir ve yaklaşımlar ortaya koyma ve değerlendirme yapma gibi bilgi ve becerileri içeren, basamaklı öğretim yaklaşımı kullanılacaktır.

Program içeriğinde, zeka, akıl, mantık, işlem, strateji, karma zeka, sözcük-mantık ve mekanik oyun başlıkları yer alacaktır.

Atölye kapsamında ;

Çocukların zeka potansiyellerini tanıması ve geliştirmesi
Problemler karşısında farklı ve özgün stratejiler geliştirmesi
Hızlı ve doğru karar vermesi
Sistematik bir düşünme yapısı geliştirmesi
Bireysel, takım halinde ve rekabet ortamında çalışma becerileri geliştirmesi, hedeflenen başlıca kazanımlardandır.

RESİM ATÖLYESİ

Yaş Grubu: 6-10

Schiller, “İnsanın Estetik Eğitimi Üzerine Mektuplar” adlı eserinde tek yönlü eğitimin insan kişiliğindeki uyumu bozduğunu savunur. Duygu ile aklı en iyi bütünleştirenin de güzel sanatlar eğitimi olacağını belirtir.

Sanat eğitimi yoluyla hem çocuğun kişiliğini olumlu yönde etkileyip kendini koruması sağlanabilir, hem de çocuğun kişiliğini daha derinlemesine tanıma şansı elde edilebilir. Resimsel ifadede bu anlamda insanın ilk gelişim yıllarından itibaren başvurduğu bir dil olmaktadır.

Çocuklarımızın kendilerini ifade etmelerini , yeni ve farklı ürünler ortaya çıkarmalarını hedefleyen atölyemizde, farklı ve çok çeşitli malzemeler kullanılarak birçok sanatsal çalışma yapılacaktır. Çocuklarımız el becerilerini geliştirirken, hayal güçlerini kullanarak çok yönlü çalışmalar gerçekleştirecektir.

Atölye kapsamında;

Çocukların görsel okur yazarlığını geliştirme
Sanatsal yaratıcılığı geliştirebilme
Estetik duyguların geliştirilmesi yolu ile, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler vermelerini sağlayabilme
Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebilme
Sanat yoluyla ifade imkanı vererek ruh sağlığına yardımcı olabilme
Bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk ve iş birliği dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi saygı ve yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilme
Biçimsel anlatımla ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırabilme
Tasarıma yönelik hayal gücünü geliştirebilme, hedeflenen başlıca kazanımlardandır.

GAZETECİLİK ATÖLYESİ

Yaş Grubu: 12-14

Araştırmayı, okumayı, yazıp –çizmeyi seven meraklı çocuklarımızın, geleceğin usta gazetecileri arasında yer alacak bugünün genç muhabirlerinin atölyesi olacaktır. Çocuklar bu atölyemizde gazeteciliğin temel kavramlarını öğrenecektir. Gazetecilik mesleğini farklı yönleri ile tanıyıp, tecrübe edecektir. Teorik ve pratik derslerin bir arada yürütüldüğü atölye çalışmalarında haber toplamayı, haber yazmayı, röportaj yapmayı , kurguyu deneyimleyecektir. Deneyimli gazeteciler ve medya mensuplarıyla tanışıp, tecrübelerinden istifade edecek; gazetelerin ve televizyonların haber merkezlerini ziyaret edip, çeşitli uygulamalar gerçekleştirecektir.

Atölye kapsamında;

Çevreyi, insanı ve olayları gözlemleyebilme yeteneğini geliştirme
Doğru ve etkin ifade metotlarını öğrenme ve uygulama
Neden –sonuç ilişkilerini anlamlandırma becerisini geliştirme
Dikkati etkin kullanabilme
Merak duygusunu olumlu kullanabilme
Düşünme ve yorum yapma kabiliyetini geliştirme, hedeflenen başlıca kazanımlardandır.

KARİKATÜR ATÖLYESİ

YAŞ GRUBU:10-14

Karikatür, herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılmasıdır. Bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesidir. Karikatür, bir resim sanatıdır.

