Yeşiliyle Mavisiyle Merhaba Doğa

“YEŞİLİYLE MAVİSİYLE MERHABA DOĞA”

Projenin temel amacı; katılımcılara çevre ve ekoloji alanında yaparak, yaşayarak öğrenme yoluyla çevre bilinci, doğa sevgisi kazandırmak ve doğa ile uyum içinde yaşamanın önemini kavratmak; katılımcıların aldıkları bilgi, kültür ve tecrübeyi aile, arkadaş ve topluma aktarmaları sayesinde doğa ve ekoloji kültürünün ülkemizde yaygınlaştırılmasını sağlamaktır. Yine öğrencilerin doğayı ve çevresindeki doğal dokuyu bir dershane ve bir laboratuar gibi algılayarak doğa ve toplumu anlayabilme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, projenin amaçları arasındadır. Böylece proje ile toplumda doğanın dili ve felsefesinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Eğitim programımız; Mersinde Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı, Lamas Kanyonu, Üçtepe Köyü Mevkii ve Akyar Koyunda gerçekleşecektir.

Hedef Kitle:              

Projenin hedef kitlesini 2013-2014 öğretim yılında Mersin ilinde ortaöğretim kurumlarının hazırlık, 9. ve 10. sınıfında okuyan toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır.

Eğitim Tarihleri:

1. Grup: 12-16 Mayıs 2014

2. Grup: 16-20 Haziran 2014

Eğitimin İçeriği:

TÜBİTAK ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu doğa bilim eğitim programında yer alan etkinliklerin ana başlıkları aşağıda verilmiştir:

 • Doğayla iç içe kampçılık,
 • Çadırımı kuruyorum ve yerleşiyorum,
 • Bitki örneklerinin toplanması ve teşhisi,
 • Dere Yatağında Taş Örneklerinin Toplanması ve Teşhisi, Asit-Baz Etkileşimi,
 • Toros Dağları ve Karstik Şekiller,
 • Gökyüzünü Tanıyalım,
 • Doğayı Korumak Senin Elinde,
 • Neden Kirleniyorum,
 • Kıyı Şekilleri,
 • Acil Durumlar ve Müdahale,
 • Basit Tıbbi Yaralanmalar ve Müdahale,
 • Doğada Yürüyorum (Trekking),
 • Oryantiring Tanıtımı,
 • Şerit Oryantiringi,
 • Kazık Oryantiringi,
 • Travers Oryantiringi,
 • Okçulukla Tanışıyorum,
 • Hedef Minderine Atış,
 • Hedefimi Vuruyorum, Eğleniyorum,
 • Balıklarımızın Nesli Tükenme Tehdidi Altında,
 • Doğayı Dinliyorum,

e-posta: yesiliylemavisiylemerhabadoga@gmail.com

cifciferhat@hotmail.com

 

web sitesi: