Yeşilyurt Belediyesi Kurumsal Logo Tasarım Yarışması

YEŞİLYURT BELEDİYESİ

KURUMSAL LOGO YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


 1. KONUSU VE AMAÇ

  Yarışmanın konusu, 30 Mart 2014 Türkiye Yerel Yönetim Seçimleri ile birlikte büyükşehir olan Malatya’nın Merkez Yeşilyurt ilçesinin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve sanayideki gücü, doğal güzellikleri ile ilçemizin gelecek potansiyelini ve dinamizmini yansıtan, öncü belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak ve Yeşilyurt Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak özgün logonun tasarlanmasıdır. Seçilecek logonun Yeşilyurt Belediyesi’nin yanı sıra ilçenin simgesi olacak bir niteliğe sahip olması da amaçlanmaktadır.

  2. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
  Logo, Yeşilyurt’un bölge ve kent kimliği ile vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Malatya, hem de Doğu Anadolu  Bölgesi’nin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulacaktır. Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tüm çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Yeşilyurt Belediyesi”  ibaresi  yazılı olarak kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.

 2. LOGONUN KULLANIM ALANLARI
  Yarışma sonunda seçilecek Logo tasarımı, Yeşilyurt Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, belediyeye ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve diğer tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Tasarımda, kullanım alanlarındaki ve malzemelerdeki çeşitlilik öncelikli olarak göz önüne alınmalıdır.
 3. KATILIM KOŞULLARI
  4.1.Yarışma, herkese açıktır.
  4.2.Yeşilyurt Belediyesi personeli, düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz.
  4.3.Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
  4.4.Yarışmaya sunulan tasarımların; özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir.
  4.5.Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.
  4.6.Değerlendirme Jürisi tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilecektir.

  5. TEKNİK KOŞULLAR
  5.1.Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, 250 gr mat kuşe beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek; kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok v.b. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.
  5.2.Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde,
  300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD’ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir.
  5.3.Yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak detaylı açıklamanın da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir.
  5.4.Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.

  6. BAŞVURU KOŞULLARI
  6.1.Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu “http://www.malatyayesilyurt.bel.tr” internet sayfasından edinebilirler.
  6.2.İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra üzerine sadece 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; XYZ123, ABCDEF, 123456 vb. gibi)
  6.3.Aynı RUMUZ, çıktı alınan çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır.
  6.4.Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiç bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.
  6.5.Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini, 5 Aralık 2014 günü Saat: 17:00’ye kadar Yeşilyurt Belediyesi adresine, elden teslim etmeli ya da o tarihte aşağıdaki adrese ulaşmak koşuluyla posta ya da kargoya vermelidirler.
  6.6.Postadaki gecikme ve hasardan Yeşilyurt Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.
  6.7.Bu tarihten sonra iletilen çalışmalar dikkate alınmaz.

ADRES :
Yakınca Mahallesi, Yakınkent Caddesi, No: 95 / MALATYA
Telefon : 0422 481 33 30

E-Posta : basinyayin@malatyayesilyurt.bel.tr

 1. YARIŞMA TAKVİMİ

Son Teslim Tarihi                                : 05.12.2014
Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi     : 11.12.2014 – 13.12.2014

Halk Oylaması Tarihi                          : 15.12.2014 – 19.12.2014
Sonuç İlan Tarihi                                : 22.12.2014
Ödül Tören Tarihi                               : 31.12.2014

8. SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM
8.1.
Seçici Kurul:

Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan (Ordu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Yakup Öztuna (Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı)

Doç. Dr. Yüksel Göğebakan (İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı, Resim Bölümü Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özdemir (İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi)

Berkant Perktaş (Yeşilyurt Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü)

 
8.2. Seçim:
Seçici Kurul’un belirlediği ilk üç eser, ödülleri almaya hak kazanacak ve kurumun web sayfası üzerinden 15-19 Aralık 2014 tarihleri arasında halk oylamasına sunulacaktır. Oylamadan birinci çıkan eser Başkanlık onayına sunulacak olup kullanımı konusunda nihaî karar Başkanlık makamına ait olacaktır.

 1. ÖDÜLLER

 

 1. Mansiyon :  7.000 TL
 2. Mansiyon :  7.000 TL
 3. Mansiyon : 7.000 TL
 4. LOGO HAKLARI
  10.1.Yarışmada ödül alan logoların, telif ve yayın hakları Yeşilyurt Belediyesi’ne ait olacaktır. Kurumsal logo olacak eser, Yeşilyurt Belediyesi tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Yeşilyurt Belediyesi arşivine girecektir.

  10.2. Seçici kurul, dereceye giren eserler üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Seçilen yarışmacı, ödül alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Yeşilyurt Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Yeşilyurt Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt eder.

  10.3. Bu şekilde kullanılan Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

  10.4.Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

  10.5.Yarışmada dereceye giren tasarımcı, seçilen logosu için Yeşilyurt Belediyesi’nden ya da diğer kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

  10.6. Logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da Yeşilyurt Belediyesi arşivine girecektir.

  10.7.Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Yeşilyurt Belediyesi tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Yeşilyurt Belediyesi’ne iade edilir.

 

 

 

 

YEŞİLYURT BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI BAŞVURU FORMU

 

RUMUZ                                 :_______________________

ADI SOYADI                         : _______________________

TC KİMLİK NO                     : _______________________

DOĞUM TARİHİ         (gg/aa/yy)   : _______________________

ADRESİ                                 : _______________________

EV TELEFONU                     : _______________________

İŞ TELEFONU                       : _______________________

CEP TELEFONU                            : _______________________

E-POSTA                               : _______________________

FORM DOLDURMA TARİHİ        : _______________________

 

Ad Soyad :_____________________________

 

İmza         :_____________________________

 

Bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve Yeşilyurt Belediyesi Amblem / Logo Tasarım Yarışması Şartnamesinin katılım koşulları ile şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim.

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve şartname ile birlikte üzerinde yalnızca 6 haneli harf veya rakamlardan oluşan rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır.

Zarf kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.