Atölyede çocuklarımız mizah duygularını kullanmayı öğrenecektir. İyi bir gözlem yapma, temel çizim teknikleri, espri yakalama gibi konularda eğitim görecektir. Kuvvetli bir anlatım kudreti gerektiren ince ve anlamlı bir sanat şubesi olan Karikatür, çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sunacaktır.

Atölye kapsamında;

Gözlem yeteneğini geliştirme
Dikkat etme ve dikkati yoğunlaştırabilme, incelikleri farkedebilme
Düşünme ve ifade edebilme yetisini geliştirme
Espri yakalama, mizah duygusunu geliştirme
Orijinal ürünler oluşturabilme
Sanatsal beceriyi destekleme
Eleştirel bakış açısı yakalayabilme, hedeflenen başlıca kazanımlardandır.

DRAMA ATÖLYESİ

YAŞ GURUBU: 6-8

Drama, kişiler arasındaki doğrudan iletişimi sağlayan, kendini ve karşısındakini tanıma, birbirini anlama, doğaçlama ve yaratma gibi etkinlikleri içeren bir yöntemdir. Yaşayarak öğrenmeyi benimser. Ezbere dayalı eğitim metodu ile mücadelede drama eğitimi çocuklarımızın önünü açacaktır.

Düşünce, duygu ve hayallerin çeşitli şekillerde ifade ve kontrol edilmesi, yaşayarak öğrenme gibi hedefleri içeren atölyemiz çocuklarımızın dostluk ilişkilerinin gelişmesine destek olacaktır. Eğitimde yararlanılan öğelerden biri olan drama, çocuklarımızın gelişimine önemli katkılar sunacaktır.

Liderlik becerisinin gelişmesine ve değerlendirilmesine, ayrıca yeteneklerin keşfedilmesine önemli katkılar sunan ve veri elde edilmesine müsait olan drama çalışması çok eğlenceli bir atölye çalışması olacaktır.

Atölye kapsamında;

Kendini özgürce ifade edebilme
Kendini değerli hissetme
Özgün düşünebilme ve orijinal fikirler üretebilme
Kendini tanıma
Liderlik becerilerini geliştirme
Grup ile uyumlu hareket edebilme
İşbirliği kurma yeteneğini geliştirme
Sorumluluk duygusunu geliştirme
Özgüveni destekleme
Yeteneklerinin farkına varabilme
Etkili ve kalıcı öğrenebilme
Akademik becerileri geliştirme ve destekleme
Rahatlama ,
hedeflenen başlıca kazanımlardandır.

MÜZİK ATÖLYESİ

YAŞ GRUBU: 8-14

Müzik, insanlık tarihinin başlangıcından günümüze değin, hem çok etkili bir eğitim aracı, hem de çok önemli ve eğlenceli bir eğitim metodu olmuştur. Çocuklarımızın hayalindeki müzik fikrini geliştirmek, içlerindeki müzik sevgisini beslemek, ritim duygusunu ve kulak duyarlılığını desteklemek atölyemizin temel amaçlarındandır.

Müziği seven çocuk insanı sever, toplumu sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır. Eflatun’un da dediği gibi, estetik eğitim, ahlak eğitimini de etkiler. Dr. Alfred Tomatis’e göre beynin elektriksel olarak şarj olmasında kulaklar anahtar bir rol oynamaktadır. Müzik Atölyesi gelişimin her alanında çocuklarımızı destekleyecektir.

Atölye kapsamında;

Ritim ve melodi duygusunu geliştirme
Psikomotor gelişimi destekleme
İşitsel-temporal işlemlerin gelişmesi ile sözel becerilerin gelişimini destekleme
Bilişsel algının güçlenmesi
Görsel algının güçlenmesi
Kavrama becerisinin gelişmesi
Uzaysal becerilerin gelişmesi
Koordinasyon becerisini geliştirme
Akademik becerilerin desteklenmesi
Özgüven ve karakter gelişimini destekleme
Estetik algının geliştirilmesi
Konsantrasyon becerisini geliştirme
hedeflenen başlıca kazanımlardandır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
• Tel: 0(312) 361 0 100
• Adres: Tepebaşı Mahallesi Fatih Caddesi Çağla Sokak No:2 Keçiören/ANKARA
• E-posta: info@uzyecde.org