Yeşiliyle Mavisiyle Merhaba Doğa 2

“YEŞİLİYLE MAVİSİYLE MERHABA DOĞA – 2”

Yaşadığımız yüzyıl içinde doğal kaynakların hızla tükenmesiyle çevre sorunları artık evrensel boyutta etkilerini göstermektedir.  Çevre sorunlarının çözümünde ise eğitimin başta gelen bir çözüm yolu olduğu, giderek yaygınlaşan bir görüş haline gelmektedir. Daha sağlam bir insan-doğa ilişkisinin yapılandırılmasında ise insanlara öncelikle çevre eğitimi ile çevre bilincinin kazandırılması gerekmektedir. Bu bilinçlendirmenin bugünün çocukları yarının yetişkinlerine yapılması daha güvenli yarınlar için önemli bir adım olacaktır.

Çevre eğitiminde, öğrencilerde davranış değişikliğini sağlayabilecek somut örneklere başvurularak sınırsız bir laboratuar olan çevrede uygulamalar yapılması ve bu çerçevede etkinliklerin sergilenmesi gerekmektedir. Böyle bir eğitimle öğrencilere gerçek anlamda çevre bilinci kazandırılabilecektir.  Bu nedenle projemizde, doğa sevgisi ve çevre bilincini katılımcılara aşılamak adına Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜBİTAK iş birliğiyle gerçekleştirilen ve Erdemli Belediyesi tarafından desteklenen “Yeşiliyle Mavisiyle Merhaba Doğa-2” projesindeki tüm etkinlikler, doğada gerçekleştirilecektir.

Çalışmamızda, öğrencilere doğaya ait bilgi ve donanım kazandırarak doğa dili ve eğitimini öğretmek, yani doğayı tanıyıp anlayabilme ve doğayla bütünleşme; doğada kendine yetme gibi becerileri kazandırmak amaçlanmaktadır.

Projede, katılımcıların aktif olarak doğayı tanıma, doğada yaşama, doğal yaşamı inceleme ve anlayabilme yeteneklerini geliştirmek amacı doğrultusunda; açık alan ve doğal ortamlarda gözlem ve uygulamalar, kurulacak kamplar aracılığı ile dokunarak, hissederek, duyarak ve yaparak-yaşayarak etkinlikleri gerçekleştirmeleri sağlanacaktır.

Proje katılımcılarına yönelik eğitimde izleyeceğimiz yol, ağırlığını doğa sporlarının oluşturduğu bir ortamda; uygulamalı olarak doğayı, doğal hayatı ve ekolojik çevreyi onlara tabiattan sınıflarda tanıtmak olduğu için, katılımcılara doğal bir ortam içerisinde doğal varlıklar ve süreçler hakkında aldıkları bilgilerle tabiata olan saygılarını pekiştirecekler ve ileriki yıllarda çevrelerine ve kendilerinden sonra gelecek nesillere bu bilgileri aktararak onların doğaya karşı sorumluluk hisseden bireyler olarak yetişmelerini sağlayacaklardır.

Eğitim programımız; Mersinde Erdemli Talat Göktepe Tabiat Parkı, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü, Lamas Kanyonu, Üçtepe Köyü Mevkii ve Akyar Koyunda gerçekleşecektir.

Eğitimin İçeriği:

TÜBİTAK ve Mersin Milli Eğitim Müdürlüğünün işbirliğiyle gerçekleştirilen bu doğa bilim eğitim programında yer alan etkinliklerin ana başlıkları aşağıda verilmiştir:

 • Doğayı Koruyorum,
 • Deniz Bilimlerinin Tanıtımı,
 • Katı Atıkların Yönetimi ve Geri Dönüşebilir Katı Atıkların Ekonomiye Kazandırılması
 • Doğayla iç içe kampçılık,
 • Çadırımı kuruyorum ve yerleşiyorum,
 • Bitki örneklerinin toplanması ve teşhisi,
 • Dere Yatağında Taş Örneklerinin Toplanması ve Teşhisi, Asit-Baz Etkileşimi,
 • Toros Dağları ve Karstik Şekiller,
 • Gökyüzünü Tanıyalım,
 • Doğayı Korumak Senin Elinde,
 • Neden Kirleniyorum,
 • Kıyı Şekilleri,
 • Acil Durumlar ve Müdahale,
 • Basit Tıbbi Yaralanmalar ve Müdahale,
 • Doğada Yürüyorum (Trekking),
 • Oryantiring Tanıtımı,
 • Şerit Oryantiringi,
 • Kazık Oryantiringi,
 • Travers Oryantiringi,
 • Okçulukla Tanışıyorum,
 • Hedef Minderine Atış,
 • Hedefimi Vuruyorum, Eğleniyorum,
 • Balıklarımızın Nesli Tükenme Tehdidi Altında,
 • Doğayı Dinliyorum,

Hedef Kitle:

Projemizin hedef kitlesini 2014-2015 öğretim yılında Mersin ilinde ortaöğretim kurumlarında okuyan; hazırlık ve 9. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır.

Son başvuru tarihi: 30 Nisan 2015 ( Başvurular Mersin ili Merkez ilçelerinde okuyan öğrenciler için okul aracılığı ile form doldurularak yapılmaktadır. )

Etkinlik tarihleri: 18- 22 Mayıs 2015  1. Grup

25-29 Mayıs 2015   2. grup

İletişim:

e-posta: yesiliylemavisiylemerhabadoga@gmail.com

cifciferhat@hotmail.com

web sitesi: